Общо търсене

Търсене

Резултат(и) : 5

ИЗМЕНЕНИЯ 36 - 178 - Проект на доклад Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636146 PE636.146v02-00
LIBE

Daniel DALTON

ИЗМЕНЕНИЯ 360 - 753 - Проект на доклад Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636147 PE636.147v02-00
LIBE

Daniel DALTON

ИЗМЕНЕНИЯ 179 - 359 - Проект на доклад Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636150 PE636.150v02-00
LIBE

Daniel DALTON

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

21-01-2019 LIBE_PR(2019)633042 PE633.042v01-00
LIBE

Daniel DALTON

Краен срок за внасяне на изменения : 18-02-2019