Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Monday, 8 April 2019

13-06-2019 CONT_PV(2019)04-08-1 PE638.475v01-00
CONT

 

  MINUTES - Thursday, 11 April 2019

13-06-2019 CONT_PV(2019)04-11-1 PE638.477v01-00
CONT

 

  MINUTES - Wednesday, 5 June 2019

06-06-2019 BUDG_PV(2019)06-05-1 PE638.711v01-00
BUDG

 

  MINUTES - Wednesday, 29 May 2019

04-06-2019 AFET_PV(2019)05-29-1 PE638.705v01-00
AFET

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 17 април 2019 г.

21-05-2019 AFET_PV(2019)04-17-1 PE638.656v01-00
AFET

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 5 март 2019 г.

15-05-2019 CJ12_PV(2019)03-05-1 PE636.290v01-00
LIBE ECON

 

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 11 април 2019 г.

08-05-2019 PETI_PV(2019)04-11-1 PE637.558v01-00
PETI

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 4 февруари 2019 г.

07-05-2019 LIBE_PV(2019)02-04-1 PE634.815v02-00
LIBE

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 1 април 2019 г. - Вторник, 2 април 2019 г.

02-05-2019 AFET_PV(2019)04-01-1 PE637.493v01-00
AFET

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 2 април 2019 г.

02-05-2019 ITRE_PV(2019)04-02-2 PE637.581v01-00
ITRE