Списък на комисиитеПостоянни комисии

Специални комисии

Бивши специални комисии

EMIS Заседателни документи
Измерване на емисиите в автомобилния сектор
(Работата на специалната комисия приключи на 4 април 2017 г.)
PANA Заседателни документи
Изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами
(Работата на специалната комисия приключи на 14 декември 2017 г.)