Списък на комисиитеПостоянни комисии

Специални комисии

Бивши специални комисии

TERR Заседателни документи
Тероризъм
(Работата на специалната комисия приключи на 14 ноември 2018 г.)
PEST Заседателни документи
Процедура на ЕС за разрешаване на пестициди
(Работата на специалната комисия приключи на 12 декември 2018 г.)

Бивши анкетни комисии

EMIS Заседателни документи
Измерване на емисиите в автомобилния сектор
(Работата на анкетната комисия приключи на 4 април 2017 г.)
PANA Заседателни документи
Изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами
(Работата на анкетната комисия приключи на 13 декември 2017 г.)