Последни новини

Next meeting

27-10-2017 - 10:08
calendar 2016

Полезни документи

Излъчвания за деня

14:30 / 18:30 PECH

Мултимедийна библиотека

10-10-2017 - 10:34
PECH Заседание
09-10-2017 - 15:09
PECH Заседание
25-09-2017 - 16:10
PECH Заседание

Приветствие

Interview with Alain Cadec - PECH chair

Добър ден на всички.

Вие ще намерите на този сайт различни документи и информация, свързана с дейностите на нашата комисия, и по-специално дневния ред и други заседателни документи, нашия месечен информационен бюлетин, озаглавен „Trawler“, както и различни материали и информация във връзка с публичните изслушвания на комисията по рибно стопанство. Началната страница на нашия сайт представя също така открояващите се елементи в нашата дейност, които редовно се актуализират.

Повече подробности

Правомощия и отговорности



За контакти

Връзки