Последни новини

Next meeting

28-04-2017 - 10:26
calendar 2016

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

30-05-2017 15:00 / 18:30 PECH

Мултимедийна библиотека

25-04-2017 - 16:15
PECH Заседание
25-04-2017 - 09:52
PECH Заседание

Приветствие

Alain Cadec_PECH Committee

Добър ден на всички.

Вие ще намерите на този сайт различни документи и информация, свързана с дейностите на нашата комисия, и по-специално дневния ред и други заседателни документи, нашия месечен информационен бюлетин, озаглавен „Trawler“, както и различни материали и информация във връзка с публичните изслушвания на комисията по рибно стопанство. Началната страница на нашия сайт представя също така открояващите се елементи в нашата дейност, които редовно се актуализират.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки