Последни новини

Next meeting

01-09-2017 - 12:03
calendar 2016

Полезни документи

Следващи излъчвания

25-09-2017 16:00 / 18:30 PECH

Мултимедийна библиотека

30-08-2017 - 14:42
PECH Заседание
12-07-2017 - 15:10
PECH Заседание
12-07-2017 - 09:56
PECH Заседание

Приветствие

Interview with Alain Cadec - PECH chair

Добър ден на всички.

Вие ще намерите на този сайт различни документи и информация, свързана с дейностите на нашата комисия, и по-специално дневния ред и други заседателни документи, нашия месечен информационен бюлетин, озаглавен „Trawler“, както и различни материали и информация във връзка с публичните изслушвания на комисията по рибно стопанство. Началната страница на нашия сайт представя също така открояващите се елементи в нашата дейност, които редовно се актуализират.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки