Последни новини

Next meeting

03-09-2018 - 14:31
calendar 2016

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

29-08-2018 - 15:14
PECH Заседание
11-07-2018 - 14:38
PECH Заседание
11-07-2018 - 09:38
PECH Заседание

Приветствие

Interview with Alain Cadec - PECH chair

Добър ден на всички.

Вие ще намерите на този сайт различни документи и информация, свързана с дейностите на нашата комисия, и по-специално дневния ред и други заседателни документи, нашия месечен информационен бюлетин, озаглавен „Trawler“, както и различни материали и информация във връзка с публичните изслушвания на комисията по рибно стопанство. Началната страница на нашия сайт представя също така открояващите се елементи в нашата дейност, които редовно се актуализират.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки