Начална страница

 
Latest study requested by PECH on Deep sea fishing

A new in-depth analysis note on "Deep-sea fishing" has been requested by the PECH committee, and is now available.

   
Plenary votes on EMFF, Bluefin tuna and fisheries partnership agreements – 16.04.14

The legislative text following negotiations with Council representatives on the establishment of a European Maritime and Fisheries Fund will be voted on by the European Parliament on 16.04.14 (2011/0380 (COD)), together with the legislative report on the recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean (2013/0133(COD)). The three fisheries partnership agreements of the European Union with Madagascar, the Comoros and the Seychelles will also be voted.

   

New studies and in-depth analysis have been requested by the PECH committee, and are now available :
 
Characteristics of Multispecific Fisheries in the European Union
 
Best Practice in the Use of Rights-Based Management to Reduce Discards in Mixed Fisheries
 
The Obligation to Land All Catches - Consequences for the Mediterranean

   
Hearing on implementing the discard ban - 7 April 2014 - 16:00

The banning of discards is one of the most radical changes that have been introduced in the last reform of the CFP. The Committee on Fisheries has organized this public hearing in order to analyse the difficulties that may arise in the implementation underway of the banning of discards and to find the means of overcoming them. In addition, three studies, which are closely linked to the subject of the public hearing will be presented.

 
Допълнителна информация
 
 
Комисията отговаря за:
 
1.    провеждането, развитието и управлението на общата политика в областта на рибното стопанство;
2.    опазването на рибните ресурси;
3.    общата организация на пазара на рибни продукти;
4.    структурната политика в секторите на рибното стопанство и аквакултурите, включително финансовите инструменти за ориентиране на рибното стопанство;
5.    международните споразумения в областта на рибното стопанство.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Добре дошли на уебстраницата на комисията по рибно стопанство,
 
 

На тази уебстраница ще намерите различна по вид информация и документи, свързани с работата на нашата комисия като например графици на заседанията и документи от тези заседания, месечния ни информационен бюлетин и изказвания на заинтересовани страни и експерти по време на публичните изслушвания в комисията. На началната страница на сайта редовно се показват осъвременени акценти във връзка с нашите дейности.
 
Основният въпрос за нашата комисия през настоящия парламентарен мандат без съмнение е продължаващата реформа на Общата политика в областта на рибарството, в която Европейският парламент участва с правомощия за съвместно вземане на решение в резултат от влизането в сила на Договора от Лисабон. Политиката в областта на рибарството трябва да съвмести различни по вид интереси с цел осигуряване на дългосрочната устойчивост на морската среда, рибните запаси, рибарите, свързаните промишлени отрасли и крайбрежните общности. В настоящата политика има множество пропуски, които и трите институции, участващи в реформата, са решени да премахнат.
 
Доброто осведомяване на гражданите на ЕС във връзка с оформянето на политическите решения, които ще бъдат взети от тяхно име, може само да допринесе за този процес и вярвам, че тази уебстраница може да бъде полезна за предоставянето на поглед отвътре на нашата ежедневна работа.
 
Gabriel Mato Adrover,
Председател