Последни новини

Next PECH committee meetings

15-01-2019 - 15:29

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

10-01-2019 - 09:08
PECH Заседание
27-11-2018 - 15:06
PECH Заседание
27-11-2018 - 09:18
PECH Заседание

Приветствие

Interview with Alain Cadec - PECH chair

Добър ден на всички.

Вие ще намерите на този сайт различни документи и информация, свързана с дейностите на нашата комисия, и по-специално дневния ред и други заседателни документи, нашия месечен информационен бюлетин, озаглавен „Trawler“, както и различни материали и информация във връзка с публичните изслушвания на комисията по рибно стопанство. Началната страница на нашия сайт представя също така открояващите се елементи в нашата дейност, които редовно се актуализират.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки