Последни новини

The European Parliamentary committees: their role and composition

07-06-2019 - 10:26

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

07-03-2019 - 14:04
PECH Заседание
19-02-2019 - 14:34
PECH Заседание
19-02-2019 - 10:00
PECH Заседание

Приветствие

Interview with Alain Cadec - PECH chair

Добър ден на всички.

Вие ще намерите на този сайт различни документи и информация, свързана с дейностите на нашата комисия, и по-специално дневния ред и други заседателни документи, нашия месечен информационен бюлетин, озаглавен „Trawler“, както и различни материали и информация във връзка с публичните изслушвания на комисията по рибно стопанство. Началната страница на нашия сайт представя също така открояващите се елементи в нашата дейност, които редовно се актуализират.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки