Последни новини

Next PECH committee meetings

22-01-2020 - 09:28
Colours of the EP 2014 activity calendars

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

21-01-2020 - 14:39
PECH Заседание
21-01-2020 - 09:52
PECH Заседание
20-01-2020 - 15:12
PECH Заседание

Приветствие

Chris DAVIES

Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) има за цел да гарантира, че риболовът се извършва по устойчив начин, като се поддържат рибните запаси, за да се гарантира сигурността на една рентабилна риболовна промишленост и на икономиката на крайбрежните общности. В някои морета се наблюдава добър напредък, но продължава да е налице дълбока загриженост за положението на други места, особено в Средиземно море.

По време на настоящия парламентарен мандат трябва да гарантираме, че принципите на ОПОР биват поддържани и надлежно подкрепяни чрез инструменти на политиката, като например Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и регламентите за контрол на рибарството. Трябва да увеличим усилията за борба с незаконния, недекларирания и нерегулирания (ННН) риболов и да гарантираме, че устойчивостта е в основата на риболовните партньорства, които ЕС сключва с други държави.

Гражданите на ЕС имат право да бъдат информирани за процеса на вземане на решения. Надявам се, че този уебсайт дава добра представа за нашите ежедневни дейности.

Chris DAVIES

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки