Последни новини

Next meeting

16-01-2017 - 14:45
calendar 2016

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

25-01-2017 15:00 / 15:30 PECH
25-01-2017 16:30 / 18:30 PECH
26-01-2017 09:00 / 12:30 PECH

Мултимедийна библиотека

05-12-2016 - 16:11
PECH Заседание
10-11-2016 - 09:06
PECH Заседание

Приветствие

Alain Cadec_PECH Committee

Добър ден на всички.

Вие ще намерите на този сайт различни документи и информация, свързана с дейностите на нашата комисия, и по-специално дневния ред и други заседателни документи, нашия месечен информационен бюлетин, озаглавен „Trawler“, както и различни материали и информация във връзка с публичните изслушвания на комисията по рибно стопанство. Началната страница на нашия сайт представя също така открояващите се елементи в нашата дейност, които редовно се актуализират.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки