Доклади

Когато даден проектодоклад бъде представен на членовете на дадена комисия, те имат възможността да предложат изменения в определен срок. След това измененията ще бъдат обсъдени и гласувани в комисия. Щом проектодокладът бъде изменен и бъде проведено окончателното гласуване, той се превръща в доклад и бива представен на пленарно заседание. Тази страница показва докладите във вида, в който са окончателно приети в комисия.
Използвайте функцията търсене за всички налични доклади.

Mode d'affichage des résultats
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Добре дошли на уебстраницата на комисията по рибно стопанство,
 
 

На тази уебстраница ще намерите различна по вид информация и документи, свързани с работата на нашата комисия като например графици на заседанията и документи от тези заседания, месечния ни информационен бюлетин и изказвания на заинтересовани страни и експерти по време на публичните изслушвания в комисията. На началната страница на сайта редовно се показват осъвременени акценти във връзка с нашите дейности.
 
Основният въпрос за нашата комисия през настоящия парламентарен мандат без съмнение е продължаващата реформа на Общата политика в областта на рибарството, в която Европейският парламент участва с правомощия за съвместно вземане на решение в резултат от влизането в сила на Договора от Лисабон. Политиката в областта на рибарството трябва да съвмести различни по вид интереси с цел осигуряване на дългосрочната устойчивост на морската среда, рибните запаси, рибарите, свързаните промишлени отрасли и крайбрежните общности. В настоящата политика има множество пропуски, които и трите институции, участващи в реформата, са решени да премахнат.
 
Доброто осведомяване на гражданите на ЕС във връзка с оформянето на политическите решения, които ще бъдат взети от тяхно име, може само да допринесе за този процес и вярвам, че тази уебстраница може да бъде полезна за предоставянето на поглед отвътре на нашата ежедневна работа.
 
Gabriel Mato Adrover,
Председател