Последни новини

28-01-2019 - 12:50
Members of the PEST Committee during the final vote

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

Няма предоставени документи

Приветствие

Eric Andrieu - Chair of the PEST Committee

Добре дошли на сайта на комисията PEST.

В резултат от оспорваното подновяване на разрешението за глифозат и поради нарастващата загриженост, изразена от множество наши съграждани след публикуването на досиетата „Монсанто“, Европейският парламент реши през февруари 2018 г. да създаде специална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (PEST).

Повече подробности

Правомощия и отговорности

За контакти