Последни новини

07-09-2018 - 09:41
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

27-09-2018 14:00 / 17:30 PEST

Мултимедийна библиотека

06-09-2018 - 14:09
PEST Заседание
30-08-2018 - 14:10
PEST Заседание
28-06-2018 - 14:07
PEST Заседание

Приветствие

Eric Andrieu - Chair of the PEST Committee

Добре дошли на сайта на комисията PEST.

В резултат от оспорваното подновяване на разрешението за глифозат и поради нарастващата загриженост, изразена от множество наши съграждани след публикуването на досиетата „Монсанто“, Европейският парламент реши през февруари 2018 г. да създаде специална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (PEST).

Повече подробности

Правомощия и отговорности

За контакти