Последни новини

07-11-2018 - 12:17
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

27-09-2018 - 14:11
PEST Заседание
06-09-2018 - 14:09
PEST Заседание
30-08-2018 - 14:10
PEST Заседание

Приветствие

Eric Andrieu - Chair of the PEST Committee

Добре дошли на сайта на комисията PEST.

В резултат от оспорваното подновяване на разрешението за глифозат и поради нарастващата загриженост, изразена от множество наши съграждани след публикуването на досиетата „Монсанто“, Европейският парламент реши през февруари 2018 г. да създаде специална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (PEST).

Повече подробности

Правомощия и отговорности

За контакти