Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 11 април 2019 г.

05-04-2019 PETI_OJ(2019)04-11_1 PE637.547v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 2 април 2019 г.

27-03-2019 PETI_OJ(2019)04-02_1 PE637.414v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 21 март 2019 г.

15-03-2019 PETI_OJ(2019)03-21_1 PE637.216v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 20 февруари 2019 г.

13-02-2019 PETI_OJ(2019)02-20_1 PE634.820v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 21 януари 2019 г.

16-01-2019 PETI_OJ(2019)01-21_1 PE632.958v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 22 ноември 2018 г.

22-11-2018 CJ35_OJ(2018)11-22_1 PE630.518v01-00
PETI AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 21 ноември 2018 г.

14-11-2018 PETI_OJ(2018)11-21_1 PE630.537v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 8 октомври 2018 г.

02-10-2018 PETI_OJ(2018)10-08_1 PE628.486v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 24 септември 2018 г.

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE627.852v01-00
PETI AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 24 септември 2018 г.

19-09-2018 PETI_OJ(2018)09-24_1 PE627.859v01-00
PETI