Последни новини

Next meeting of the Committee on Petitions

04-12-2019 - 09:51
Image of a meeting room with people

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

21-01-2020 10:30 / 12:30 PETI
21-01-2020 14:30 / 18:30 PETI

Мултимедийна библиотека

05-12-2019 - 09:11
AGRI ENVI PETI Заседание
03-12-2019 - 14:36
PETI Заседание
03-12-2019 - 10:11
PETI Заседание

Вж. също

Приветствие

За мен е удоволствие да Ви приветствам с „добре дошли“ на страницата на комисията по петиции.

С Договорите и с Хартата на основните права се гарантира правото на всички граждани и жители на Европейския съюз да отправят към Парламента, самостоятелно или съвместно с други лица, петиция по въпрос, който попада в сферите на дейност на Европейския съюз и който ги засяга пряко.

Комисията по петиции отговаря за разглеждането на тези петиции и проследяването на напредъка по тях и във връзка с това несъмнено представлява мост между гражданите и техните европейски институции.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти