Последни новини

Next meeting of the Committee on Petitions

07-03-2018 - 15:30
Committee meeting

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

09:00 / 12:30 PETI

Мултимедийна библиотека

21-03-2018 - 10:39
PETI Заседание
22-02-2018 - 10:34
PETI Заседание
21-02-2018 - 14:37
AFCO PETI Заседание

Вж. също

Приветствие

Interview with Cecilia Wikström - PETI chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по петиции! Тук ще намерите информация за работата, която комисията извършва от името на гражданите и жителите на Европейския съюз.

Комисията по петиции служи като мост, който свързва гражданите на ЕС с неговите институции. Договорите на ЕС гарантират правото на всички европейски граждани да се обръщат в писмен вид към Европейския парламент във връзка с различните видове проблеми, които те срещат в ежедневието си, доколкото тези проблеми попадат в сферата на компетентност на Европейския съюз.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти