Членове

Cecilia WIKSTRÖM
 • Cecilia WIKSTRÖM Председател
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Швеция
 
Rosa ESTARÀS FERRAGUT
 • Rosa ESTARÀS FERRAGUT Заместник-председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Испания
 
Roberta METSOLA
 • Roberta METSOLA Заместник-председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Малта
 
Marlene MIZZI
 • Marlene MIZZI Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Малта
 
Pál CSÁKY
 • Pál CSÁKY Заместник-председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Словакия
 
Marina ALBIOL GUZMÁN
 • Marina ALBIOL GUZMÁN Член
 • Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
 • Испания
 
Margrete AUKEN
 • Margrete AUKEN Член
 • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • Дания
 
Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Член
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Испания
 
Soledad CABEZÓN RUIZ
 • Soledad CABEZÓN RUIZ Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Испания
 
Alberto CIRIO
 • Alberto CIRIO Член
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Италия