Членове

Marina ALBIOL GUZMÁN
 • Marina ALBIOL GUZMÁN Член
 • Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
 • Испания
 
Margrete AUKEN
 • Margrete AUKEN Член
 • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • Дания
 
Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Член
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Испания
 
Heinz K. BECKER
 • Heinz K. BECKER Член
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Австрия
 
Soledad CABEZÓN RUIZ
 • Soledad CABEZÓN RUIZ Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Испания
 
Alberto CIRIO
 • Alberto CIRIO Член
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Италия
 
David COBURN
 • David COBURN Член
 • Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
 • Обединено кралство
 
Andrea COZZOLINO
 • Andrea COZZOLINO Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Италия
 
Pál CSÁKY
 • Pál CSÁKY Член
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Словакия
 
Miriam DALLI
 • Miriam DALLI Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Малта