Членове

 

Членове

Erminia MAZZONI Председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Италия Nuovo Centrodestra
 
Chrysoula PALIADELI Заместник-председател Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Гърция Panhellenic Socialist Movement
 
Willy MEYER Заместник-председател Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Испания Izquierda Unida
 
Carlos José ITURGAIZ ANGULO Заместник-председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Испания Partido Popular
 
Elena BĂSESCU Заместник-председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Румъния Partidul Democrat-Liberal
 
Sonia ALFANO Член Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Италия Italia dei Valori - Lista Di Pietro
 
Marta ANDREASEN Член Европейски консерватори и реформисти Обединено кралство -
 
Margrete AUKEN Член Група на Зелените/Европейски свободен алианс Дания Socialistisk Folkeparti
 
Heinz K. BECKER Член Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Австрия Österreichische Volkspartei
 
Victor BOŞTINARU Член Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Румъния Partidul Social Democrat
 
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Добре дошли на уеб сайта на комисията по петиции. Тук можете да намерите информация относно работата и дейностите на комисията, чийто председател съм от 2009 г. насам.
 
Правото на петиция, съдържащо се в Договора за Европейския съюз, е основно право, неразривно свързано с гражданството на Съюза. То представлява важен и често пъти ефективен начин хората да участват непосредствено в дейността на Парламента и да се гарантира, че техните тревоги, предложения или оплаквания са предмет на специално разглеждане от членовете на комисията по петиции.
 
Много често комисията отговаря на петициите, внесени от граждани на ЕС, като работи за разрешаването на евентуални случаи на нарушаване на правата на гражданите съгласно Договора и като си сътрудничи с националните, регионалните и местните органи по въпроси, свързани с прилагането на европейските закони в области като околна среда, социални въпроси, свобода на движение и т.н.
 
Тази комисия е разследваща, а не законодателна; тя полага усилия да осигури възможност за извънсъдебни средства за правна защита за гражданите, когато техните искания са основателни. Комисията може да организира констативни посещения и да докладва на пленарни заседания.
 
По този начин тя играе важна роля за възстановяването на връзката с европейските граждани и за укрепването на демократичната легитимност и отчетност на процеса на вземане на решения на ЕС.
 
Erminia Mazzoni