Членове

 

Членове

Cecilia WIKSTRÖM Председател Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Швеция Folkpartiet liberalerna
 
Rosa ESTARÀS FERRAGUT Заместник-председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Испания Partido Popular
 
Roberta METSOLA Заместник-председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Малта Partit Nazzjonalista
 
Marlene MIZZI Заместник-председател Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Малта Partit Laburista
 
Pál CSÁKY Заместник-председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Словакия Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja
 
Tim AKER Член Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ Обединено кралство United Kingdom Independence Party
 
Marina ALBIOL GUZMÁN Член Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Испания Izquierda Unida
 
Margrete AUKEN Член Група на Зелените/Европейски свободен алианс Дания Socialistisk Folkeparti
 
Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Член Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Испания Unión, Progreso y Democracia
 
Heinz K. BECKER Член Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Австрия Österreichische Volkspartei
 
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Welcome words
 
 

available soon