Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0898/2018 by Friedrich Klinge (German) on the violation of the Habitats Directive and of the Birds Directive by the German city of Eckernförde

14-06-2019 PETI_CM(2019)638750 PE638.750v01-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 2191/2013, внесена от Пиеро Бруни, с италианско гражданство, относно замърсяване на езерото Болсена

11-06-2019 PETI_CM(2015)551817 PE551.817v06-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 1083/2013, внесена от Волфдитрих Бурде, с германско гражданство, относно неподходящия контрол, упражнен от Комисията във връзка с нарушения в областта на околната среда във Фрайбург в Брайсгау, Германия

11-06-2019 PETI_CM(2015)565069 PE565.069v06-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция №1071/2016, внесена от Андре Горети, с френско гражданство, от името на Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés, относно работното време на професионалните пожарникари

11-06-2019 PETI_CM(2017)610613 PE610.613v02-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1023/2018 by C. V. (French) on ending cattle farming of animals in captivity

11-06-2019 PETI_CM(2019)638671 PE638.671v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1058/2018 by Martin Jürgens (German) on the upper limit for roaming charges in non-terrestrial mobile networks

11-06-2019 PETI_CM(2019)638673 PE638.673v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1094/2018 by M. K. (Polish) on alleged discrimination by banks in Poland against clients based on their place of residence

11-06-2019 PETI_CM(2019)638674 PE638.674v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1114/2018 by M. S. (Finnish) on the alleged cruel treatment of dogs in Cyprus

11-06-2019 PETI_CM(2019)638675 PE638.675v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0894/2018 by N. I. N. (Greek), on behalf of Xristiano Dimokratiko Komma Elados, on the financing of the construction of the Southern section of the E65 motorway and its compliance with Article 107.1 of TFEU

07-06-2019 PETI_CM(2019)638617 PE638.617v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0924/2018 by Paul Villain (French), on behalf of Association des Brûlés de France, on accidents caused by lack of market surveillance in the EU

07-06-2019 PETI_CM(2019)638618 PE638.618v01-00
PETI