Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 1211/2018, внесена от R. C. и М. R., с италианско гражданство, правни представители, от името на Сдружението на италианските длъжностни лица в Европейското патентно ведомство, подкрепена от 26 подписа, относно прехвърлянето на пенсионните вноски, платени в Италия, в Евроконтрол и Европейското патентно ведомство

19-08-2019 PETI_CM(2019)639897 PE639.897v02-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 септември 2019 г.

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 1068/2018, внесена от Оливер Люке, с германско гражданство, относно спазването от страна на Швейцария на задълженията ѝ съгласно споразумението за свободното движение на хора

31-07-2019 PETI_CM(2019)639890 PE639.890v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1087/2018 by M. K. (German) on prohibiting the sale of the pesticide chlorpyrifos in the European Union

31-07-2019 PETI_CM(2019)639892 PE639.892v01-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 1095/2018, внесена от Марио Гинес Перес Сервера, с испанско гражданство, от името на Los Alcázares PSOE, относно неправомерното използване на финансирането за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) в Мар Менор в Мурсия

31-07-2019 PETI_CM(2019)639893 PE639.893v01-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция 1099/2018, внесена от Юзеф Джазговски, с полско гражданство, подкрепена от 531 подписа, относно екологична катастрофа, причинена от открит добив на залежи от въглища в източната част на Великополша

31-07-2019 PETI_CM(2019)639894 PE639.894v01-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 1123/2018, внесена от P. F. N., с испанско гражданство, от името на „Coordinadora Antiencoro do Umia“ относно събарянето на бента „A Baxe“ на река Умия (Галисия)

31-07-2019 PETI_CM(2019)639895 PE639.895v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0592/2018 by M.K. (Austrian) on outstanding maintenance payments for a child

26-07-2019 PETI_CM(2019)639886 PE639.886v01-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0837/2018, внесена от Маркус Баумгарт, с германско гражданство, относно замърсяването на въздуха от въздухоплавателни средства

26-07-2019 PETI_CM(2019)639887 PE639.887v01-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0884/2018, внесена от M.I.N.V., с испанско гражданство, относно шумово замърсяване в Санта Крус де Тенерифе (Испания)

26-07-2019 PETI_CM(2019)639888 PE639.888v01-00
PETI