Последни новини

Next REGI meetings: 10 July 2019 (Constitutive meeting) (tbc) & 22 and 23 July 2019

04-06-2019 - 11:19
Voting at the REGI meeting

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

11-04-2019 - 10:10
REGI Заседание
21-03-2019 - 10:51
REGI Заседание
21-03-2019 - 09:09
REGI Заседание

Приветствие

Interview with Iskra Mihaylova - REGI chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по регионално развитие (REGI), на която имам честта да бъда председател.

Комисията REGI отговаря в рамките на Европейския парламент за постигане на целите на Съюза в областта на регионалното развитие и политиката на сближаване съгласно предвиденото в Договорите: тя се състои от 43 членове. Председателят отговаря за управлението на всички аспекти от работата на комисията: той се подпомага от четирима заместник-председатели.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти