Последни новини

Next REGI meeting - 17 June 2015

16-01-2015 - 11:33
REGI Committee meeting

The next meeting of the Committee on Regional Development will take place on Wednesday 17 June 2015 from 9:00 to 18:30.

Meeting room: PHS - P3C050

Акценти

EU strategy for the Adriatic and Ionian region

29-05-2015 - 13:01
adriatic sea

On 17 June 2015 at 9:15 the REGI Members will consider the draft report on "The EU strategy for the Adriatic and Ionian region". The consideration of the draft report will be followed by the exchange of views with the Council of Maritime and Peripheral Regions.


Rapporteur: Ivan Jakovcic (ALDE)

Procedure: 2014/2214(INI)


Exchange of views with Commissioner Corina Creţu

29-05-2015 - 13:01
Corina CREŢU

On Wednesday 17 June 2015 at 15:00 the Members of the REGI Committee will hold an exchange of views with Ms Corina Creţu, Commissioner for Regional Policy.

Voting time at the next REGI meeting - 17 June 2015

29-05-2015 - 13:00
Vote

On 17 June 2015 at 16:15 the REGI Members will vote on the following draft report and draft opinion:

1. The urban dimension of EU policies - 2014/2213(INI) - Rapporteur: Kerstin Westphal (S&D)

2. Sustainable Urban Mobility - 2014/2242(INI) - Rapporteur: Ramon Luis Valcarcel (EPP)


Cohesion policy & review of EU 2020 strategy

29-05-2015 - 11:48
Europe2020

On 17 June 2015 at 16:30 the REGI Members will consider the draft report on the "Cohesion policy & review of EU 2020 strategy"; followed by the presentation of a study on strategic coherence of cohesion policy: comparison of the 2007-2013 and 2014-2020 programming periods.

Rapporteur: Fernando Ruas (EPP)

Procedure: 2014/2246(INI)


Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

05-05-2015 - 10:07
REGI Заседание
04-05-2015 - 15:10
REGI Заседание

Приветствие

REGI Chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по регионално развитие (REGI), на която имам честта да бъда председател.

Комисията REGI отговаря в рамките на Европейския парламент за постигане на целите на Съюза в областта на регионалното развитие и политиката на сближаване съгласно предвиденото в Договорите: тя се състои от 43 членове. Председателят отговаря за управлението на всички аспекти от работата на комисията: той се подпомага от четирима заместник-председатели.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти