Последни новини

Next REGI meeting - 17 September 2015

04-09-2015 - 11:46
Meeting of the Committee on the Regional Development with Commissioner Cretu

Акценти

An extraordinary REGI meeting with Commissioner Corina Creţu: 3/9/2015

03-09-2015 - 14:37
Image with Commissioner for Regional Policy, Corina Cretu

An extraordinary REGI meeting and the exchange of views with Commissioner Corina Creţu took place on Thursday 3 September 2015 from 11:00 to 13:00. The item discussed was the Commission's legislative proposal COM(2015)0365 to amend the Common Provisions Regulation as regards specific measures for Greece.

(Продължение)


Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

03-09-2015 - 11:07
REGI Заседание
14-07-2015 - 09:15
REGI Заседание

Приветствие

REGI Chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по регионално развитие (REGI), на която имам честта да бъда председател.

Комисията REGI отговаря в рамките на Европейския парламент за постигане на целите на Съюза в областта на регионалното развитие и политиката на сближаване съгласно предвиденото в Договорите: тя се състои от 43 членове. Председателят отговаря за управлението на всички аспекти от работата на комисията: той се подпомага от четирима заместник-председатели.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти