Последни новини

Next REGI meeting - 13 and 14 July 2015

16-01-2015 - 11:33
Meeting of the Committee on the Regional Development with Commissioner Cretu

Акценти

Public Hearing on Cohesion Policy and Marginalised Communities

02-07-2015 - 11:42
Poster for a REGI hearing on Cohesion Policy and Marginalised Communities

"Marginalised communities" - deprived communities in urban and rural areas - were identified as a target group for support from cohesion policy instruments in 2010 (in the middle of the 2007-2013 programming period). This development was confirmed as an element in the successor generation of the policy (2014-2020) in the course of the negotiations which led to the adoption of the relevant legislative instruments.

(Продължение)


Voting time in REGI Committee - 14 July 2015

02-07-2015 - 10:59
REGI at vote © European Union, EP

On 14 July 2015 at 12:00 the REGI Members will vote on the following draft report: "The European Structural and Investment Funds and sound economic governance: guidelines for the implementation of Article 23 of the Common Provisions Regulation" (2015/2052(INI)) - Rapporteur: José Blanco López (S&D)

Study on The Cohesion Policy Dimension of the Implemenation of the Europe 2020 Strategy

19-06-2015 - 11:11
The Cohesion Policy dimension of the implementation of the Europe 2020 Strategy - cover page of the study

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

17-06-2015 - 15:09
REGI Заседание
17-06-2015 - 09:08
REGI Заседание

Приветствие

REGI Chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по регионално развитие (REGI), на която имам честта да бъда председател.

Комисията REGI отговаря в рамките на Европейския парламент за постигане на целите на Съюза в областта на регионалното развитие и политиката на сближаване съгласно предвиденото в Договорите: тя се състои от 43 членове. Председателят отговаря за управлението на всички аспекти от работата на комисията: той се подпомага от четирима заместник-председатели.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти