Последни новини

Next REGI meeting: 7 September 2017

20-07-2017 - 12:16

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

13-07-2017 - 09:14
REGI Заседание
12-07-2017 - 15:08
REGI Заседание
12-07-2017 - 09:13
REGI Заседание

Приветствие

REGI Chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по регионално развитие (REGI), на която имам честта да бъда председател.

Комисията REGI отговаря в рамките на Европейския парламент за постигане на целите на Съюза в областта на регионалното развитие и политиката на сближаване съгласно предвиденото в Договорите: тя се състои от 43 членове. Председателят отговаря за управлението на всички аспекти от работата на комисията: той се подпомага от четирима заместник-председатели.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти