Последни новини

Next REGI meeting - 30 November 2015 / 1 December 2015

30-11-2015 - 11:23
Meeting of the Committee on the Regional Development with Commissioner Cretu

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

09:00 / 12:30 започнала REGI

Мултимедийна библиотека

30-11-2015 - 15:05
REGI Заседание
12-11-2015 - 15:12
REGI Заседание

Приветствие

REGI Chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по регионално развитие (REGI), на която имам честта да бъда председател.

Комисията REGI отговаря в рамките на Европейския парламент за постигане на целите на Съюза в областта на регионалното развитие и политиката на сближаване съгласно предвиденото в Договорите: тя се състои от 43 членове. Председателят отговаря за управлението на всички аспекти от работата на комисията: той се подпомага от четирима заместник-председатели.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти