Последни новини

Next REGI meeting: 9 and 10 October 2017

25-09-2017 - 15:51

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

07-09-2017 - 15:10
REGI Заседание
07-09-2017 - 09:06
REGI Заседание
13-07-2017 - 09:14
REGI Заседание

Приветствие

Interview with Iskra Mihaylova - REGI chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по регионално развитие (REGI), на която имам честта да бъда председател.

Комисията REGI отговаря в рамките на Европейския парламент за постигане на целите на Съюза в областта на регионалното развитие и политиката на сближаване съгласно предвиденото в Договорите: тя се състои от 43 членове. Председателят отговаря за управлението на всички аспекти от работата на комисията: той се подпомага от четирима заместник-председатели.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти