Публикации

Публикации

 

2012

 • Applicants for Cohesion funding must get real simplification, MEPs say 22.3.2012
 • Regional funds should build cohesion among regions before cutting CO2, MEPs tell Hedegaard 21.3.2012
 • Sharing investment risks to kick-start stalled regional development projects 20.03.2012
 • Post 2013 Cohesion Package_MEPs earn support from the Court of Auditors 28.02.2012
 • MEPs: risk sharing instruments urgently needed to help Greece 02.02.2012
 • Absorption of EU funds: MEPs ready to further help Greece 26.01.2012
 • Debating cohesion package: MEPs ask for more flexibility and less red tape 26.01.2012

2011

 • MEPs unwrap structural funds reform package 23.11.2011
 • Connecting Europe: Remove bottlenecks and build cross-border connections first 19.10.2011
 • Meet your MEPs on the OPEN DAYS! 10.10.2011
 • Cohesion policy: MEPs and MPs advocate shifting focus to growth 07.10.2011
 • Stepping up EU investment funding in Greece - a priority for MEPs 06.10.2011
 • Cohesion policy reform for 2014-2020 must promote growth and jobs 06.10.2011
 • Increase cohesion funding to speed up recovery in crisis shaken regions 21.09.2011
 • Interregional cooperation programs illustrate high added-value of European cohesion policy 19.07.2011
 • EU must cut red tape to improve absorption of structural funds, MEPs say 13.07.2011
 • Increase territorial cooperation to abolish mental frontiers 25.03.2011
 • MEPs and experts discuss feasibility of future Cohesion Policy cornerstones 23.03.2011
 • MEPs quiz Commissioners on cohesion and social funds after 2013 10.02.2011
 • EU Regional funding - MEPs welcome benefits of short-term strategic reporting 27.01.2011

2010

 • MEPs urge Commissioner Hahn to unveil the future funding principles of EU Cohesion Policy 10.12.2010
 • EU Cohesion policy to focus on urban areas 02.12.2010
 • Regional policy: new powers to parliaments should boost efficiency 13.07.2010
 • EU's Baltic Sea Strategy: more local input needed 06.07.2010
 • EU cohesion policy crucial to help regions overcome crisis 06.07.2010
 • REGI Chair Danuta Hübner warns about separation of European Social Fund from cohesion policy 01.07.2010

REGI Meeting 5-6 October 2009

 

Work-in-Progress - ITER listings

Studies

Study on Impact and effectiveness of the structural funds and EU policies

REGI meetings calendars

REGI Committee Secretariat contact information

OPEN DAYS 2011 - 9th European Week of Regions and Cities

GDP and beyond - Measuring progress in a changing world

Position Paper on the future Cohesion Policy post 2013

Vade Mecum on Cohesion Policy and the Committee on Regional Development

 • Cohesion Policy & Regional Policy of the EU; Role of the European Parliament & the Committee on Regional Development; Practical Information Vade Mecum 2009_EN
 • Vade-Mecum sur la Politique de Cohésion et la Commission du Développement Régional Vade-Mecum 2009 FR

Open Days

Miscellaneous

 

Delegation to French Guiana, 2-6 November 2011

Delegation to Warsaw, Poland, 16-17 October 2011

Delegation to Greece 13-15 July 2011

Delegation to the United Kingdom 14-16 June 2011

REGI Delegation to Romania 3-5 November 2010

REGI Delegation to Mannheim: 23-25 June 2010

REGI Delegation to France: 28-30 April 2010

 

2014

2012

2011

2010 - Informal Ministerial Meetings

 

Cohesion legislative package - final reports

Negotiating teams for Trilogues

 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Член 3 от Договора за Европейския съюз гласи, че Съюзът насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и солидарността между държавите-членки. За тази цел ресурсите на структурните фондове се използват за подпомагането на добре развита политика за регионално развитие, която си взаимодейства с други политики, и по-специално научноизследователската, енергийната и транспортната, за постигането на тези цели.
 
Комисията по регионално развитие, която имам честта да председателствам, е отговорна за гарантиране на това Съюзът и неговите държави-членки да водят икономическа политика по начин, който е благоприятен за постигането на целта. В тази връзка ние работим в тясно сътрудничество с председателството на Съюза, със Съвета, Европейската комисия, както и с консултативните органи на ЕС като Комитета на регионите, Икономическия и социален комитет и множество други местни и регионални организации.
 
Четиридесет и деветте членове на комисията и същият брой техни заместници представляват всички политически групи в ЕП, които посредством своите координатори работят с бюрото на комисията за организиране на нашите дейности.
 
На тази уебстраница ще можете да намерите подробна информация за нашите законодателни и политически дейности, както и да проследите нашето заседание в интернет посредством EP Live.
 
Danuta Maria HÜBNER