Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday 28 February 2017 - Tuesday 28 February 2017

28-02-2017 REGI_OJ(2017)02-28_1 PE 599.816v01-00
REGI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 28 февруари, 2017 г. - Втoрник, 28 февруари, 2017 г.

28-02-2017 FEMM_OJ(2017)02-28_1 PE 599.733v02-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Monday 27 February 2017 - Tuesday 28 February 2017

27-02-2017 AFET_OJ(2017)02-27_1 PE 599.771v02-00
AFET

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 февруари, 2017 г. - Понеделник, 27 февруари, 2017 г.

27-02-2017 CJ28_OJ(2017)02-27_1 PE 599.730v01-00
CULT EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 февруари, 2017 г. - Втoрник, 28 февруари, 2017 г.

27-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-27_1 PE 599.734v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 февруари, 2017 г. - Втoрник, 28 февруари, 2017 г.

27-02-2017 ITRE_OJ(2017)02-27_1 PE 599.746v02-00
ITRE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 февруари, 2017 г. - Втoрник, 28 февруари, 2017 г.

27-02-2017 PECH_OJ(2017)02-27_1 PE 599.631v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 27 February 2017 - Tuesday 28 February 2017

20-02-2017 INTA_OJ(2017)02-27_1 PE 599.807v01-00
INTA

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Federative Republic of Brazil pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedule of the Republic of Croatia in the course of its accession to the European Union

20-02-2017 INTA_PR(2017)594050 PE 594.050v02-00
INTA

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Краен срок за внасяне на изменения : 26-01-2017

  DRAFT AGENDA - Monday 27 February 2017 - Tuesday 28 February 2017

20-02-2017 CONT_OJ(2017)02-27_1 PE 599.803v01-00
CONT