Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 24 септември, 2018 г. - Понеделник, 24 септември, 2018 г.

24-09-2018 EMPL_OJ(2018)09-24_1 PE 627.837v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 24 септември, 2018 г. - Понеделник, 24 септември, 2018 г.

24-09-2018 PECH_OJ(2018)09-24_1 PE 627.632v02-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 24 септември, 2018 г. - Понеделник, 24 септември, 2018 г.

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 24 септември, 2018 г.

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE 627.852v01-00
PETI AFCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 24 септември, 2018 г. - Понеделник, 24 септември, 2018 г.

24-09-2018 AFCO_OJ(2018)09-24_1 PE 627.853v01-00
AFCO

  MINUTES - Wednesday 29 August 2018

19-09-2018 INTA_PV(2018)08-29-1 PE 627.026v02-00
INTA

Свързани документи от тематичното досие INTA/8/14038

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument

19-09-2018 EMPL_PA(2018)627592 PE 627.592v02-00
EMPL

Agnes JONGERIUS

Краен срок за внасяне на изменения : 28-09-2018

Документи, свързани с процедурата 2018/0196(COD)

  MINUTES - Monday 9 July 2018

19-09-2018 ENVI_PV(2018)07-09-1 PE 625.584v01-00
ENVI

Свързани документи от тематичното досие ENVI/8/13843

  POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a multi-annual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea

19-09-2018 ENVI_AD(2018)627827 PE 627.827v01-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Свързани документи от тематичното досие ENVI/8/12492

Документи, свързани с процедурата 2018/0050(COD)

  MINUTES - Wednesday 29 August 2018

19-09-2018 CJ05_PV(2018)08-29-1 PE 627.618v01-00
TRAN ITRE

Свързани документи от тематичното досие CJ05/8/14392