Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 19 октомври, 2017 г. - Четвъртък, 19 октомври, 2017 г.

19-10-2017 EMPL_OJ(2017)10-19_1 PE 612.160v02-00
EMPL

  MINUTES - Tuesday 10 October 2017

16-10-2017 CJ30_PV(2017)10-10-1 PE 612.155v01-00
FEMM INTA

Свързани документи от тематичното досие CJ30/8/11083

  DRAFT AGENDA - Thursday 19 October 2017 - Thursday 19 October 2017

16-10-2017 CJ12_OJ(2017)10-19_1 PE 612.145v01-00
LIBE ECON

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 16 октомври, 2017 г. - Понеделник, 16 октомври, 2017 г.

16-10-2017 EMPL_OJ(2017)10-16_1 PE 612.076v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Thursday 19 October 2017 - Thursday 19 October 2017

16-10-2017 ENVI_OJ(2017)10-19_1 PE 612.193v01-00
ENVI

ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

16-10-2017 A8-0303/2017 PE 610.572v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/09351

Документи, свързани с процедурата 2006/0048(NLE)

ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 189/2014/ЕС на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за отмяна на Решение 2007/659/ЕО

16-10-2017 A8-0304/2017 PE 607.944v02-00
REGI

Искра МИХАЙЛОВА

Свързани документи от тематичното досие REGI/8/10189

Документи, свързани с процедурата 2017/0127(CNS)

  DRAFT AGENDA - Monday 16 October 2017 - Monday 16 October 2017

16-10-2017 FEMM_OJ(2017)10-16_1 PE 610.870v03-00
FEMM

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 1102/2016 by D.D.N. (Spanish) on behalf of the United Left – Santa Marta de Tormes Greens, on regeneration work on the island of El Soto in Santa Marta de Tormes, Salamanca

16-10-2017 PETI_CM(2017)610615 PE 610.615v01-00
PETI

Свързани документи от тематичното досие PETI/8/10992

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 1363/2016 by Manuela Benetollo (Italian) on sustainable development in Verona

16-10-2017 PETI_CM(2017)610616 PE 610.616v01-00
PETI

Свързани документи от тематичното досие PETI/8/10992