Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 23 януари, 2019 г. - Четвъртък, 24 януари, 2019 г.

23-01-2019 INTA_OJ(2019)01-23_1 PE 632.836v02-00
INTA

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 23 януари, 2019 г. - Cряда, 23 януари, 2019 г.

23-01-2019 EMPL_OJ(2019)01-23_1 PE 632.849v02-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 23 януари, 2019 г. - Четвъртък, 24 януари, 2019 г.

23-01-2019 PECH_OJ(2019)01-23_1 PE 632.884v02-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 22 януари, 2019 г. - Втoрник, 22 януари, 2019 г.

22-01-2019 REGI_OJ(2019)01-22_1 PE 632.918v01-00
REGI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 22 януари, 2019 г. - Втoрник, 22 януари, 2019 г.

22-01-2019 AFCO_OJ(2019)01-22_1 PE 632.929v01-00
AFCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 21 януари, 2019 г. - Втoрник, 22 януари, 2019 г.

21-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-21_1 PE 632.773v02-00
IMCO

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE 632.978v01-00
JURI

Документи, свързани с процедурата 2018/0329(COD)

  MINUTES - Thursday 26 April 2018

18-01-2019 CJ01_PV(2018)04-26-1 PE 626.721v01-00
FEMM LIBE

Свързани документи от тематичното досие CJ01/8/12563

  DRAFT AGENDA - Tuesday 29 January 2019 - Tuesday 29 January 2019

18-01-2019 TAX3_OJ(2019)01-29_1 PE 632.939v01-00
TAX3

  DRAFT AGENDA - Monday 4 February 2019 - Monday 4 February 2019

18-01-2019 TAX3_OJ(2019)02-04_1 PE 632.940v01-00
TAX3