Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 27 ноември, 2018 г. - Втoрник, 27 ноември, 2018 г.

27-11-2018 PECH_OJ(2018)11-27_1 PE 630.413v02-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 21 ноември, 2018 г. - Четвъртък, 22 ноември, 2018 г.

21-11-2018 PECH_OJ(2018)11-21_1 PE 630.400v02-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 19 ноември, 2018 г. - Втoрник, 20 ноември, 2018 г.

19-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-19_1 PE 630.434v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Monday 19 November 2018 - Tuesday 20 November 2018

19-11-2018 JURI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.492v02-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 15 ноември, 2018 г. - Четвъртък, 15 ноември, 2018 г.

15-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-15_1 PE 630.414v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 15 ноември, 2018 г. - Четвъртък, 15 ноември, 2018 г.

15-11-2018 REGI_OJ(2018)11-15_1 PE 630.404v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Monday 19 November 2018 - Tuesday 20 November 2018

13-11-2018 ENVI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.500v01-00
ENVI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - Проект на становище - Предложение за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

12-11-2018 AFET_AM(2018)629611 PE 629.611v02-00
AFET

Anders Primdahl VISTISEN

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/13681

Документи, свързани с процедурата 2018/0256(NLE)

  DRAFT AGENDA - Monday 19 November 2018 - Tuesday 20 November 2018

12-11-2018 DEVE_OJ(2018)11-19_1 PE 630.483v01-00
DEVE

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

12-11-2018 BUDG_AD(2018)625488 PE 625.488v02-00
BUDG

Jordi SOLÉ

Свързани документи от тематичното досие BUDG/8/13479

Документи, свързани с процедурата 2018/0207(COD)