Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 21 март, 2019 г. - Четвъртък, 21 март, 2019 г.

21-03-2019 REGI_OJ(2019)03-21_1 PE 636.395v01-00
REGI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 март, 2019 г. - Понеделник, 18 март, 2019 г.

18-03-2019 EMPL_OJ(2019)03-18_1 PE 636.334v02-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 март, 2019 г. - Понеделник, 18 март, 2019 г.

18-03-2019 TRAN_OJ(2019)03-18_1 PE 636.271v02-00
TRAN

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 март, 2019 г. - Понеделник, 18 март, 2019 г.

18-03-2019 AFCO_OJ(2019)03-18_1 PE 636.402v01-00
AFCO

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on preventing the dissemination of terrorist content online

15-03-2019 IMCO_AD(2019)632028 PE 632.028v04-00
IMCO

Julia REDA

Свързани документи от тематичното досие IMCO/8/14583

Документи, свързани с процедурата 2018/0331(COD)

  MINUTES - Monday 1 October 2018

15-03-2019 LIBE_PV(2018)10-01-1 PE 632.008v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/14639

  AMENDMENTS 1 - 106 - Draft report - Estimates of revenue and expenditure for the financial year 2020 – Section I – European Parliament

14-03-2019 BUDG_AM(2019)637192 PE 637.192v01-00
BUDG

Vladimír MAŇKA

Свързани документи от тематичното досие BUDG/8/15383

Документи, свързани с процедурата 2019/2003(BUD)

  MINUTES - Tuesday 29 January 2019

14-03-2019 CJ09_PV(2019)01-29-1 PE 634.745v01-00
LIBE CONT

Свързани документи от тематичното досие CJ09/8/15397

  MINUTES - Tuesday 19 February 2019

14-03-2019 ITRE_PV(2019)02-19-2 PE 636.200v01-00
ITRE

Свързани документи от тематичното досие ITRE/8/15462

  MINUTES - Monday 4 February 2019

14-03-2019 CJ03_PV(2019)02-04-1 PE 634.758v01-00
LIBE JURI

Свързани документи от тематичното досие CJ03/8/15433