Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

05-09-2016 IMCO_OJ(2016)09-05_1 PE 587.463v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

05-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-05_1 PE 587.447v03-00
SEDE

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mercredi 31 août 2016 - Mercredi 31 août 2016

31-08-2016 PECH_OJ(2016)08-31_1 PE 587.435v01-00
PECH

  MINUTES - Monday 11 July 2016

28-07-2016 DEVE_PV(2016)07-11-1 PE 585.779v01-00
DEVE

Свързани документи от тематичното досие DEVE/8/06959

  MINUTES - Monday 20 June 2016

28-07-2016 CULT_PV(2016)06-20-1 PE 585.486v01-00
CULT

Свързани документи от тематичното досие CULT/8/06540

  MINUTES - Wednesday 13 July 2016

28-07-2016 CULT_PV(2016)07-13-1 PE 587.461v01-00
CULT

Свързани документи от тематичното досие CULT/8/06804

  MINUTES - Wednesday 13 July 2016

27-07-2016 ECON_PV(2016)07-13-1 PE 587.489v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/06906

  Question for written answer - Spanish elections – political interference by the ECB

27-07-2016 ECON_QZ(2016)585787 PE 585.787v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Reinstatement of the waiver affecting the eligibility of Greek bonds

27-07-2016 ECON_QZ(2016)587481 PE 587.481v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων

27-07-2016 ECON_QZ(2016)587482 PE 587.482v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445