Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 12 юли, 2017 г. - Cряда, 12 юли, 2017 г.

12-07-2017 PECH_OJ(2017)07-12_1 PE 607.779v02-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 3 July 2017 - Monday 3 July 2017

29-06-2017 DEVE_OJ(2017)07-03_1 PE 607.864v01-00
DEVE

  OPINION on minimum income policies as a tool for fighting poverty

29-06-2017 ECON_AD(2017)601226 PE 601.226v03-00
ECON

Miguel VIEGAS

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08284

Документи, свързани с процедурата 2016/2270(INI)

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2018

29-06-2017 ENVI_PA(2017)604869 PE 604.869v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Краен срок за внасяне на изменения : 12-07-2017

Документи, свързани с процедурата 2017/2044(BUD)

  DRAFT AGENDA - Monday 10 July 2017 - Tuesday 11 July 2017

29-06-2017 ITRE_OJ(2017)07-10_1 PE 607.883v01-00
ITRE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 29 юни, 2017 г. - Четвъртък, 29 юни, 2017 г.

29-06-2017 REGI_OJ(2017)06-29_1 PE 606.227v01-00
REGI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 29 юни, 2017 г. - Четвъртък, 29 юни, 2017 г.

29-06-2017 LIBE_OJ(2017)06-29_1 PE 606.241v02-00
LIBE

  MINUTES - Thursday 9 February 2017

29-06-2017 LIBE_PV(2017)02-09-1 PE 599.699v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08670

  DRAFT REPORT on fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism

29-06-2017 LIBE_PR(2017)606242 PE 606.242v02-00
LIBE

Soraya POST

Краен срок за внасяне на изменения : 18-07-2017

  MINUTES - Wednesday 31 May 2017

28-06-2017 AFET_PV(2017)05-31-1 PE 605.951v01-00
AFET

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/10005