Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОТОКОЛ - Cряда, 12 юли, 2017 г.

12-07-2018 AFCO_PV(2017)07-12-1 PE 615.377v01-00
AFCO

Свързани документи от тематичното досие AFCO/8/10305

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 28 март, 2018 г. - Cряда, 28 март, 2018 г.

28-03-2018 CJ22_OJ(2018)03-28_1 PE 619.173v01-00
AFCO JURI

  DRAFT AGENDA - Tuesday 27 March 2018 - Tuesday 27 March 2018

27-03-2018 EMPL_OJ(2018)03-27_1 PE 619.304v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 26 март, 2018 г. - Втoрник, 27 март, 2018 г.

26-03-2018 REGI_OJ(2018)03-26_1 PE 619.241v01-00
REGI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 21 март, 2018 г. - Четвъртък, 22 март, 2018 г.

21-03-2018 INTA_OJ(2018)03-21_1 PE 618.202v02-00
INTA

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 21 март, 2018 г. - Cряда, 21 март, 2018 г.

21-03-2018 EMPL_OJ(2018)03-21_1 PE 619.236v02-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 21 март, 2018 г. - Четвъртък, 22 март, 2018 г.

21-03-2018 PECH_OJ(2018)03-21_1 PE 619.157v02-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 21 март, 2018 г. - Cряда, 21 март, 2018 г.

21-03-2018 AFCO_OJ(2018)03-21_1 PE 619.252v01-00
AFCO

  MINUTES - Thursday 1 February 2018

19-03-2018 CONT_PV(2018)02-01-1 PE 617.981v01-00
CONT

Свързани документи от тематичното досие CONT/8/12104

  MINUTES - Monday 29 January 2018

19-03-2018 CONT_PV(2018)01-29-1 PE 617.982v01-00
CONT

Свързани документи от тематичното досие CONT/8/12102