Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 7 September 2017 - Thursday 7 September 2017

07-09-2017 REGI_OJ(2017)09-07_1 PE 609.479v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

04-09-2017 CONT_OJ(2017)09-04_1 PE 609.346v02-00
CONT

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 септември, 2017 г. - Понеделник, 4 септември, 2017 г.

04-09-2017 SEDE_OJ(2017)09-04_1 PE 609.301v01-00
SEDE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 30 aвгуст, 2017 г. - Cряда, 30 aвгуст, 2017 г.

30-08-2017 EMPL_OJ(2017)08-30_1 PE 609.511v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 30 aвгуст, 2017 г. - Cряда, 30 aвгуст, 2017 г.

30-08-2017 PECH_OJ(2017)08-30_2 PE 609.512v01-00
PECH

  MINUTES - Monday 29 May 2017

22-08-2017 AFET_PV(2017)05-29-1 PE 604.879v01-00
AFET

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/09881

  MINUTES - Monday 19 June 2017

22-08-2017 BUDG_PV(2017)06-19-1 PE 606.259v01-00
BUDG

Свързани документи от тематичното досие BUDG/8/10128

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 230/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an instrument contributing to stability and peace (COM(2016)447 - 2016/0207(COD))

22-08-2017 JURI_AL(2017)592377 PE 592.377v04-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Документи, свързани с процедурата 2016/0207(COD)

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 1658/2014 by Zlatko Zeljko (Croatian) on behalf of Juris Protecta, on Media independence in Croatia Petition No 0120/2016 by F. M. (Croatian) on banning of the TV channel in Croatia

22-08-2017 PETI_CM(2017)587786 PE 587.786v02-00
PETI

Свързани документи от тематичното досие PETI/8/07644

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 30 aвгуст, 2017 г. - Cряда, 30 aвгуст, 2017 г.

21-08-2017 ECON_OJ(2017)08-30_1 PE 609.509v01-00
ECON