Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 10 November 2016 - Thursday 10 November 2016

10-11-2016 CJ20_OJ(2016)11-10_1 PE 592.428v01-00
AFCO AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 9 November 2016 - Thursday 10 November 2016

09-11-2016 REGI_OJ(2016)11-09_1 PE 592.409v01-00
REGI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 9 ноември, 2016 г. - Четвъртък, 10 ноември, 2016 г.

09-11-2016 PECH_OJ(2016)11-09_1 PE 592.290v04-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Wednesday 9 November 2016 - Thursday 10 November 2016

09-11-2016 SEDE_OJ(2016)11-09_1 PE 592.427v01-00
SEDE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 8 ноември, 2016 г. - Втoрник, 8 ноември, 2016 г.

08-11-2016 AFCO_OJ(2016)11-08_1 PE 592.421v01-00
AFCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 7 ноември, 2016 г. - Втoрник, 8 ноември, 2016 г.

07-11-2016 EMPL_OJ(2016)11-07_1 PE 592.400v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 7 ноември, 2016 г. - Понеделник, 7 ноември, 2016 г.

27-10-2016 CJ26_OJ(2016)11-07_1 PE 592.435v01-00
ENVI AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 9 November 2016 - Thursday 10 November 2016

27-10-2016 BUDG_OJ(2016)11-09_1 PE 592.434v01-00
BUDG

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 18/2016 (2015 Discharge): The EU system for the certification of sustainable biofuels

27-10-2016 CONT_DT(2016)589272 PE 589.272v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  DRAFT AGENDA - Wednesday 9 November 2016 - Thursday 10 November 2016

27-10-2016 ITRE_OJ(2016)11-09_1 PE 592.431v01-00
ITRE