Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 3 април, 2017 г. - Понеделник, 3 април, 2017 г.

03-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-03_1 PE 601.236v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 март, 2017 г. - Понеделник, 27 март, 2017 г.

27-03-2017 CONT_OJ(2017)03-27_1 PE 601.246v02-00
CONT

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 март, 2017 г. - Понеделник, 27 март, 2017 г.

27-03-2017 LIBE_OJ(2017)03-27_1 PE 601.224v02-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 3 April 2017 - Monday 3 April 2017

24-03-2017 ITRE_OJ(2017)04-03_1 PE 601.278v01-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Thursday 30 March 2017 - Thursday 30 March 2017

24-03-2017 LIBE_OJ(2017)03-30_1 PE 601.273v01-00
LIBE

  MINUTES - Monday 27 February 2017

24-03-2017 LIBE_PV(2017)02-27-1 PE 600.922v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08136

  MINUTES - Tuesday 28 February 2017

24-03-2017 FEMM_PV(2017)02-28-1 PE 601.126v01-00
FEMM

Свързани документи от тематичното досие FEMM/8/09265

  DRAFT OPINION on the impact of international trade and the EU’s trade policies on global value chains

23-03-2017 AFET_PA(2017)601196 PE 601.196v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Краен срок за внасяне на изменения : 12-04-2017

Документи, свързани с процедурата 2016/2301(INI)

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 март, 2017 г. - Понеделник, 27 март, 2017 г.

23-03-2017 CJ13_OJ(2017)03-27_1 PE 601.281v01-00
CONT BUDG

  MINUTES - Monday 27 February 2017

23-03-2017 CONT_PV(2017)02-27-1 PE 600.903v01-00
CONT

Свързани документи от тематичното досие CONT/8/09240