Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 27 април, 2017 г. - Четвъртък, 27 април, 2017 г.

27-04-2017 PANA_OJ(2017)04-27_1 PE 602.935v03-00
PANA

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 25 април, 2017 г. - Втoрник, 25 април, 2017 г.

25-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-25_1 PE 603.016v01-00
EMPL

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)

24-04-2017 AFET_AD(2017)599593 PE 599.593v03-00
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/07153

Документи, свързани с процедурата 2016/0133(COD)

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

24-04-2017 DEVE_OJ(2017)05-03_1 PE 603.085v01-00
DEVE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 24 април, 2017 г. - Втoрник, 25 април, 2017 г.

24-04-2017 BUDG_OJ(2017)04-24_1 PE 602.969v02-00
BUDG

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 5/2017 (2016 Discharge): Youth unemployment - have EU policies made a difference? An assessment of the Youth Guarantee and the Youth Employment Initiative

24-04-2017 CONT_DT(2017)602993 PE 602.993v02-00
CONT

Derek VAUGHAN

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 24 април, 2017 г. - Втoрник, 25 април, 2017 г.

24-04-2017 REGI_OJ(2017)04-24_1 PE 603.015v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Tuesday 2 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

24-04-2017 AGRI_OJ(2017)05-02_1 PE 601.254v01-00
AGRI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 24 април, 2017 г. - Втoрник, 25 април, 2017 г.

24-04-2017 PECH_OJ(2017)04-24_1 PE 602.986v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Tuesday 2 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

21-04-2017 IMCO_OJ(2017)05-02_1 PE 602.996v01-00
IMCO