Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 30 май, 2017 г. - Втoрник, 30 май, 2017 г.

30-05-2017 PECH_OJ(2017)05-30_1 PE 604.607v01-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 30 май, 2017 г. - Втoрник, 30 май, 2017 г.

30-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-30_1 PE 604.861v01-00
AFCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 29 май, 2017 г. - Втoрник, 30 май, 2017 г.

29-05-2017 DEVE_OJ(2017)05-29_1 PE 604.846v02-00
DEVE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 29 май, 2017 г. - Втoрник, 30 май, 2017 г.

29-05-2017 EMPL_OJ(2017)05-29_1 PE 604.836v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 29 май, 2017 г. - Втoрник, 30 май, 2017 г.

29-05-2017 ITRE_OJ(2017)05-29_1 PE 604.638v03-00
ITRE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 29 май, 2017 г. - Втoрник, 30 май, 2017 г.

29-05-2017 REGI_OJ(2017)05-29_1 PE 604.854v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 June 2017 - Thursday 8 June 2017

24-05-2017 FEMM_OJ(2017)06-08_1 PE 604.875v01-00
FEMM

  MINUTES - Tuesday 11 April 2017

24-05-2017 FEMM_PV(2017)04-11-1 PE 603.093v01-00
FEMM

Свързани документи от тематичното досие FEMM/8/09640

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods

23-05-2017 ECON_PR(2017)604735 PE 604.735v01-00
ECON

Cătălin Sorin IVAN

  DRAFT OPINION on legitimate measures to protect whistle-blowers acting in the public interest when disclosing the confidential information of companies and public bodies

23-05-2017 ECON_PA(2017)604737 PE 604.737v01-00
ECON

Molly SCOTT CATO

Документи, свързани с процедурата 2016/2224(INI)