Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 17 февруари 2020 г. - Вторник, 18 февруари 2020 г.

11-02-2020 SEDE_OJ(2020)02-17_1 PE647.137v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 януари 2020 г.

20-01-2020 SEDE_OJ(2020)01-27_1 PE646.804v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 22 януари 2020 г. - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

13-01-2020 SEDE_OJ(2020)01-22_1 PE646.777v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 декември 2019 г.

26-11-2019 SEDE_OJ(2019)12-02_1 PE643.193v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 21 ноември 2019 г.

13-11-2019 SEDE_OJ(2019)11-21_1 PE643.099v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 12 ноември 2019 г.

06-11-2019 SEDE_OJ(2019)11-12_1 PE642.956v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 7 октомври 2019 г.

01-10-2019 SEDE_OJ(2019)10-08_1 PE641.318v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 25 септември 2019 г.

19-09-2019 SEDE_OJ(2019)09-25_1 PE641.175v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 9 септември 2019 г.

03-09-2019 SEDE_OJ(2019)09-09_1 PE639.817v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

05-07-2019 SEDE_OJ(2019)07-10_1 PE639.684v01-00
SEDE

 

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

Няма предоставени документи