Последни новини

The next SEDE meeting

22-06-2017 - 14:23
SEDE meeting room on 17 June 2015

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

21-06-2017 - 09:34
AFET SEDE Заседание

Приветствие

Anna Fotyga, SEDE Chair

Нашият мир и нашата сигурност, които никога не бива да приемаме за даденост, са все по-застрашени от събития в непосредствена близост до нашите граници и отвъд тях. Договорът за Европейския съюз предоставя правното основание за ефективни действия от страна на държавите членки за справяне с тези заплахи в съседството на ЕС.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки