Общо търсене

Търсене

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

19-07-2019 SEDE_PV(2019)07-10-1 PE639.759v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

05-07-2019 SEDE_OJ(2019)07-10_1 PE639.684v01-00
SEDE