Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and national parliaments
01-04-2019 Проучване

EU preparedness against CBRN weapons
29-01-2019 Проучване

EU Defence: The White Book implementation process
12-12-2018 Проучване

European armaments standardisation
31-10-2018 Проучване

Countering hybrid threats: EU and the Western Balkans case
06-09-2018 Проучване

The future of the European Defence Agency (EDA)
18-07-2018 Задълбочен анализ

The further development of the Common Position 944/2008/CFSP on arms exports control
16-07-2018 Проучване

Policy Departments' Monthly Highlights - July 2018
02-07-2018 Накратко

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2018
11-06-2018 Накратко

EU-Japan cooperation on global and regional security - a litmus test for the EU's role as a global player?
11-06-2018 Задълбочен анализ