Допълващи анализи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

13-12-2018 - 11:26
REGI Заседание
13-12-2018 - 10:29
CONT Заседание
13-12-2018 - 10:15
EMPL Заседание

Economic Governance Support Unit

Работни групи

Семинарите дават възможност на членовете на ЕП да задават въпроси и да разменят мнения с експерти по теми, свързани с парламентарната им дейност или по текущи теми.

Справочник за ЕС

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Контакти

Специализирани отдели

 • Политики в областта на икономиката и науката
 • Комисии: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
 • Структурни политики и политика на сближаване
 • Комисии: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
 • Граждански права и конституционни въпроси
 • Комисии: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
 • Бюджетни въпроси
 • Комисии: BUDG-CONT
 • Външни отношения
 • Комисии: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Отдел за подкрепа на икономическото управление

Услуги в областта на парламентарните изследвания

 • Оценка на въздействието
 • Отдел за европейска добавена стойност
 • Ex-post Evaluation
 • Научни прогнози (STOA)