Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

24-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-24_1 PE639.756v02-00
IMCO

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 23 July 2019

23-07-2019 REGI_OJ(2019)07-23_1 PE639.793v01-00
REGI

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 23 July 2019

22-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-22_1 PE639.786v02-00
ITRE

 

  DRAFT AGENDA - Thursday, 18 July 2019

18-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-18_1 PE639.799v01-00
EMPL

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 24 July 2019

17-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-24_1 PE639.791v01-00
DEVE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 23 юли 2019 г.

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-23_1 PE639.794v01-00
ENVI DEVE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 22 юли 2019 г.

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-22_1 PE639.792v01-00
ENVI

 

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

17-07-2019 AGRI_PA(2019)639624 PE639.624v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

17-07-2019 PETI_PV(2019)07-10-1 PE639.745v01-00
PETI