Последни новини

Next TERR Committee meetings

18-01-2018 - 12:57
Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) and vice-chairs during the first meeting of the committee

Акценти

Следващи излъчвания

23-01-2018 09:00 / 12:30 TERR

Мултимедийна библиотека

08-01-2018 - 15:09
TERR Заседание
16-10-2017 - 15:09
TERR Заседание
11-10-2017 - 14:07
TERR Заседание

Приветствие

Nathalie Griesbeck, TERR Chair

Добре дошли на уебсайта на специалната комисия относно тероризма (TERR)!

Европейският парламент реши да създаде специална комисия по въпросите на тероризма (TERR), която имам честта да председателствам. Нейната работа, която се вписва в рамките на мандата – едновременно широкообхватен и амбициозен – гласуван на пленарно заседание на 6 юли 2017 г. година — ще се състои в провеждането на консултации и изслушване на основните заинтересовани европейски институции и национални експерти по борбата с тероризма, независимо от сферата им на действие, както и на съответните участници в областта на предотвратяването на радикализацията и подпомагане на жертвите на тероризма.

Повече подробности

Правомощия и отговорности

За контакти