Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018
10-09-2018 Накратко

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2018
11-06-2018 Накратко

Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses
04-06-2018 Проучване

The return of foreign fighters to EU soil: Ex-post evaluation
15-05-2018 Проучване

Counter Terrorism and External Border Management in Italy
15-05-2018 Задълбочен анализ

EU Civil Protection Responding to CBRN Incidents and Attacks
03-05-2018 Задълбочен анализ

Member States’ Preparedness for CBRN Threats
03-05-2018 Проучване

The Mechanisms of Prevention and Detection of CBRN Illegal Material Transfers Across Borders and Within the EU
03-05-2018 Проучване

Research of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of the Special Committee on Terrorism
06-10-2017 Задълбочен анализ

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по структурни политики и политика на сближаване