График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по транспорт и туризъм

02-09-2019

15:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

03-09-2019

09:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по транспорт и туризъм

23-09-2019

15:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

09:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

14:30

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по транспорт и туризъм

02-10-2019

09:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

02-10-2019

14:30

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

03-10-2019

09:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по транспорт и туризъм

06-11-2019

09:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

06-11-2019

14:30

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

07-11-2019

09:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING