Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

06-02-2020 TRAN_OJ(2020)02-19_1 PE647.046v01-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

20-01-2020 TRAN_OJ(2020)01-20_1 PE645.113v02-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г.

26-11-2019 CJ05_OJ(2019)12-04_1 PE644.780v01-00
TRAN ITRE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 3 декември 2019 г.

26-11-2019 TRAN_OJ(2019)12-03_1 PE642.960v01-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 14 ноември 2019 г.

08-11-2019 TRAN_OJ(2019)11-14_1 PE643.122v01-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 6 ноември 2019 г.

28-10-2019 TRAN_OJ(2019)11-06_1 PE642.959v01-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 2 октомври 2019 г.

26-09-2019 TRAN_OJ(2019)10-02_2 PE641.281v01-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 19 септември 2019 г.

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-19_1 PE641.124v02-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 24 септември 2019 г.

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-24_2 PE641.210v02-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 септември 2019 г. - Вторник, 3 септември 2019 г.

02-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-02_1 PE640.015v02-00
TRAN