Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 11 април 2019 г.

08-04-2019 TRAN_OJ(2019)04-11_1 PE637.311v03-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 8 април 2019 г.

01-04-2019 TRAN_OJ(2019)04-08_1 PE637.464v01-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 2 април 2019 г.

29-03-2019 TRAN_OJ(2019)04-02_1 PE637.427v01-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 25 март 2019 г.

19-03-2019 CJ05_OJ(2019)03-25_1 PE637.264v01-00
TRAN ITRE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 март 2019 г.

18-03-2019 TRAN_OJ(2019)03-18_1 PE636.271v02-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 март 2019 г.

05-03-2019 CJ05_OJ(2019)03-18_1 PE636.273v01-00
TRAN ITRE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 март 2019 г.

21-02-2019 TRAN_OJ(2019)03-04_2 PE636.132v01-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 20 февруари 2019 г.

05-02-2019 TRAN_OJ(2019)02-20_1 PE634.710v01-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 29 януари 2019 г.

16-01-2019 TRAN_OJ(2019)01-29_1 PE632.963v01-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 21 януари 2019 г. - Вторник, 22 януари 2019 г.

09-01-2019 TRAN_OJ(2019)01-21_1 PE632.817v01-00
TRAN