Последни новини

Next TRAN meeting

12-11-2018 - 11:11

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

10:15 / 12:00 започнала TRAN

Мултимедийна библиотека

05-11-2018 - 15:09
TRAN Заседание
15-10-2018 - 15:05
TRAN Заседание
09-10-2018 - 17:36
TRAN ITRE Заседание

Приветствие

Interview with Karima Delli - TRAN chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент!

Този сайт Ви принадлежи. Тук ще намерите цялата информация относно нашата работа и нашите дейности в рамките на комисията по транспорт и туризъм, на която имам честта да съм председател.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки