Последни новини

Next TRAN meeting

07-05-2019 - 15:07

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

11-04-2019 - 09:05
TRAN Заседание
08-04-2019 - 16:04
TRAN Заседание
02-04-2019 - 14:33
TRAN Заседание

Приветствие

Interview with Karima Delli - TRAN chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент!

Този сайт Ви принадлежи. Тук ще намерите цялата информация относно нашата работа и нашите дейности в рамките на комисията по транспорт и туризъм, на която имам честта да съм председател.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки