Членове

Karima DELLI
 • Karima DELLI Председател
 • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • Франция
 
Dominique RIQUET
 • Dominique RIQUET Заместник-председател
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Франция
 
Dieter-Lebrecht KOCH
 • Dieter-Lebrecht KOCH Заместник-председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Германия
 
Tomasz Piotr PORĘBA
 • Tomasz Piotr PORĘBA Заместник-председател
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Полша
 
István UJHELYI
 • István UJHELYI Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Унгария
 
Daniela AIUTO
 • Daniela AIUTO Член
 • Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
 • Италия
 
Lucy ANDERSON
 • Lucy ANDERSON Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Обединено кралство
 
Marie-Christine ARNAUTU
 • Marie-Christine ARNAUTU Член
 • Група „Европа на нациите и свободите“
 • Франция
 
Inés AYALA SENDER
 • Inés AYALA SENDER Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Испания
 
Georges BACH
 • Georges BACH Член
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Люксембург