Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

ПРОТОКОЛ - Вторник, 24 септември 2019 г.

03-10-2019 TRAN_PV(2019)09-24-2 PE641.256v01-00
TRAN

 

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 19 септември 2019 г.

26-09-2019 TRAN_PV(2019)09-19-1 PE641.226v01-00
TRAN