Общо търсене

Търсене

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 19 септември 2019 г.

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-19_1 PE641.124v02-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 24 септември 2019 г.

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-24_2 PE641.210v02-00
TRAN

 

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 68 - Проект на становище Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

10-09-2019 TRAN_AM(2019)640014 PE640.014v01-00
TRAN

Daniel FREUND

БЮДЖЕТНИ ИЗМЕНЕНИЯ Бюджет 2020

27-08-2019 TRAN_AB(2019)640617 PE640.617v01-00
TRAN

Daniel FREUND

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

26-07-2019 TRAN_PA(2019)639932 PE639.932v01-00
TRAN

Daniel FREUND

Краен срок за внасяне на изменения : 09-09-2019