Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Накратко

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2019
11-02-2019 Накратко

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2019
14-01-2019 Накратко

Research for TRAN Committee: Transport and tourism in Belgium, France and the Netherlands
29-11-2018 Briefing

Research for TRAN Committee - Modal shift in European transport: a way forward
29-11-2018 Проучване

Research for TRAN Committee - Overtourism: impact and possible policy responses
15-10-2018 Проучване

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in China
15-10-2018 Briefing

Research for TRAN Committee - BREXIT: transport and tourism - the consequences of a no-deal scenario
26-09-2018 Проучване

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in Poland
14-09-2018 Briefing

Improving road infrastructure safety management
13-07-2018 Briefing

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по структурни политики и политика на сближаване