Nejnovější události

Next AFET Meeting

01-06-2018 - 11:41
Committee meeting general photo of room

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

28-06-2018 09:30 / 12:30 AFET

Multimediální Kknihovna

21-06-2018 - 09:06
AFET Schůze
20-06-2018 - 16:43
AFET Schůze
20-06-2018 - 14:37
LIBE AFET DEVE Schůze

Uvítání

Interview with David McAllister - AFET chair

Vážení návštěvníci,

vítejte na internetových stránkách Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu. Tváří v tvář rostoucímu počtu výzev i příležitostí, s nimiž jsme za hranicemi Evropské unie konfrontováni, se 73 členů tohoto výboru podílí na vymezování zahraniční a bezpečnostní politiky EU a dohlíží na její provádění. Zaměřujeme se na to, jakým způsobem jsou využívány evropské prostředky, a veškeré mezinárodní dohody, které EU uzavírá, musí mít naši podporu. Vždy nám jde o to, prosazovat v zahraničí zájmy a hodnoty našich občanů, přičemž úzce spolupracujeme s našimi dvěma podvýbory, tj. podvýborem pro lidská práva a podvýborem pro bezpečnost a obranu.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

Odkazy