Nejnovější události

Next AFET Meeting

25-03-2019 - 10:56
Committee meeting general photo of room

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

18-03-2019 - 17:09
LIBE AFET DROI Schůze
18-03-2019 - 15:12
AFET LIBE Schůze
14-03-2019 - 10:18
SEDE AFET Schůze

Uvítání

Interview with David McAllister - AFET chair

Vážení návštěvníci,

vítejte na internetových stránkách Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu. Tváří v tvář rostoucímu počtu výzev i příležitostí, s nimiž jsme za hranicemi Evropské unie konfrontováni, se 73 členů tohoto výboru podílí na vymezování zahraniční a bezpečnostní politiky EU a dohlíží na její provádění. Zaměřujeme se na to, jakým způsobem jsou využívány evropské prostředky, a veškeré mezinárodní dohody, které EU uzavírá, musí mít naši podporu. Vždy nám jde o to, prosazovat v zahraničí zájmy a hodnoty našich občanů, přičemž úzce spolupracujeme s našimi dvěma podvýbory, tj. podvýborem pro lidská práva a podvýborem pro bezpečnost a obranu.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

Odkazy