Nejnovější události

Next AGRI meetings: 26 and 29 September 2016

19-09-2016 - 15:44

Poslední tisková komuniké

  •  

Slovak Presidency priorities discussed in committee

DEVE INTA AFET ECON JURI CULT ENVI IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 01-09-2016 - 12:26

The priorities of the Slovak Presidency of the EU Council of Ministers are being outlined to parliamentary committees by Slovak ministers at a series of meetings taking place in July, August and September. (Přečtěte si více)

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

26-09-2016 15:00 / 16:30 AGRI FEMM
26-09-2016 16:30 / 17:00 AGRI
29-09-2016 09:00 / 12:30 AGRI

Multimediální Kknihovna

08-09-2016 - 09:41
AGRI Schůze
30-08-2016 - 15:10
AGRI Schůze

Uvítání

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) je příslušný pro kontrolu práce Evropské komise v oblasti zemědělské politiky. Tato kontrola spočívá především v přípravě zpráv o legislativních návrzích spadajících do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, aby byly posléze přijaty na plenárním zasedání.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy