Nejnovější události

Next AGRI meetings: 6 - 9 - 22/23 November 2017

11-10-2017 - 10:54

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

11-10-2017 - 09:04
ENVI AGRI Schůze
10-10-2017 - 16:19
AGRI Schůze
10-10-2017 - 09:10
AGRI Schůze

Uvítání

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) je příslušný pro kontrolu práce Evropské komise v oblasti zemědělské politiky. Tato kontrola spočívá především v přípravě zpráv o legislativních návrzích spadajících do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, aby byly posléze přijaty na plenárním zasedání.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy