Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next meeting

Monday 7 July 2014, 15.00 – 18.30
Brussels
 

   
 
Nenechte si ujít
 
Latest study / note requested by the committee

COMAGRI Delegation in Bavaria

 
Další informace
 
Latest studies / notes requested by the committee

CAP 2014-2020 Tools to Enhance Family Farming: Opportunities and Limits

 
Další informace
 
Latest studies / notes requested by the committee:

Family Farming in Europe: Challenges and Prospects

 
Další informace
 
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
AGRI 07-04-2014 - 18:55  

A deal with the EU Council of Ministers on measures to boost sales of EU farm produce within the EU and abroad and to restore consumer confidence in the event of market disruptions was approved by the Agriculture Committee on Monday.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 1. fungování a rozvoje společné zemědělské politiky;
 2. rozvoje venkova, včetně činností příslušných finančních nástrojů;
 3. právních předpisů týkajících se:
  1. veterinárních a rostlinolékařských záležitostí, krmiv pro zvířata, nemají-li tato opatření za cíl chránit před nebezpečím pro lidské zdraví,
  2. chovu a pohody zvířat,
 4. zlepšování jakosti zemědělských produktů;
 5. dodávek zemědělských surovin;
 6. Odrůdového úřadu Společenství;
 7. lesnictví.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Vítejte ve výboru COMAGRI!
 
 

Úkolem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (COMAGRI) je především provádět přezkum a v případě potřeby změny legislativních návrhů Evropské komise a připravovat zprávy týkající se zemědělství, které poté přijímá Evropský parlament na plenárním zasedání. Výbor má 45 členů a stejný počet ochotných náhradníků. Mnozí z nich mají totiž k zemědělství velmi specifický vztah související s jejich původem nebo s jejich dřívějšími funkcemi.
 
Úkoly našeho výboru jsou významnější než kdykoli předtím, neboť Evropský parlament od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost vykonává pravomoc spolurozhodování v oblasti společné zemědělské politiky (SZP) spolu s Radou ministrů zemědělství.
 
V případě potřeby navštivte naši internetovou stránku, najdete tam – ve všech jazycích Evropské unie – potřebné informace o naší práci (odkaz na naše schůze „on line“, návrhy zpráv a další dokumenty ze schůzí, které si můžete stáhnout, pořady jednání schůzí a pracovní program, soubory našich členů a kontakty na ně atd.).
 
Paolo De Castro,
předseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova