Nejnovější události

Next AGRI meetings: 21-22 February 2018

21-02-2018 - 09:40

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

22-02-2018 09:00 / 12:30 AGRI

Multimediální Kknihovna

21-02-2018 - 09:15
AGRI Schůze
23-01-2018 - 14:43
AGRI Schůze
23-01-2018 - 09:08
AGRI Schůze

Uvítání

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) je příslušný pro kontrolu práce Evropské komise v oblasti zemědělské politiky. Tato kontrola spočívá především v přípravě zpráv o legislativních návrzích spadajících do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, aby byly posléze přijaty na plenárním zasedání.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy