Nejnovější události

Next AGRI meetings: 3 September and 14-15 September 2015

20-07-2015 - 13:53

Nenechte si ujít

Latest study requested by the Committee

24-08-2015 - 15:10
COMAGRI Delegation to Savoie and Haute Savoie.jpg

COMAGRI delegation to Savoie and Haute-Savoie

(Přečtěte si více)


Agriculture priorities of the Latvian Presidency

14-01-2015 - 11:24
LV presidency logo

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

03-09-2015 11:00 / 12:30 AGRI

Multimediální Kknihovna

16-07-2015 - 09:16
AGRI Schůze
15-07-2015 - 15:07
AGRI Schůze

Uvítání

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) je příslušný pro kontrolu práce Evropské komise v oblasti zemědělské politiky. Tato kontrola spočívá především v přípravě zpráv o legislativních návrzích spadajících do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, aby byly posléze přijaty na plenárním zasedání.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy