Nejnovější události

Next AGRI meeting: 2-3 May 2017

25-04-2017 - 09:14

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

02-05-2017 15:00 / 18:30 AGRI
03-05-2017 09:00 / 12:30 AGRI

Multimediální Kknihovna

12-04-2017 - 15:11
AGRI Schůze
12-04-2017 - 09:15
AGRI Schůze

Uvítání

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) je příslušný pro kontrolu práce Evropské komise v oblasti zemědělské politiky. Tato kontrola spočívá především v přípravě zpráv o legislativních návrzích spadajících do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, aby byly posléze přijaty na plenárním zasedání.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy