Nejnovější události

Next AGRI meetings

17-04-2018 - 10:16

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

09:00 / 11:00 AGRI
14:00 / 18:00 AGRI

Multimediální Kknihovna

12-04-2018 - 09:05
AGRI Schůze
20-03-2018 - 14:40
AGRI Schůze
20-03-2018 - 09:07
AGRI Schůze

Uvítání

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) je příslušný pro kontrolu práce Evropské komise v oblasti zemědělské politiky. Tato kontrola spočívá především v přípravě zpráv o legislativních návrzích spadajících do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, aby byly posléze přijaty na plenárním zasedání.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy