Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next meeting of the Committee on Budgets will take place in Brussels on Thursday 10 April, from 09:00 to 12:30, in room ASP 5G3.

   
 
Nenechte si ujít
 
BUDG – 2015 budgetary estimates for the European Parliament: committee vote

The committee on Budgets will discuss and vote the report regarding the budget estimates for the European Parliament for the financial year 2015 during its next meeting of 10.04.14. A new study on partially self-financed EU agencies and the principle of fee-setting will also be presented at the same meeting.

   
Study "EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration"

EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration

 
Další informace
 
In-depth analysis "EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact"

EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact

 
Další informace
 
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
BUDG 10-04-2014 - 13:08  

An extra €150 million for urgent humanitarian aid and food assistance and €37 million for the Instrument for Democracy and Human Rights for this year was approved by Parliament’s Budgets Committee on Thursday. This will enable the European Commission to pay the most urgent bills, but payment problems in the external action field will surely recur in the course of this year, MEPs said.

BUDG 01-04-2014 - 10:35  

1400 Italian and Spanish workers should get EU support to try and get back on to the labour market after losing their jobs. Parliament's budgets committee approved €5 million from the European Globalisation Adjustment Fund on Tuesday. The decision still needs to be endorsed by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se: 
  1. víceletého finančního rámce příjmů a výdajů Unie a systému vlastních zdrojů Unie;
  2. rozpočtových výsad Parlamentu, tzn. rozpočtu Unie a vyjednávání a uplatňování mezinárodních dohod v této oblasti;
  3. předběžného návrhu rozpočtu Parlamentu v souladu s postupem stanoveným v jednacím řádu;
  4. rozpočtu decentralizovaných institucí:
  5. finančních činností Evropské investiční banky;
  6. zahrnutí Evropského rozvojového fondu do rozpočtu, aniž jsou dotčeny pravomoci výboru příslušného pro dohody o partnerství AKT-EU
  7. finančních dopadů aktů Společenství a jejich slučitelnosti s víceletým finančním rámcem, aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných výborů;
  8. sledování a hodnocení nařízení týkajícího se plnění rozpočtu pro daný rozpočtový rok bez ohledu na čl. 78 odst. 1, převodu položek, postupů týkajících se plánů pracovních míst, správních položek a stanovisek k projektům týkajícím se nemovitostí, které mají značný finanční dopad;
  9. finančního nařízení s výjimkou záležitostí týkajících se plnění, řízení a kontroly rozpočtu.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vážení návštěvníci,
 
vítejte na stránkách Rozpočtového výboru Evropského parlamentu.
 
Rozpočtové pravomoci byly mezi prvními pravomocemi, které Parlament získal, a byly dále posíleny vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Evropský parlament dnes schvaluje v rovnocenném postavení s Radou všechny výdaje obsažené v ročním rozpočtu Evropské unie. 
 
Se 43 členy a stejným počtem náhradníků je Rozpočtový výbor především odpovědný za přípravu postoje Parlamentu k ročnímu rozpočtu EU (147,2 miliardy EUR v prostředcích na závazky a 129,1 miliard EUR v prostředcích na platby na rozpočtový rok 2012).
 
Kromě toho je Rozpočtový výbor pověřen přípravou jednání o víceletém finančním rámci (neboli finančním výhledu), který určuje rámec pro roční rozpočtové procesy na období 7 let. Poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, v níž bylo znovu zopakováno, že rozpočet EU musí být plně financován z vlastních zdrojů, Rozpočtový výbor nyní pracuje na některých důležitých legislativních návrzích zaměřených na opětovné zavedení skutečných vlastních příjmů do veřejných financí EU.
 
Na těchto stránkách najdete užitečné a pravidelně aktualizované informace o práci Rozpočtového výboru. Zveme vás rovněž ke sledování našich schůzí na EP Live.
 
Příjemnou návštěvu.
 
Alain Lamassoure