Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on 3 & 4 November in Brussels.

   
 
Nenechte si ujít
 
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

On 2 October 2014 the Committee on Budgets (BUDG), together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI) held a Joint Hearing of the Vice-President designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva.
 
The hearing began with an opening statement of the Commissioner-designate outlining the main priorities in her prospective portfolio and the initiatives she considered putting forward during her mandate. Following her introductory remarks, Ms Georgieva replied to questions from Members of the three Committees. Following the hearing, Coordinators met to evaluate the Commissioner-designate. Recordings of the hearing are available via the link below.

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
BUDG 13-10-2014 - 17:02  

Over 3,100 workers made redundant by Peugeot Citroën Automobiles (PSA) in France and crude steel producer Carsid SA Belgium are to get EU aid worth €13.5 million to help them to find or create new jobs. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid, approved by Budgets Committee MEPs on Monday, still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:43  

Over a thousand former workers at firms producing metals in Communidad Valenciana (Spain) and cars around Genk (Belgium) should get EU aid to help them find new jobs, the Budgets Committee recommended on Tuesday. The proposed European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still needs to be approved by both Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:31  

Figures detailing 2015 budget funding for the EU’s priority growth and jobs policies, education - including the EU's Erasmus+ student mobility programme - and its humanitarian and support work in war-stricken and neighbouring zones were approved by Budgets Committee MEPs on Tuesday. These figures will be put to a vote by Parliament as a whole at the October plenary session.

BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. víceletého finančního rámce příjmů a výdajů Unie a systému vlastních zdrojů Unie;
2. rozpočtových výsad Parlamentu, tzn. rozpočtu Unie a vyjednávání a uplatňování mezinárodních dohod v této oblasti;
3. odhadu výdajů Parlamentu v souladu s postupem stanoveným v jednacím řádu;
4. rozpočtu decentralizovaných institucí:
5. finančních činností Evropské investiční banky, které nejsou součástí evropské správy ekonomických záležitostí;
6. zahrnutí Evropského rozvojového fondu do rozpočtu, aniž jsou dotčeny pravomoci výboru příslušného pro dohody o partnerství AKT-EU;
7. finančních dopadů aktů Unie a jejich slučitelnosti s víceletým finančním rámcem, aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných výborů;
8. sledování a hodnocení plnění rozpočtu na daný rozpočtový rok bez ohledu na čl. 95 odst. 1, převodu prostředků, postupů týkajících se plánů pracovních míst, správních prostředků a stanovisek k projektům týkajícím se nemovitostí, které mají značný finanční dopad;
9. finančního nařízení s výjimkou záležitostí týkajících se plnění, řízení a kontroly rozpočtu.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vážení návštěvníci,
 
vítejte na internetových stránkách Rozpočtového výboru Parlamentu, jenž je jednou ze složek evropského rozpočtového orgánu. Rozpočtový výbor, složený z 41 členů a stejného počtu náhradníků, posuzuje a schvaluje společně s Radou rozpočet Unie.
 
V členských státech EU byly parlamenty původně ustaveny, aby hlasovaly o daních, a to ještě předtím, než začaly plnit svou roli zákonodárce. Evropská unie zatím daně sama nevybírá, neboť tato pravomoc zůstává v působnosti členských států, dokud EU nebude mít vlastní zdroje. Evropská unie však disponuje rozpočtem, jenž umožňuje realizovat její politiky a zajistit řádný chod jejích orgánů.
 
Veškerou svou energii, zkušenosti a přesvědčení proto věnuji tomu, aby se z rozpočtu EU stal důvěryhodný nástroj, jenž bude přispívat k růstu a vytváření pracovních míst. V této souvislosti se těším na práci spojenou s přezkumem víceletého finančního rámce v polovině období, jenž bude významným mezníkem pro opětovné vyjednávání s Radou. Čekají nás však i jiné důležité úkoly, jakými je rozpočet eurozóny, vytvoření skutečného systému vlastních zdrojů či opakovaně nastolovaná otázka nezaplacených závazků. V zájmu podpory opětovného nabytí nové dynamiky a nalezení opodstatněnosti evropského projektu je tudíž Rozpočtový výbor odhodlán  beze zbytku naplnit své poslání.
 
Přeji vám příjemnou návštěvu,
 
Jean Arthuis