Úvodní stránka

 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
BUDG 11-12-2014 - 12:51  

Some 6,000 workers made redundant in France, Greece, Italy and Poland should receive EU aid worth €35.5 million to help them find or create jobs, recommended the Budgets Committee on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 08-12-2014 - 19:05  

A provisional agreement on the European Union budget for 2015 and the means to settle this year’s most urgent unpaid bills was reached by negotiators for Parliament and the Council on Monday. The deal still needs to be endorsed both by the full Parliament and the Council. For payments, MEPs secured €4.8 billion more to pay bills for 2014-2015. For 2015, the negotiators agreed to a compromise of €145.3 billion in commitments and €141.2 billion in payments.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. víceletého finančního rámce příjmů a výdajů Unie a systému vlastních zdrojů Unie;
2. rozpočtových výsad Parlamentu, tzn. rozpočtu Unie a vyjednávání a uplatňování mezinárodních dohod v této oblasti;
3. odhadu výdajů Parlamentu v souladu s postupem stanoveným v jednacím řádu;
4. rozpočtu decentralizovaných institucí:
5. finančních činností Evropské investiční banky, které nejsou součástí evropské správy ekonomických záležitostí;
6. zahrnutí Evropského rozvojového fondu do rozpočtu, aniž jsou dotčeny pravomoci výboru příslušného pro dohody o partnerství AKT-EU;
7. finančních dopadů aktů Unie a jejich slučitelnosti s víceletým finančním rámcem, aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných výborů;
8. sledování a hodnocení plnění rozpočtu na daný rozpočtový rok bez ohledu na čl. 95 odst. 1, převodu prostředků, postupů týkajících se plánů pracovních míst, správních prostředků a stanovisek k projektům týkajícím se nemovitostí, které mají značný finanční dopad;
9. finančního nařízení s výjimkou záležitostí týkajících se plnění, řízení a kontroly rozpočtu.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vážení návštěvníci,
 
vítejte na internetových stránkách Rozpočtového výboru Parlamentu, jenž je jednou ze složek evropského rozpočtového orgánu. Rozpočtový výbor, složený z 41 členů a stejného počtu náhradníků, posuzuje a schvaluje společně s Radou rozpočet Unie.
 
V členských státech EU byly parlamenty původně ustaveny, aby hlasovaly o daních, a to ještě předtím, než začaly plnit svou roli zákonodárce. Evropská unie zatím daně sama nevybírá, neboť tato pravomoc zůstává v působnosti členských států, dokud EU nebude mít vlastní zdroje. Evropská unie však disponuje rozpočtem, jenž umožňuje realizovat její politiky a zajistit řádný chod jejích orgánů.
 
Veškerou svou energii, zkušenosti a přesvědčení proto věnuji tomu, aby se z rozpočtu EU stal důvěryhodný nástroj, jenž bude přispívat k růstu a vytváření pracovních míst. V této souvislosti se těším na práci spojenou s přezkumem víceletého finančního rámce v polovině období, jenž bude významným mezníkem pro opětovné vyjednávání s Radou. Čekají nás však i jiné důležité úkoly, jakými je rozpočet eurozóny, vytvoření skutečného systému vlastních zdrojů či opakovaně nastolovaná otázka nezaplacených závazků. V zájmu podpory opětovného nabytí nové dynamiky a nalezení opodstatněnosti evropského projektu je tudíž Rozpočtový výbor odhodlán  beze zbytku naplnit své poslání.
 
Přeji vám příjemnou návštěvu,
 
Jean Arthuis