Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Tuesday, 7 October from 10:00 to 12:30 in room A1G-3 (Altiero Spinelli), Brussels.

   
 
Nenechte si ujít
 
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

The Committee on Budgets, together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI), will hold a joint hearing of the Vice-President-designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva, as part of the procedure for the election of the new Commission. The hearing is scheduled to take place on Thursday, 2 October from 13.30 to 16.30. It will be broadcast live on the internet here.

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

BUDG 11-09-2014 - 10:11  

Redundant workers in the building industry in two Dutch regions, at a Greek bakery, and at a steel producer in Romania would receive European Globalisation Adjustment Fund aid to help them find new jobs under plans approved by the Parliament's Budgets Committee on Thursday. The aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 11-09-2014 - 10:07  

Redundant workers in wood product manufacturing in Castilla y León and in the food and beverage services industry in Aragón could get a total of €1.66 million in European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid to help them find new jobs under plans approved by the Parliament's Budgets Committee on Thursday. The aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. víceletého finančního rámce příjmů a výdajů Unie a systému vlastních zdrojů Unie;
2. rozpočtových výsad Parlamentu, tzn. rozpočtu Unie a vyjednávání a uplatňování mezinárodních dohod v této oblasti;
3. odhadu výdajů Parlamentu v souladu s postupem stanoveným v jednacím řádu;
4. rozpočtu decentralizovaných institucí:
5. finančních činností Evropské investiční banky, které nejsou součástí evropské správy ekonomických záležitostí;
6. zahrnutí Evropského rozvojového fondu do rozpočtu, aniž jsou dotčeny pravomoci výboru příslušného pro dohody o partnerství AKT-EU;
7. finančních dopadů aktů Unie a jejich slučitelnosti s víceletým finančním rámcem, aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných výborů;
8. sledování a hodnocení plnění rozpočtu na daný rozpočtový rok bez ohledu na čl. 95 odst. 1, převodu prostředků, postupů týkajících se plánů pracovních míst, správních prostředků a stanovisek k projektům týkajícím se nemovitostí, které mají značný finanční dopad;
9. finančního nařízení s výjimkou záležitostí týkajících se plnění, řízení a kontroly rozpočtu.
 
Příští vysílání
 
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vážení návštěvníci,
 
vítejte na internetových stránkách Rozpočtového výboru Parlamentu, jenž je jednou ze složek evropského rozpočtového orgánu. Rozpočtový výbor, složený z 41 členů a stejného počtu náhradníků, posuzuje a schvaluje společně s Radou rozpočet Unie.
 
V členských státech EU byly parlamenty původně ustaveny, aby hlasovaly o daních, a to ještě předtím, než začaly plnit svou roli zákonodárce. Evropská unie zatím daně sama nevybírá, neboť tato pravomoc zůstává v působnosti členských států, dokud EU nebude mít vlastní zdroje. Evropská unie však disponuje rozpočtem, jenž umožňuje realizovat její politiky a zajistit řádný chod jejích orgánů.
 
Veškerou svou energii, zkušenosti a přesvědčení proto věnuji tomu, aby se z rozpočtu EU stal důvěryhodný nástroj, jenž bude přispívat k růstu a vytváření pracovních míst. V této souvislosti se těším na práci spojenou s přezkumem víceletého finančního rámce v polovině období, jenž bude významným mezníkem pro opětovné vyjednávání s Radou. Čekají nás však i jiné důležité úkoly, jakými je rozpočet eurozóny, vytvoření skutečného systému vlastních zdrojů či opakovaně nastolovaná otázka nezaplacených závazků. V zájmu podpory opětovného nabytí nové dynamiky a nalezení opodstatněnosti evropského projektu je tudíž Rozpočtový výbor odhodlán  beze zbytku naplnit své poslání.
 
Přeji vám příjemnou návštěvu,
 
Jean Arthuis