Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

►Thursday, 20 November from 9.00 to 12.30
 
Meeting room: JAN (József Antall) 2Q2

   
 
Nenechte si ujít
 
Annual Report 2013 on the Protection of the EU's Financial Interests

On 17.11.2014 the Budgetary Control Committee discussed the draft report on Annual Report 2013 on the Protection of the EU's Financial Interests - Fight against fraud (Rapporteur: Georgi Pirinski - S&D).
 
During the same meeting, CONT Members also held an exchange of views with World Bank Group, United Nations and Unicef on the state of play of their respective bilateral partnerships with the EU, the instruments of the inter-institutional relationship with the EU and their transparency and accountability policies.

 
Další informace
 
Commitments made at the hearing of Commissioner-designate Kristalina Georgieva

The briefing on the commitments made at the hearing of Kristalina Georgieva, Vice-President of the Commission, Commissioner for Budget and Human Resources, is now available here.

   
Presentation of the ECA Annual Report concerning the financial year 2013

On 5.11.14, President of the European Court of Auditors, Vítor Caldeira, presented the Annual Report on the implementation of the EU budget for the 2013 financial year. Kristalina Georgieva, Vice-President of the European Commission responsible for Budget and Human Resources, presented key figures in the 2013 EU final consolidated annual accounts in the presence of Manfred Kraff, Deputy Director-General of DG Budget. (Rapporteur: Ingeborg Gräßle).

   
Exchange of views with Klaus Welle - Follow-up to European Parliament Discharge 2012

On 5.11.14, the Committee on Budgetary Control held an exchange of views with the Secretary General of the European Parliament, Klaus Welle, on the follow-up of the 2012 discharge to the European Parliament. The Secretary General briefly summarised the replies and follow-up of the European Parliament administration to the various questions and requests of the 2012 discharge resolution. (Rapporteur for the 2012 Discharge: Cătălin Sorin Ivan; Rapporteur for the 2013 Discharge: Gilles Pargneux).

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
CONT 05-11-2014 - 12:19  

EU accounts should measure the achievements of EU-funded projects, and not just payment errors, said Budgetary Control Committee MEPs debating the European Court of Auditors (ECA) annual report on EU spending in 2013 on Wednesday. Data from member states on how they spend EU funds are too often unreliable, they added. The ECA presentation marks the start of the 2013 "discharge” exercise in which Parliament vets spending. The overall error rate in 2013 was 4.7%, slightly down on 2012.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1.    kontroly plnění rozpočtu Unie a Evropského rozvojového fondu a rozhodnutí o udělení absolutoria přijímaných Parlamentem, včetně vnitřního postupu udělování absolutoria a všech dalších opatření, která doprovázejí nebo provádějí tato rozhodnutí;
 
2.    závěrky, předkládání a auditu účetních výkazů a rozvah Unie, jejich orgánů a jiných jimi financovaných institucí, včetně stanovení finančních prostředků, které mají být přeneseny, a vyrovnání salda;
 
3.    kontroly finančních činností Evropské investiční banky;
 
4.    sledování nákladů a užitku jednotlivých forem financování Unie při provádění politik Unie na žádost Výboru pro rozpočtovou kontrolu, a to se zapojením specializovaných výborů, a na žádost Výboru pro rozpočtovou kontrolu ve spolupráci s nimi při přezkoumání zvláštních zpráv Účetního dvora;
 
5.    vztahů s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), vyšetřování podvodů a nesrovnalostí týkajících se plnění rozpočtu Unie, opatření, které mají za cíl prevenci a stíhání těchto případů, důsledné ochrany finančních zájmů Unie a příslušných kroků evropského veřejného žalobce v této oblasti;
 
6.    vztahů s Účetním dvorem, jmenování jeho členů a projednávání jeho zpráv;
 
7.    finančního nařízení, pokud jde o záležitosti týkajících se plnění, řízení a kontroly rozpočtu.
 
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

 
Vítejte na stránkách Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu! Jsem předsedkyní výboru, který se v tomto volebním období skládá z 30 kolegyň a kolegů ze 17 členských států. Výbory se zpravidla scházejí jednou nebo dvakrát za měsíc.
 
Náš výbor kontroluje, jak jsou používány peníze z rozpočtu EU (ročně se jedná zhruba o 130 miliard EUR). Hlavním správcem našeho rozpočtu je Evropská komise, která vynakládá většinu finančních prostředků, a to 80 % v členských státech a asi 13 % ve světě. Zbývajících 7 % připadá na čistě správní výdaje. Ověřujeme, zda byly tyto prostředky použity v souladu s předpisy a zda byly dosaženy stanovené politické cíle. Jinými slovy: obdrží občané za peníze, které platí, skutečně přidanou hodnotu?
 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu je příslušný i pro Evropský úřad pro boj proti podvodům a Evropskou investiční banku v Lucemburku. Dále spolupracujeme na průřezových aspektech evropského zákonodárství.
 
Naší významnou oporou je Evropský účetní dvůr v Lucemburku: jeho zprávy používáme jako důležitý podkladový materiál pro naši práci.
 
Finanční řízení je jako lakmusový test – pokud nefunguje, nefunguje ani mnoho dalších věcí.
 
Více informací naleznete na naší internetové stránce. V případě zájmu nás prosím kontaktujte!
 
Vaše
 
Inge Gräßle