Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
► Monday 7 July 2014
 
► Thursday 10 July 2014
 

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Nenechte si ujít
 
Study - EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration.
 
In this regard, it describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs (under central direct management) in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency of the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration.

   
Public hearing on "Lisbon Strategy: budget implementation and results"

The Lisbon Strategy which aimed at making the European Union "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world ", was the main European Union Strategy from 2000 to 2010.
 
Its objectives of growth and employment are now pursued by the Europe 2020 Strategy.
 
On 7 April 2014, from 15.30 to 18.30, the European Parliament’s Committee on Budgetary Control will organise a hearing on the budget implementation and results of the Lisbon Strategy.
 
The Commission, academics and the European Court of Auditors will exchange views with the Committee and attempt "to evaluate success and understand failure".
 
Rapporteur: Ingeborg Grässle (EPP)

 
Další informace
 
 
Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1.    kontroly plnění rozpočtu Unie a Evropského rozvojového fondu a rozhodnutí o udělení absolutoria přijímaných Parlamentem, včetně vnitřního postupu udělování absolutoria a všech dalších opatření, která doprovázejí nebo provádějí tato rozhodnutí;
 
2.    závěrky, předkládání a auditu účetních výkazů a rozvah Unie, jejich orgánů a jiných jimi financovaných institucí, včetně stanovení finančních prostředků, které mají být přeneseny, a vyrovnání salda;
 
3.    kontroly finančních činností Evropské investiční banky;
 
4.    sledování nákladů a užitku jednotlivých forem financování Unie při provádění politik Unie na žádost Výboru pro rozpočtovou kontrolu, a to se zapojením specializovaných výborů, a na žádost Výboru pro rozpočtovou kontrolu ve spolupráci s nimi při přezkoumání zvláštních zpráv Účetního dvora;
 
5.    vztahů s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), vyšetřování podvodů a nesrovnalostí týkajících se plnění rozpočtu Unie, opatření, které mají za cíl prevenci a stíhání těchto případů, důsledné ochrany finančních zájmů Unie a příslušných kroků evropského veřejného žalobce v této oblasti;
 
6.    vztahů s Účetním dvorem, jmenování jeho členů a projednávání jeho zpráv; 
 
7.    finančního nařízení, pokud jde o záležitosti týkajících se plnění, řízení a kontroly rozpočtu;

 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Je mi velkým potěšením přivítat Vás na webových stránkách Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT). Tyto stránky mají občanům umožnit sledovat naši práci.
 
Výbor CONT zkoumá, jakým způsobem jsou vynakládány prostředky z rozpočtu EU, jak jsou plněny stanovené cíle a zda jsou programy efektivní z hlediska nákladů, a zajišťuje, aby byly peníze evropských daňových poplatníků vynaloženy účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy EU. V této souvislosti je výbor úzce spjat s Účetním dvorem a na základě výsledků auditů Účetního dvora navrhuje zlepšení s cílem zajistit řádné finanční řízení.
 
Kromě toho spolupracuje výbor CONT s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) v zájmu posílení boje proti podvodům a korupci ve vztahu k rozpočtu EU.
 
Hlavním nástrojem výboru CONT je udělování „absolutoria“. Během tohoto postupu výbor CONT zkoumá, jak všechny zúčastněné subjekty, tj. mimo jiné Komise, Parlament, ostatní orgány, instituce a agentury, plní rozpočet EU.
 
Pokud Vás zajímá, jak uplatňujeme teorii v praxi, doporučuji vám podívat se na naše zprávy. Můžete také sledovat přímé přenosy z našich schůzí a procházet jednotlivé odkazy na této stránce, které by vám měly poskytnout lepší představu o práci výboru CONT.
 
V případě jakýchkoli dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit.
 
 
Michael Theurer