Obecné vyhledávání

Obecné vyhledávání

 

Vyhledávání

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Slovo (slova)

Hledaný výraz lze zprava i zleva zkrátit pomocí hvězdičky (*): zpr*

 
 
Nejnovější dokumenty
 

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 3. listopadu 2014 - Pondělí, 3. listopadu 2014

Datum : 27-10-2014

Číslo :

DEVE_OJ(2014)11-03_1 PE 541.434v01-00
DEVE

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Datum : 20-10-2014

Číslo :

DEVE_PR(2014)539818 PE 539.818v01-00
DEVE

Charles GOERENS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-11-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZÁPIS - Pondělí, 29. září 2014

Datum : 17-10-2014

Číslo :

DEVE_PV(2014)09-29-1 PE 539.616v02-00
DEVE

Dokumenty v téže složce DEVE/8/01275

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZÁPIS - Úterý, 30. září 2014

Datum : 17-10-2014

Číslo :

DEVE_PV(2014)09-30-1 PE 539.638v02-00
DEVE

Dokumenty v téže složce DEVE/8/01276

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 70 - Návrh usnesení - o konferenci OSN o změně klimatu v roce 2014 – COP 20 v Limě (Peru) ve dnech 1.–12. prosince 2014

Datum : 16-10-2014

Číslo :

DEVE_AM(2014)539644 PE 539.644v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 65 - Návrh usnesení - Podvýživa dětí v rozvojových zemích

Datum : 16-10-2014

Číslo :

DEVE_AM(2014)539656 PE 539.656v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZÁPIS - Úterý, 7. října 2014

Datum : 13-10-2014

Číslo :

DEVE_PV(2014)10-07-1 PE 539.798v01-00
DEVE AFET

Dokumenty v téže složce DEVE/8/01445

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZÁPIS - Úterý, 23. září 2014

Datum : 13-10-2014

Číslo :

DEVE_PV(2014)09-23-1 PE 537.545v01-00
DEVE

Dokumenty v téže složce DEVE/8/01113

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH ZPRÁVY o EU a globálním rámci pro rozvoj po roce 2015

Datum : 01-10-2014

Číslo :

DEVE_PR(2014)539607 PE 539.607v01-00
DEVE

Davor Ivo STIER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-10-2014

References :

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 7. října 2014 - Úterý, 7. října 2014

Datum : 30-09-2014

Číslo :

DEVE_OJ(2014)10-07_1 PE 539.581v01-00
DEVE AFET

Dokumenty v téže složce DEVE/8/01445

Příští vysílání
 
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítáme Vás na internetových stránkách Výboru pro rozvoj (DEVE). Mám tu čest být od července 2014 předsedkyní tohoto výboru.
 
Téměř miliarda lidí na celém světě žije v extrémní chudobě. Ještě více lidí trpí hladem a nemocemi nebo nemá přístup ke zdravotní péči a vzdělání. Celosvětové úsilí v oblasti rozvoje, které se vynakládá v rámci rozvojových cílů tisíciletí, však vede k měřitelnému pokroku, přičemž v posledních letech jsme svědky toho, jak se z chudoby podařilo vymanit milionům lidí. Zároveň však pozorujeme rostoucí nerovnost a nutnost nalézt způsoby, jak by mohl být hospodářský růst ku prospěchu většímu počtu lidí.
 
Je velmi důležité, že také EU podporuje rozvoj, přičemž jedním z významných prvků je podpora a kontrola ze strany Parlamentu. Náš výbor se účastní rozhodování o rozpočtových prostředcích určených na pomoc, kterou EU poskytuje, pozorně sledujeme Evropskou komisi, Službu pro vnější činnost a všechny subjekty, které využívají pomoc EU, a snažíme se dosáhnout lepší koordinace mezi dárcovskými zeměmi a agenturami. Účastníme se vytváření předpisů, které slouží jako rámec pro rozvojovou pomoc EU. Setkáváme se kromě toho s vedoucími představiteli, zúčastněnými stranami a odborníky z celého světa, s nimiž projednáváme jednotlivá řešení a kteří nás informují o tom, co je na místě skutečně zapotřebí. Vybízím Vás k tomu, abyste pravidelně sledovali zprávy a sdělení, pročítali dokumenty ze schůzí či dokonce sledovali naše schůze v reálném čase.
 
Linda McAvanová