Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Latest DEVE studies: Political dialogue on human rights; Humanitarian aid

Two studies commissioned by the Committee on Development have recently become available:

The aim of the first study is to assess the comprehensiveness and effectiveness of the EU's political dialogue on Human Rights under Article 8 of the Cotonou Partnership Agreement with the Group of African, Caribbean and Pacific countries (ACP).
 
Secondly, the in-depth analysis examines humanitarian aid in the light of the forthcoming, first-ever World Humanitarian Summit to be held in Istanbul (Turkey) in May 2016.

   
 
Nenechte si ujít
 
DEVE Meeting 3 September: post-2015, Gaza, Iraq, Ebola and Budget

The Development committee’s first meeting after the summer recesses will take place on Wednesday 3 September 2014. MEPs will vote on 2015 EU budget lines for development and humanitarian aid. In the morning, Members will discuss the humanitarian crisis in Gaza and the sustainable development goals replacing the MDGs after 2015. The afternoon will be devoted to the budget and an encounter with Humanitarian Aid Commissioner Georgieva, focussing on crises in the Central African Republic, Iraq, South Sudan, Syria and Ukraine, and the Ebola outbreak in Western Africa.
ROOM CHANGE: Please note that the meeting will take place in room ASP 3G3.

   
Constitutive Meeting elects Linda McAvan as DEVE Chair

On 7 July the newly constituted Committee on Development (DEVE) elected Linda McAvan (Socialists and Democrats, UK) as Chair by acclamation. In addition to the Chair, the committee Bureau will be composed of Maurice Ponga (EPP, France) as 1st Vice Chair, Paavo Väyrynen (ALDE, Finland) as 2nd Vice Chair as well as Kostas Chrysogonos (GUE, Greece) and Nirj Deva (ECR, UK) as 3rd and 4th Vice Chair respectively. The first business meeting of the committee will take place on 22 July.

   
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. podpory, uplatňování a sledování politiky rozvoje a spolupráce Evropské unie, zejména:
a) politického dialogu s rozvojovými zeměmi jak na dvoustranné úrovni, tak v rámci příslušných mezinárodních organizací a meziparlamentních orgánů,
b) pomoci rozvojovým zemím a dohod o spolupráci s těmito zeměmi, a zejména dohledu nad efektivním financováním pomoci a hodnocením výsledků, a to i v souvislosti s úsilím o vymýcení chudoby,
c) sledování vztahu mezi politikami členských států a politikami uplatňovanými na úrovni Unie,
d) podpory demokratických hodnot, řádné správy věcí veřejných a lidských práv v rozvojových zemích,
e) uplatňování, sledování a zlepšování soudržnosti politiky v souvislosti s rozvojovou politikou,
 
2. veškeré právní úpravy, programování a kontroly činností prováděných v rámci finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci, Evropského rozvojového fondu (ERF) – v úzké spolupráci s vnitrostátními parlamenty – a nástroje pro humanitární pomoc, a také veškerých záležitostí souvisejících s humanitární pomocí v rozvojových zemích a s politikou, z níž vycházejí;
3. otázek týkajících se dohody o partnerství AKT-EU a vztahů s příslušnými orgány;
4. otázek týkajících se zámořských zemí a území;
5. účasti Parlamentu na misích vysílaných ke sledování průběhu voleb, popřípadě ve spolupráci s ostatními příslušnými výbory a delegacemi.
 
Výbor zajišťuje koordinaci prací meziparlamentních delegací a delegací ad hoc v oblasti své působnosti.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Available soon