Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will take place on Wednesday, 3 December 2014, from 9 a.m. to 12.30 p.m. and from 3 p.m. to 6.30 p.m. and on Thursday, 4 December 2014 from 9 a.m. to 12.30 p.m. in meeting room ASP A3G3.
 
On Monday evening, 24 November in Strasbourg AFET/DEVE/DROI will hold a joint extraordinary meeting in order to have an exchange of views with the 2014 Sakharov Prize laureate, Denis Mukwege.  The meeting will begin at 7.00 p.m. in meeting room LOW N1.4
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Nenechte si ujít
 
Human rights and the situation of minorities in Ukraine - 4 December

On 4 December DROI will debate the human rights and the situation of minorities in Ukraine, with a special focus on Crimea.
 
The hearing will pay particular attention to the situation of the Crimean Tatar community and address emerging human rights priorities in the South Eastern part of Ukraine.
 
Where: ASP 3G3
When: 9.00 - 10.30

   
Challenges to freedom of expression and democracy in Hong Kong - 3 December

On 3 December DROI will hold a hearing on the challenges to freedom of expression and democracy in Hong Kong in the light of recent events.  The debate will provide members the opportunity to assess the state of freedom of expression and human rights in Hong Kong and the EU's stance on the issue.
 
Speakers will include Mr Yuk Kai Law, Director, Hong Kong Human Rights Monitor
 
Where: ASP 3G3
When: 9.00 - 10.30

   
Exchange of views with Denis Mukwege, Sakharov Prize laureate 2014

On Monday evening, 24 November, in Strasbourg, AFET, DEVE and DROI will hold an extraordinary joint meeting in order to have an exchange of views with Denis Mukwege, Sakharov Prize winner 2014.
 
Mr Mukwege is a Congolese doctor who is dedicating his life to rebuilding the bodies and lives of tens of thousands of Congolese women and girls who are victims of gang rape and brutal sexual violence in the Democratic Republic of Congo's on-going war.
 
 
Where : Louise Weiss (N1.4)
When  : 19.00 - 20.30

   
Children, Not Soldiers - 3 December

The Subcommittee on Human Rights (DROI) together with AFET will hold a joint hearing "Children, Not Soldiers - How to better protect children in armed conflicts" on 3 December. It takes place in the context of the 25 anniversary the Convention of the Rights of the Child. The aim of the global campaign #ChildrenNotSoldiers is to end child recruitment by security forces by 2016, an objective which is fully supported by the European Parliament.
 
Where: ASP 3G2
When: 15.00 - 17.00

   
 
Představení a pravomoce
 
Podvýbor pro lidská práva je podvýborem Výboru pro zahraniční věci. Jeho pravomoci jsou popsány v oddílu 1 bodu 8 přílohy VI jednacího řádu Evropského parlamentu.
 
"otázky týkající se demokracie, právního státu, lidských práv, včetně práv menšin ve třetích zemích a zásad mezinárodního práva. V této oblasti je výboru nápomocen podvýbor pro lidská práva, který by měl zajišťovat soudržnost mezi všemi vnějšími politikami Unie a její politikou v oblasti lidských práv. Členové ostatních výborů a orgánů příslušných pro tuto oblast jsou zváni k účasti na schůzích podvýboru, aniž jsou dotčeny příslušné právní předpisy;"
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítejte na stránkách podvýboru pro lidská práva (DROI) Evropského parlamentu.
 
Mezi hlavní úkoly našeho podvýboru patří především všechny otázky spojené s lidskými právy, ochranou menšin a podporou demokratických hodnot a ze zeměpisného hlediska do jeho působnosti spadají i země vně EU.
 
Hlavním cílem podvýboru DROI je zajistit, aby byla lidská práva klíčovým prvkem evropské zahraniční politiky a byla také systematicky zohledňována ve všech politikách.
 
Jednou z nejdůležitějších součástí naší práce je výroční udělování Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, která vyznamenává jednotlivce či organizace bojující za lidská práva. Snažíme se také co nejpohotověji reagovat na případy porušování lidských práv v různých částech světa, protože si přejeme, aby zazněl hlas těch, kteří jsou tímto příkořím nejvíce postiženi.
 
Velmi vítáme a dále využíváme zprávy a nejnovější informace od obránců lidských práv, občanů a nevládních organizací. Naše schůze jsou přenášeny po internetu a je možné je sledovat on-line. Prozatím jsou návrhy zpráv a zprávy, pozměňovací návrhy a stanoviska vypracované podvýborem DROI přístupné pouze z webových stránek Výboru pro zahraniční věci (AFET), protože konečné hlasování probíhá v tomto výboru.
 
Můžete nás sledovat na Facebooku a Twitteru na @EP_HumanRights.