Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will be held on Wednesday, 19 March 2014, from 09h00 to 12h30 and from 15h00 to 18h30 and on Thursday, 20 March from 09h00 to 12h30 in meeting room ASP 1G-3.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Nenechte si ujít
 
Press Statement on recent visit to Qatar, Doha 24 March 2014

Joint statement of the European Parliament's Delegation for Relations with the Arab Peninsula and the Ad-hoc Delegation on the situation of migrant workers
The European Parliament’s standing Delegation for relations with the Arab Peninsula (DARP), and the Ad hoc delegation on the situation of migrant workers  conducted a visit to Qatar on 23-25 March 2014.
 
Please find below a link to the full statement.
 

 
Další informace
 
 
Představení a pravomoce
 
Podvýbor pro lidská práva je podvýborem Výboru pro zahraniční věci. Jeho pravomoci jsou popsány v pátém odstavci mandátu výboru AFET:
 
     "otázek týkajících se lidských práv, ochrany menšin a podpory demokratických hodnot v třetích zemích. V této oblasti je výboru nápomocen podvýbor pro lidská práva. Členové ostatních výborů a orgánů příslušných pro tuto oblast jsou vyzýváni k účasti na schůzích podvýboru, aniž jsou dotčeny příslušné právní předpisy;"
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Vítejte na stránkách podvýboru DROI Barbara Lochbihlerová
 
 

Vítám Vás na internetových stránkách podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu, který se od svého znovuustavení v roce 2004 stal důležitou evropskou platformou pro obranu lidských práv v celém světě.
 
Podvýbor, který je též znám pod zkratkou DROI, pořádá slyšení a diskuse o veškerých otázkách souvisejících s lidskými právy. V návaznosti na tyto debaty přijímáme zprávy a usnesení, a přispíváme tak k mezinárodní diskusi o tématech, jako je trest smrti, mučení nebo boj proti beztrestnosti. Snažíme se také co nejpohotověji reagovat na případy porušování lidských práv v různých koutech světa – chceme, aby zazněl hlas těch, kteří jsou tímto příkořím nejvíce postiženi.
 
Na půdě podvýboru rovněž vzniká výroční zpráva o situaci v oblasti lidských práv, která shrnuje informace o tom, jaký je aktuální stav lidských práv ve světě. Dalším z vrcholů naší činnosti je každoroční Sacharovova cena za svobodu myšlení, která se uděluje vždy v prosinci jednotlivcům nebo organizacím bojujícím za lidská práva a základní svobody. V roce 2013 tato cena oslaví 25. výročí.
 
Na našich stránkách je možno sledovat naše schůze online a stáhnout si veškeré dokumenty. Zpřístupnění naší práce má z našeho pohledu zásadní význam, neboť si vážíme příspěvků a aktuálních informací od obhájců lidských práv, občanů i nevládních organizací.