Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on Monday 1 December 2014 from 15.00 to 18.30 and on Tuesday 2 December 2014 from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30 in Brussels.
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Nenechte si ujít
Všechna sdělení  
Temporary agency work: committee debate

During their meeting on 20 November 2014 in Brussels, the Employment and Social Affairs Committee discussed a report from the Commission on the application of the Directive on temporary agency work. The Committee also looked at the amendments on the opinion regarding the European Central Bank Annual report for 2013.

   
Study on Costs and Returns of Investments: Accommodation for People with Disabilities

This study has been prepared at the request of the EMPL Committee, to provide an overview of the policy measures in place to encourage and support the employment of people with disabilities and in particular: sheltered workshops; reasonable accommodations; alternative labour market policies; and Universal Design. The study provides information on developments on costs and returns of investment for these measures, detailed descriptions of the situation in six Member States (Belgium, Germany, Hungary, Spain, Sweden and the United Kingdom) and an economic analysis of selected measures. Costs and returns of investments consist of the costs associated with the intervention, their effects (the extent to which the objectives have been achieved), and their benefits (the monetary value of the effects) – this may include intangible benefits such as quality of life as well as financial returns. The study will be presented to the Members by its authors.

 
Další informace
 
European Central Bank – Annual Report for 2013

On 20 November Members continued the discussion of the issue based on the 88 amendments tabled on the draft opinion of David Casa (EPP, MT). The adoption will take place during the EMPL meeting on 2 December.

 
Další informace
 
Report from the Commission on Directive 2008/104/EC on temporary agency work

The purpose of this Directive is to ensure the protection of temporary agency workers and to improve the quality of temporary agency work by ensuring that the principle of equal treatment is applied to temporary agency workers, and by recognising temporary-work agencies as employers, while taking into account the need to establish a suitable framework for the use of temporary agency work with a view to contributing effectively to job creation and to the development of flexible forms of working. On 20 November the Commission presented the report reviewing Member States’ implementation of the Directive and the development since the publication of this report.

 
Další informace
 
 
Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1.    politiky zaměstnanosti a všech aspektů sociální politiky, včetně pracovních podmínek, sociálního zabezpečení, sociálního začlenění a sociální ochrany;
2.    práv pracovníků;
3.    opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti;
4.    Evropského sociálního fondu;
5.    politiky odborného vzdělávání včetně odborných kvalifikací;
6.    volného pohybu pracovníků a důchodců;
7.    sociálního dialogu;
8.    všech forem diskriminace jiných než diskriminace na základě pohlaví, ke kterým dochází na pracovišti nebo na trhu práce;
9.    vztahů s:
-    Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop),
-    Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek,
-    Evropskou nadací pro odborné vzdělávání,
-    Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci,
  a vztahů s dalšími příslušnými subjekty Unie a mezinárodními organizacemi.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Úvodní slovo předsedy výboru EMPL
 
 

Vítejte na stránkách Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), jehož jsem předsedou.
 
Výbor EMPL je odpovědný především za politiku zaměstnanosti a za všechny aspekty sociální politiky, pracovních podmínek, odborného vzdělávání a volného pohybu pracovníků a důchodců.
 
Výbor je tvořen 55 poslanci, kteří zastupují různé politické skupiny Evropského parlamentu. Chod výboru EMPL zajišťují předseda, čtyři místopředsedkyně a koordinátoři jmenovaní politickými skupinami za účelem propojení činnosti výboru s prioritami příslušného politického uskupení.
 
Výbor EMPL úzce spolupracuje s Radou, Evropskou komisí, dalšími orgány a institucemi a se zástupci občanské společnosti s cílem ovlivnit a stanovit legislativní rámec pro oblasti, pro něž je věcně příslušný. V tomto volebním období spadá do oblastí působnosti výboru celá škála činností, jako například boj proti nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých lidí, boj proti nejistým pracovním místům, vypořádání se s případy zneužívání, jako je nehlášená práce či obcházení zákonů na ochranu zaměstnanců, nebo zlepšení právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 
Naše internetové stránky jsou pravidelně aktualizovány, abyste měli přehled o činnosti našeho výboru. Můžete rovněž sledovat naše schůze prostřednictvím internetových přenosů na EuroparlTV.
 
Přejeme Vám příjemnou návštěvu!
 
Thoms Händel