Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on 3-4 September 2014 in Brussels in room József Antall JAN (4Q1).
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
Welcome pack – online handbook for Members of the EMPL committee:
 

   
 
Nenechte si ujít
 
Employment and Social Affairs in the European Parliament - an in-depth analysis

The in-depth analysis gives an overview of the area of work covered by the Employment and Social Affairs Committee (EMPL) of the European Parliament. After setting out the legal basis of the Treaties, this expertise prepared by Policy Department A for the Committee on Employment and Social Affairs presents the legal and policy instruments available in this policy field, and explains the existing funds. The analysis concludes with an outlook on the challenges that the EMPL Committee will face in the coming legislature 2014-2019.

   
EMPL elected chair and vice-chairs of the Committee

Thomas Händel is the new chair of the Committee on Employment and Social Affairs, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee also elected its vice-chairs: Marita Ulvskog, 1st Vice-Chair; Danuta Jazlowiecka, 2nd  Vice-Chair; Ulla Tørnæs, 3rd Vice-Chair and Agnes Jongerius, 4th Vice-Chair. Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term. The first meeting of the EMPL Committee will take place on 22.07.2014.
 

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
AFCO LIBE DEVE FEMM ECON ENVI EMPL REGI TRAN 22-07-2014 - 15:36  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers, on 22 and 23 July. This text will be updated daily.

AFET DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1.    politiky zaměstnanosti a všech aspektů sociální politiky, včetně pracovních podmínek, sociálního zabezpečení, sociálního začlenění a sociální ochrany;
2.    práv pracovníků;
3.    opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti;
4.    Evropského sociálního fondu;
5.    politiky odborného vzdělávání včetně odborných kvalifikací;
6.    volného pohybu pracovníků a důchodců;
7.    sociálního dialogu;
8.    všech forem diskriminace jiných než diskriminace na základě pohlaví, ke kterým dochází na pracovišti nebo na trhu práce;
9.    vztahů s:
-    Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop),
-    Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek,
-    Evropskou nadací pro odborné vzdělávání,
-    Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci,
  a vztahů s dalšími příslušnými subjekty Unie a mezinárodními organizacemi.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Welcome words
 
 

Available soon.