Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
What's new?

You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
NEW !!!!  Subscription to the EMPL Bulletin
 

   
 
Nenechte si ujít
Všechna sdělení  
Posting of workers in the framework of the provision of services

After the adoption of the outcome of negotiations with Council on the enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services in the EMPL committee, the European Parliament adopted the text by 474 votes to 158 with 39 abstentions at its last plenary meeting in this legislature. Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (EPP, PL)
 

 
Další informace
 
Improvement of the portability of supplementary pension rights

Following the adoption of the outcome of negotiations with Council on the Improvement of the portability of supplementary pension rights and the recommendation for 2nd reading in the EMPL committee, the plenary adopted the final text at its second session in April.
Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (EPP, NL)
 

 
Další informace
 
Organisation of a labour force sample survey in the Community

After reaching an agreement with the Council the text had been voted by the EMPL committee on 10 March. The plenary adopted on 15 April by 592 votes to 30 with 3 abstentions.
Rapporteur: Tatjana Ždanoka (Greens/EFA, LV)
 
 

 
Další informace
 
Hospitable environment for enterprises, businesses and start-ups to create jobs

The report, briefly presented to Plenary on Monday 14 April, was adopted on the following day by 360 votes to 249 with 13 abstentions.
Rapporteur: Anthea McIntyre (ECR, UK)

 
Další informace
 
 
Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. politiky zaměstnanosti a všech aspektů sociální politiky, například pracovních podmínek, sociálního zabezpečení a sociální ochrany;
2. opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti;
3. Evropského sociálního fondu;
4. politiky odborného vzdělávání včetně odborných kvalifikací;
5. volného pohybu pracovníků a důchodců;
6. sociálního dialogu;
7. všech forem diskriminace jiných než diskriminace na základě pohlaví, ke kterým dochází na pracovišti nebo na trhu práce;
8. vztahů s:
-  Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop),
-  Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek,
-  Evropskou nadací pro odborné vzdělávání,
-  Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci,
-  a vztahů s dalšími příslušnými subjekty Evropské unie a mezinárodními organizacemi.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Dobrý den,
 
vítám Vás na stránkách výboru EMPL, jemuž předsedám.
 
Náš výbor je příslušný především pro politiky zaměstnanosti a všechny aspekty sociální politiky, pracovní podmínky, odbornou přípravu a volný pohyb pracovníků a důchodců. Úplný seznam oblastí působnosti výboru naleznete níže.
 
Výbor se skládá z 49 poslanců a ze stejného počtu náhradníků, přičemž tito poslanci reprezentují různé politické směry zastoupené v Evropském parlamentu. Každá politická skupina jmenuje svého hlavního zástupce (koordinátora), který se podílí na organizaci práce výboru.
 
Výbor EMPL se společně s Radou EU a Evropskou komisí podílí na uplatňování legislativního rámce v oblastech své působnosti.
 
V průběhu tohoto volebního období hodlá náš výbor podnítit přípravu nové sociální agendy a napomoci vytváření společnosti, která by více podporovala sociální začlenění.
 
Abychom Vás mohli průběžně informovat o činnosti a práci našeho výboru, pravidelně aktualizujeme své internetové stránky. Můžete také sledovat naše schůze prostřednictvím kanálu EP Live.
 
Přeji Vám příjemnou návštěvu.