Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Monday 6 October 2014 (15.00 - 18.30) and Tuesday 7 October (09.00 - 12.30) in JAN 6Q2. The draft agenda will be available soon. 
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies/briefing notes are available here
 
 

   
 
Nenechte si ujít
Všechna sdělení  
EU Commissioners-designate hearings

Between 29 September and 6 October, IMCO will be involved in hearings with the Commissioner-designates who will be dealing with policy in IMCO's remit:
 
- Andrus ANSIP (Estonia), Vice-President-Designate of the Commission for Digital Single Market,
- Elżbieta BIEŃKOWSKA (Poland) for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs,
- Pierre MOSCOVICI (France) for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs,
- Günther OETTINGER (Germany) for Digital Economy and Society,
- Vĕra JOUROVÁ (Czech Republic) Justice, Consumers and Gender Equality.
 
IMCO is also invited to the hearing of Jonathan HILL (UK) for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union and Margarethe VESTAGER, (Denmark) for Competition.
 
Each hearing is scheduled to last three hours, during which the commissioner-designate will hold an opening speech and then answer questions posed by committee members.

   
Presentation of the Italian presidency programme on 24/09

IMCO heard presentations by Ms Simona Vicari (Secretary of State for Economic Development) and Mr Sandro Gozi (Secretary of State for European affairs) on the priorities of the Italian Presidency.
 
Ms Vicari set out the main lines of action and priorities in the fields of consumer protection and standardisation. The Italian Presidency (IP) aims at starting negotiations with the Parliament on the product safety and market surveillance package. Furthermore, the IP is in favour of a comprehensive reinforcement of the Consumer Protection Cooperation Network. Ms Vicari informed that work on the Package Travel Directive is progressing in the Council. In the field of technical harmonisation, the IP will seek an early second reading agreement on e-Call. On registration of vehicles, it is awaiting a study requested from the Commission on possible effects of the new rules on national taxation systems. Finally, on cableway installations, personal protective equipment and appliances burning gaseous fuels, the aim is to reach common approach within the Council, to allow the Latvian Presidency to enter into negotiations with Parliament.
 
Mr Gozi reported about three major themes for the IP: revising working methods of the Competitiveness Council, for instance by improving connections with other Council formations; removing barriers to the internal market in a follow-up to the two Single Market Acts and in completing the Digital Single Market; and furthering consumer protection and cohesion between employers and industry, helped by the additional investment package of 300 billion euros envisaged by Commission.

 
Další informace
 
Study: indicators for measuring the Performance of the Single Market

The IMCO Committee heard a presentation of the study recently commissioned by the Committee in the area of Single Market policy. The study on Indicators for measuring the Performance of the Single Market – Building the Single Market Pillar of the European Semester analyses the possibility of defining a monitoring tool and evaluation system to measure the economic and regulatory performance of the Single Market, with a view to making use of these tools in the context of the European Semester. The study concludes that an integrated measurement system can be devised to perform this function. With respect to regulatory indicators, it proposes using a “Single Market Gap” composite indicator which would measure in what Member States and to what extent non-national EU citizens/companies face additional burdens compared to nationals. Such an indicator could be easily used for policy recommendations addressed to Member States during the European Semester.

 
Další informace
 
Validation of coordinator’s recommendation on “unfinished business”

According to Rule 229 of the Rules of Procedure, all Parliaments’ unfinished business shall be deemed to have lapsed, unless at the beginning of the new parliamentary term the Conference of Presidents decides to resume or continue them. In that context, the Committees are invited to conduct a screening exercise concerning the legislative files still open and inform the CCC on the way in which they intend to handle them. At their meeting on 8 September, IMCO committee endorsed (28-0-2) the coordinator’s recommendation.

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. koordinace vnitrostátních právních předpisů v oblasti vnitřního trhu a celní unie na úrovni Unie, týkajících se zejména:
a) volného pohybu zboží včetně harmonizace technických norem,
b) svobody usazování,
c) volného poskytování služeb, s výjimkou finančních a poštovních služeb;
 
2. fungování jednotného trhu, včetně opatření majících za cíl určení a odstranění možných překážek pro zavádění jednotného trhu, včetně jednotného digitálního trhu;
 
3. prosazování a ochrany hospodářských zájmů spotřebitelů, s výjimkou záležitostí týkajících se veřejného zdraví a bezpečnosti potravin;
 
4. politiky a právní úpravy týkající se prosazování pravidel jednotného trhu a práv spotřebitelů.
 
Dnešní vysílání
 
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Výbor IMCO je příslušný pro legislativní dohled nad pravidly EU pro volný pohyb zboží a služeb, volný pohyb pracovníků, celní politiku, vytváření norem a hospodářské zájmy spotřebitelů a pro kontrolu jejich dodržování. Členové výboru se v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti napříč jednotným trhem zasazují za snižování překážek obchodu a zjednodušování právních předpisů a současně se v celé škále odvětví starají o prosazování zájmů spotřebitelů.
 
Na této internetové stránce můžete sledovat činnost našeho výboru. Naleznete zde pořady jednání, dokumenty ze schůzí, informace o slyšeních či seminářích, videopřenosy a informační zpravodaj výboru IMCO.
 
Dobře spravovaný jednotný trh má klíčový význam pro prosperitu, inovace a větší konkurenceschopnost, z níž budou mít prospěch podniky i spotřebitelé. Leží před námi mnoho výzev a příležitostí, zejména odemčení potenciálu jednotného digitálního trhu a jednotného trhu služeb.
 
Naším úkolem je zajištění bezpečných produktů, ochrana práv spotřebitelů, poskytování informací o produktech a službách spotřebitelům, potírání chování, které je v rozporu s hospodářskou soutěží, a snížení administrativní zátěže.
 
Ve snaze zajistit, aby byla pravidla jednotného trhu použitelná v praxi a aby byla uplatňována řádně a prosazována včas, spolupracuje výbor IMCO se všemi členskými státy EU.
 
Je pro mne velikou ctí být předsedkyní tohoto důležitého výboru a spolupracovat s jeho členy, pocházejícími z celého politického spektra, na zajištění opravdového přínosu pro spotřebitele, podniky a jiné organizace napříč jednotným trhem.
 
 
Vicky Fordová
předsedkyně