Nejnovější události

04-06-2018 - 16:32
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

19-06-2018 09:00 / 12:30 IMCO
19-06-2018 14:30 / 17:00 IMCO

Multimediální Kknihovna

04-06-2018 - 15:05
IMCO Schůze
17-05-2018 - 09:04
IMCO Schůze
16-05-2018 - 14:35
IMCO Schůze

Uvítání

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

Výbor IMCO je příslušný pro legislativní dohled nad pravidly EU pro volný pohyb zboží a služeb, volný pohyb pracovníků, celní politiku, vytváření norem a hospodářské zájmy spotřebitelů a pro kontrolu jejich dodržování. Členové výboru se v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti napříč jednotným trhem zasazují za snižování překážek obchodu a zjednodušování právních předpisů a současně se v celé škále odvětví starají o prosazování zájmů spotřebitelů.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy