Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
The next INTA meeting: 24 September 2014

Next meeting of the Committee on International Trade will take place on Wednesday 24 September from 9.00-12.30 and 15.00-18.30 in the room Altiero Spinelli 3E-2 in Brussels.
 
See below the highlights of the meeting.

 
Další informace
 
 
Nenechte si ujít
 
Exchange of views on Ecuador joining the EU Trade Agreement with Peru/Colombia

End of July, a political agreement was reached between the EU and Ecuadorians negotiators on Ecuador joining the multi-party Free Trade Agreement between the EU and Peru/Colombia. Before entering into force, this trade agreement needs to be submitted for consent to the European Parliament. The Commission will brief Members of the Committee on International Trade on the result of the negotiations and discuss future steps for its entry into force.

   
Exchange of views on EU-Russia trade sanctions

INTA will hold an exchange of views focusing on the EU/Russia trade relations with the special focus on the impact of the mutual sanctions introduced last summer, on the EU market. The EU adopted economic restrictions against Russia which targeted Russian state-owned banks, imposed an arms embargo and restricted sales of sensitive technology and equipment for the Russia's oil industry. In retaliation, Russia imposed sanctions targeting imports of certain agricultural products, raw materials and food originating from the EU. These mutual sanctions are already having a negative effect on the EU producers and, should they persist, they could have a longer-lasting impact on growth and jobs.

   
World Trade Organisation at a critical juncture- exchange of views with EU Ambassador

For the first time in its almost 20-year history, the WTO succeeded in concluding a mulitlateral agreement at the ninth Ministerial Conference in Indonesia in December 2013. The EU Ambassador to the WTO, Angelos Pangratis, will come to the Committee on International Trade for an exchange of views on the current state of play and future prospects for concluding the remainder of what is known as the Doha Development Agenda, which was launched in 2001.

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
AFET INTA AGRI 04-09-2014 - 17:47  

The EU's response to the crisis in Ukraine was in the spotlight at Parliament this week, following President Schulz's warning to EU leaders last Saturday of the dangers of escalation and his plea for a political solution to the crisis. He called on the EU to play a more ambitious international role and said it must give Ukraine the financial and political help needed to remain a unified and independent country.

AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 04-09-2014 - 15:03  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se definování a uplatňování společné obchodní politiky Unie a vnějších hospodářských vztahů, zejména:
 
1. finančních, hospodářských a obchodních vztahů se třetími zeměmi a regionálními organizacemi;
2. společného vnějšího sazebníku a usnadnění obchodu, a také vnějších aspektů celních ustanovení a celní správy;
3. zahajování jednání o dvoustranných, vícestranných a mnohostranných dohodách, kterými se řídí hospodářské,  obchodní a investiční vztahy se třetími zeměmi a regionálními organizacemi, a také sledování, uzavírání a vyhodnocování těchto dohod;
4. opatření pro harmonizaci a technickou normalizaci v oblastech upravených mezinárodním právem;
5. vztahů s příslušnými mezinárodními organizacemi, mezinárodními fóry týkajícími se obchodních záležitostí a s organizacemi na podporu regionální hospodářské a obchodní integrace mimo Unii;
6. vztahů se Světovou obchodní organizací, včetně jejich parlamentního rozměru.
 
Výbor zajišťuje spojení s meziparlamentními delegacemi a delegacemi ad hoc příslušnými pro obchodní a hospodářské aspekty vztahů se třetími zeměmi.
 
Příští vysílání
 
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro mezinárodní obchod (INTA).
 
Naleznete zde pořady jednání a pracovní dokumenty výboru a další informace, např. bulletiny výboru INTA, podrobnosti o aktuálních zprávách a slyšeních.
 
Od okamžiku, kdy se začala uplatňovat Lisabonská smlouva, hraje EP rozhodující úlohu při stanovování obchodní politiky Unie a působí jako její demokratické svědomí. To je obzvláště důležité, protože právní předpisy v oblasti obchodu a mezinárodní obchodní dohody lze provádět pouze se souhlasem EP.
 
Věřím, že tyto internetové stránky budou sloužit jako účinný zdroj informací a nástroj pro jejich vyhledávání, který umožní evropským občanům lépe porozumět nejen činnosti a postupům výboru INTA, ale i obchodní politice Unie obecně.
 
Děkujeme Vám, že jste navštívili naše stránky. V případě dalších dotazů ohledně činnosti výboru se prosím obraťte na sekretariát.