Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
The next INTA meeting:

The next meeting of the Committee on International Trade will take place in Brussels on Wednesday, 5 November 2014, from 9.00 to 18.30 and Thursday, 6 November 2014, from 9.00 to 12.30 (Room: Altiero Spinelli ASP 3G-3).
 
Please see the Draft Agenda and highlights of the meeting below.

 
Další informace
 
 
Nenechte si ujít
 
Exchange of views on "Conflict minerals"

In order to break the link between illegal extraction of minerals, trade and financing of armed conflicts, the Commission has come up with a proposals, aiming to contribute to existing instruments such as the American Dodd-Frank Act and the OECD Due Diligence Guidance.
INTA Members will start their consideration of the proposal next week during the first exchange of views with the Commission. They will consider whether the proposed voluntary system is sufficiently attractive for companies to join in or whether a mandatory system needs to be set up.
 

   
The EU-Singapore Free Trade Agreement

The EU and Singapore have initialled the text of a free trade agreement on 20 September 2013, while negotiations on investment continued. Conclusion of this final chapter marks the end of the FTA negotiations which have started in March 2010. Members will discuss with the EU Chief Negotiator particularly the outcome of the negotiations on investment, including the provisions on investor-state dispute settlement.

   
Autonomous trade preferences for the Republic of Moldova

The Committee on International Trade (INTA) will consider a draft report by Sorin Moisa (S&D) on the Commission's proposal to extend the EU Autonomous Trade Preferences (ATPs) for Moldova to cover apples, grapes and fresh plums. The proposal comes in reaction to the Russian politically motivated ban on imports of Moldovan fruits introduced after the signature of the EU-Moldova Association Agreement. The proposed preferences would provide some benefits and immediate relief to the Moldovan economy, while having very limited impact on the EU market. Given the importance of fruits' exports for Moldovan economy the rapporteur proposes to take over the proposal without amendments.

   
INTA Public hearing: "EU-Myanmar Investment Agreement"

Since 2011 the European Union has been demonstrating willingness to support democratic transition in Myanmar in reinstating trade preferences and launching negotiations over an investment agreement. Myanmar needs investments, European companies need protection. Myanmar's neighbours do not wait: already eight investment agreements have been signed by Myanmar. With a large set of experts, Committee on International Trade will analyse the incoming negotiations, taking into account the political situation in the country.
The hearing will take place on 6 November 2014 at 10.30 (room: Altiero Spinelli ASP 3G-3).

   
 
Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se definování a uplatňování společné obchodní politiky Unie a vnějších hospodářských vztahů, zejména:
 
1. finančních, hospodářských a obchodních vztahů se třetími zeměmi a regionálními organizacemi;
2. společného vnějšího sazebníku a usnadnění obchodu, a také vnějších aspektů celních ustanovení a celní správy;
3. zahajování jednání o dvoustranných, vícestranných a mnohostranných dohodách, kterými se řídí hospodářské,  obchodní a investiční vztahy se třetími zeměmi a regionálními organizacemi, a také sledování, uzavírání a vyhodnocování těchto dohod;
4. opatření pro harmonizaci a technickou normalizaci v oblastech upravených mezinárodním právem;
5. vztahů s příslušnými mezinárodními organizacemi, mezinárodními fóry týkajícími se obchodních záležitostí a s organizacemi na podporu regionální hospodářské a obchodní integrace mimo Unii;
6. vztahů se Světovou obchodní organizací, včetně jejich parlamentního rozměru.
 
Výbor zajišťuje spojení s meziparlamentními delegacemi a delegacemi ad hoc příslušnými pro obchodní a hospodářské aspekty vztahů se třetími zeměmi.
 
Příští vysílání
 
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro mezinárodní obchod (INTA).
 
Naleznete zde pořady jednání a pracovní dokumenty výboru a další informace, např. bulletiny výboru INTA, podrobnosti o aktuálních zprávách a slyšeních.
 
Od okamžiku, kdy se začala uplatňovat Lisabonská smlouva, hraje EP rozhodující úlohu při stanovování obchodní politiky Unie a působí jako její demokratické svědomí. To je obzvláště důležité, protože právní předpisy v oblasti obchodu a mezinárodní obchodní dohody lze provádět pouze se souhlasem EP.
 
Věřím, že tyto internetové stránky budou sloužit jako účinný zdroj informací a nástroj pro jejich vyhledávání, který umožní evropským občanům lépe porozumět nejen činnosti a postupům výboru INTA, ale i obchodní politice Unie obecně.
 
Děkujeme Vám, že jste navštívili naše stránky. V případě dalších dotazů ohledně činnosti výboru se prosím obraťte na sekretariát.