Úvodní stránka

 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
INTA 31-03-2014 - 17:25  

MEPs will debate investor-to-state dispute settlement (ISDS) rules in EU trade and investment agreements at a workshop on Tuesday, 1 April, 9-11h. These rules, allowing investors to sue foreign governments, are a key issue for the proposed trade and investment deal (TTIP) with the US. The EU Commission launched a public consultation last Thursday, following the suspension of the investment chapter in the on-going TTIP talks.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
definování a uplatňování společné obchodní politiky Unie a vnějších hospodářských vztahů Unie, a zejména:
 
1.    finančních, hospodářských a obchodních vztahů se třetími zeměmi a regionálními organizacemi;
2.    opatření pro harmonizaci a technickou normalizaci v oblastech upravených mezinárodním právem;
3.    vztahů s příslušnými mezinárodními organizacemi a organizacemi na podporu regionální hospodářské a obchodní integrace mimo Unii
4.    vztahů se Světovou obchodní organizací, včetně jejich parlamentního rozměru.
 
Výbor zajišťuje spojení s meziparlamentními delegacemi a delegacemi ad hoc příslušnými pro obchodní a hospodářské aspekty vztahů se třetími zeměmi.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vážený návštěvníku,
 
vítejte na internetových stránkách Výboru pro mezinárodní obchod (INTA).
Naleznete zde pořady jednání a pracovní dokumenty výboru. Rovněž se můžete seznámit s informačními bulletiny výboru INTA, které obsahují podrobnosti o aktuálních zprávách, slyšeních atd.
 
Od okamžiku, kdy se začala uplatňovat Lisabonská smlouva, hraje EP rozhodující úlohu při stanovování obchodní politiky Unie, jež zahrnuje problematiku mezinárodního obchodu se zbožím a službami, obchodních aspektů práv k duševnímu vlastnictví a přímých zahraničních investic. Právní předpisy v oblasti obchodu a mezinárodní obchodní dohody lze v současnosti provádět pouze se souhlasem EP, který zastupuje evropské občany.
 
Věřím, že tyto internetové stránky budou sloužit jako účinný nástroj pro vyhledávání informací a že umožní evropským občanům, aby lépe porozuměli nejen činnosti a postupům výboru INTA, ale i obchodní politice Unie obecně.
 
Děkujeme Vám, že jste navštívili naše stránky. V případě dalších dotazů ohledně činnosti výboru se prosím obraťte na sekretariát.