Podpůrná analýza

Podpůrná analýza

 

Tato databáze obsahuje výzkumné práce vypracované různými výzkumnými útvary Evropského parlamentu, zejména práce typu „studie“, „podrobná analýza“ a „briefing“, které vydávají tematické sekce a ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu. Smyslem těchto dokumentů je pomáhat parlamentním orgánům při jejich práci.

Jak vyhledávat
 

Dokumenty je možné vyhledávat podle výboru (výborů) příslušného (příslušných) pro podání žádosti o podpůrnou analýzu, časového období, druhu nebo referenčního čísla dokumentu, konkrétního slova v názvu či v textu nebo libovolným spojením těchto kritérií.

 
Slovo (slova)
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
další stránka  
Všechny doplňující analýzy
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro mezinárodní obchod (INTA).
 
Naleznete zde pořady jednání a pracovní dokumenty výboru a další informace, např. bulletiny výboru INTA, podrobnosti o aktuálních zprávách a slyšeních.
 
Od okamžiku, kdy se začala uplatňovat Lisabonská smlouva, hraje EP rozhodující úlohu při stanovování obchodní politiky Unie a působí jako její demokratické svědomí. To je obzvláště důležité, protože právní předpisy v oblasti obchodu a mezinárodní obchodní dohody lze provádět pouze se souhlasem EP.
 
Věřím, že tyto internetové stránky budou sloužit jako účinný zdroj informací a nástroj pro jejich vyhledávání, který umožní evropským občanům lépe porozumět nejen činnosti a postupům výboru INTA, ale i obchodní politice Unie obecně.
 
Děkujeme Vám, že jste navštívili naše stránky. V případě dalších dotazů ohledně činnosti výboru se prosím obraťte na sekretariát.