Studie

Studie

 
Jak vyhledávat
 

Dokumenty je možné vyhledávat podle příslušné politiky, časového období, druhu nebo referenčního čísla dokumentu, konkrétního slova v názvu či v textu nebo libovolným spojením těchto kritérií.

 
Slovo (slova)
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
další stránka  
Všechny studie
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vážený návštěvníku,
 
vítejte na internetových stránkách Výboru pro mezinárodní obchod (INTA).
Naleznete zde pořady jednání a pracovní dokumenty výboru. Rovněž se můžete seznámit s informačními bulletiny výboru INTA, které obsahují podrobnosti o aktuálních zprávách, slyšeních atd.
 
Od okamžiku, kdy se začala uplatňovat Lisabonská smlouva, hraje EP rozhodující úlohu při stanovování obchodní politiky Unie, jež zahrnuje problematiku mezinárodního obchodu se zbožím a službami, obchodních aspektů práv k duševnímu vlastnictví a přímých zahraničních investic. Právní předpisy v oblasti obchodu a mezinárodní obchodní dohody lze v současnosti provádět pouze se souhlasem EP, který zastupuje evropské občany.
 
Věřím, že tyto internetové stránky budou sloužit jako účinný nástroj pro vyhledávání informací a že umožní evropským občanům, aby lépe porozuměli nejen činnosti a postupům výboru INTA, ale i obchodní politice Unie obecně.
 
Děkujeme Vám, že jste navštívili naše stránky. V případě dalších dotazů ohledně činnosti výboru se prosím obraťte na sekretariát.