Doplňující analýzy

Tato databáze obsahuje výzkumné práce vypracované různými výzkumnými útvary Evropského parlamentu, zejména studie, podrobné analýzy a briefingy, které vydávají tematické sekce, oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí a ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu. Smyslem těchto dokumentů je podporovat parlamentní orgány v jejich činnosti.

Více podrobností

Jak vyhledávat

Free and fair trade for all?
21-11-2017 Podrobná analýza

Policy Departments’ Monthly Highlights - November 2017
13-11-2017 Ve stručnosti

Russia’s and the EU’s sanctions: economic and trade effects, compliance and the way forward
20-09-2017 Studie

Current and Emerging Trends in Disruptive Technologies: Implications for the Present and Future of EU’s Trade Policy
20-09-2017 Studie

Openness of public procurement markets in key third countries
04-07-2017 Studie

In Pursuit of an International Investment Court. Recently Negotiated Investment Chapters in EU Comprehensive Free Trade Agreements in Comparative Perspective
04-07-2017 Studie

Workshop: Facilitating external trade via border management
24-05-2017 Studie

Transformation of China and global economic interdependence
26-04-2017 Studie

Human Rights Provisions in Economic Partnership Agreements in Light of the Expiry of the Cotonou Agreement in 2020
23-03-2017 Studie

EU Economic Diplomacy Strategy
03-03-2017 Podrobná analýza