Doplňující analýzy

Tato databáze obsahuje výzkumné práce vypracované různými výzkumnými útvary Evropského parlamentu, zejména studie, podrobné analýzy a briefingy, které vydávají tematické sekce, oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí a ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu. Smyslem těchto dokumentů je podporovat parlamentní orgány v jejich činnosti.

Více podrobností

Jak vyhledávat

Workshop: Facilitating external trade via border management
24-05-2017 Studie

Transformation of China and global economic interdependence
26-04-2017 Studie

Human Rights Provisions in Economic Partnership Agreements in Light of the Expiry of the Cotonou Agreement in 2020
23-03-2017 Studie

EU Economic Diplomacy Strategy
03-03-2017 Podrobná analýza

Women’s Economic Empowerment: Let’s Act Together
22-02-2017 Periodika

Policy Departments’ Monthly Highlights - January 2017
16-01-2017 Ve stručnosti

EU Trade Policy and the Wildlife Trade
06-12-2016 Studie

Policy Departments’ Monthly Highlights - October 2016
24-10-2016 Ve stručnosti

Free Trade Agreements and Patterns of Risk Regulation in the EU and the US
13-09-2016 Studie

Financial Services Liberalisation and TiSA: Implications for EU Free Trade Agreements
26-07-2016 Studie