Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
ITRE latest news

 
Work in progress: ITER listing (updated weekly)
 
Newsletter:  Issue 4/2014 - Previous issues
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies: 

   
 
Nenechte si ujít
 
"One of Us" Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative "One of Us" will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health.
 
The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
For more information contact us: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu

   
ITRE Committee delegation to Italy

Members from the ITRE Committee travelled to Milan and Venice between 26 - 28 March and visited Italian innovation centres, research centres and entrepreneurial associations. The programme of the visit covered issues relating to the committee's fields of competence, such as industrial policy, SME, ICT, research matters and energy.

   
ITRE Committee delegation to ACER

ITRE Committee delegation visited the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) Headquarters in Ljubljana from 19 to 20 March. The programme of the visit covered issues relating to the committee's fields of competence such as the Regulation on Energy Market Integrity and Transparency (REMIT) implementation, the Energy Infrastructure Package, the completion of the internal energy market and future perspectives for energy policy in the EU.

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
  1. průmyslové politiky Unie a využívání nových technologií včetně opatření týkajících se malých a středních podniků;
  2. výzkumné politiky Unie, včetně šíření a využívání výsledků výzkumů;
  3. vesmírné politiky;
  4. činností Společného výzkumného střediska, Centra pro metrologii v oblasti jaderné energie, JET, Mezinárodního pokusného termonukleárního reaktoru (ITER) a dalších projektů v této oblasti;
  5. opatření Společenství v oblasti energetické politiky obecně, bezpečnosti při dodávkách energie a energetické účinnosti, zejména zřizování a rozvoje transevropských sítí v oblasti energetické infrastruktury;
  6. Smlouvy o Euratomu a Zásobovací agentury Euratomu, jaderné bezpečnosti, odstavení zařízení a odstraňování jaderného odpadu;
  7. informační společnosti a informačních technologií včetně zřizování a rozvoje transevropských sítí v oblasti energetické infrastruktury.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítejte na internetových stránkách výboru ITRE!
 
Členové výboru ITRE budou až do příštích voleb i nadále přispívat k utváření politik a dlouhodobého legislativního rámce, jejichž cílem je vytvořit lepší a konkurenceschopnější Evropu.
 
Výbor ITRE se bude zabývat legislativními návrhy týkajícími se výzkumu. Politika EU v této oblasti bude muset být pro nadcházejí roky nově vymezena a upravena tak, aby byla schopna se vypořádat s novými výzvami. Odvětví telekomunikací se stane konkurenceschopnějším a ceny pro spotřebitele se sníží.
 
V důležitém energetickém odvětví se Evropa musí vypořádat se svými nedostatky a najít způsoby, jak je vyřešit. Na dovoz ropy a plynu se vynakládá značné množství finančních prostředků. Je důležité zajistit dodávky energie pro občany a průmysl a zachovat jejich finanční dostupnost. Mezi další témata, kterými je třeba se zabývat, patří energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie a snižování emisí skleníkových plynů.
 
Velký význam pro občany a průmysl mohou mít také vývoj a inovace, a to i v oblasti internetu a komunikačních technologií.
 
Chceme-li zajistit účinnost našich politik a přijímat ta nejlepší rozhodnutí ovlivňující život našich občanů, potřebujeme jejich pomoc a výměnu informací s občanskou společností. Pouze díky nepřetržitému dialogu můžeme najít správnou rovnováhu mezi různými postoji. Cílem těchto internetových stránek je poskytovat informace o činnosti Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.
 
Amalia Sartori