Zprávy


Jakmile je návrh zprávy předložen výboru, mají jeho členové možnost předkládat ve stanovené lhůtě pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy jsou poté ve výboru projednávány a hlasuje se o nich. Jakmile je návrh zprávy změněn a proběhne konečné hlasování, stane se z něho zpráva, která bude předložena na plenárním zasedání. Na této stránce jsou uvedeny zprávy v konečné podobě schválené ve výborech.
Přístup ke všem zprávám lze získat pomocí našeho vyhledávače.

ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Dokumenty v téže složce JURI/8/07947

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • otevřít dokument PDF v novém okně
  • otevřít tento dokument MS WORD v novém okně
POZM. NÁVRHY
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

ZPRÁVA obsahující doporučení Komisi o statutu sociálních a solidárních podniků

27-06-2018 A8-0231/2018 PE 612.248v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenty v téže složce JURI/8/07988

ZPRÁVA o trojrozměrném tisku jakožto výzvě v oblastech práv duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnosti

26-06-2018 A8-0223/2018 PE 618.019v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenty v téže složce JURI/8/09065

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • otevřít dokument PDF v novém okně
  • otevřít tento dokument MS WORD v novém okně

ZPRÁVA o kontrole uplatňování práva EU v roce 2016

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty v téže složce JURI/8/11749

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • otevřít dokument PDF v novém okně
  • otevřít tento dokument MS WORD v novém okně
POZM. NÁVRHY
001-003

ZPRÁVA o výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů

15-05-2018 A8-0170/2018 PE 615.497v04-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

Dokumenty v téže složce CJ22/8/05637

ZPRÁVA Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Dokumenty v téže složce JURI/8/11955

ZPRÁVA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění)

30-04-2018 A8-0154/2018 PE 618.089v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Dokumenty v téže složce JURI/8/11188

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • otevřít dokument PDF v novém okně
  • otevřít tento dokument MS WORD v novém okně