Zprávy


Jakmile je návrh zprávy předložen výboru, mají jeho členové možnost předkládat ve stanovené lhůtě pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy jsou poté ve výboru projednávány a hlasuje se o nich. Jakmile je návrh zprávy změněn a proběhne konečné hlasování, stane se z něho zpráva, která bude předložena na plenárním zasedání. Na této stránce jsou uvedeny zprávy v konečné podobě schválené ve výborech.
Přístup ke všem zprávám lze získat pomocí našeho vyhledávače.

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

POZM. NÁVRHY

ZPRÁVA o žádosti, aby byl Eleftherios Synadinos zbaven imunity

02-04-2019 A8-0184/2019 PE 634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

ZPRÁVA o žádosti, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity

02-04-2019 A8-0183/2019 PE 634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

ZPRÁVA o žádosti, aby byl Georgios Epitideios zbaven imunity

02-04-2019 A8-0185/2019 PE 634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

ZPRÁVA o žádosti, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity

21-03-2019 A8-0178/2019 PE 632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

ZPRÁVA o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity

06-03-2019 A8-0167/2019 PE 630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

ZPRÁVA o žádosti, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity

06-03-2019 A8-0166/2019 PE 630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

ZPRÁVA o žádosti, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity

06-03-2019 A8-0165/2019 PE 634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

POZM. NÁVRHY

Dokumenty v téže složce CJ03/8/13979