Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next LIBE committee meetings

Next LIBE committee meetings will take place on:
 
Thursday 10 April 2014, 9.00 – 12.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) P3C050.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
***
 
LIBE Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens: Edward Snowden's testimony

   
 
Nenechte si ujít
Všechna sdělení  
Study: EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration. It describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency.

   
Report on the LIBE delegation to Italy and debate on the prison conditions in EU

On 10 April from 11.10 to 12.00 in room Paul Henri Spaak (PHS) P3C050, the LIBE Committee will hold a general debate on the prison conditions in EU Member States. The report on the LIBE delegation to Italy on 26-28 March will also be presented. The aim of the delegation was to gather information on the prisons system in Italy. The delegation visited three prisons in Rome and Naples and had several meetings with Italian authorities and organisations, in order to assess detainees' rights and conditions, pre-trial and prison regime for foreigners and the execution of sentences.

   
Exchange of views with Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator

On 31 March at 15.45 in room JAN 4Q2, the LIBE Committee had an exchange of views with Mr Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator on anti-terrorism and security-related issues.

   
Exchange of views with Vice-President Neelie Kroes on Internet Governance

On 31 March 2014, at 17.00 in room József Antall (JAN) 4Q2, the LIBE Committee hold an exchange of views with Vice-President Neelie Kroes, Commissioner for the Digital Agenda for Europe on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, on Internet Policy and Governance - Europe's role in shaping the future of Internet Governance (Text with EEA relevance).

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
CONT LIBE 20-03-2014 - 11:12  

Rules on prosecuting and punishing fraud against the EU budget were voted by the Budgetary Control and Civil Liberties committees on Thursday. In amendments to a draft anti-fraud law, MEPs clearly defined the offences for which member states would have to introduce criminal penalties, such as fraud, passive and active corruption, money laundering or dishonest bidding for public procurement contracts. Fraud costs the EU budget an estimated €600 million each year.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. ochrany občanských práv, lidských práv a základních svobod na území Evropské unie ve smyslu smluv a Charty základních práv Evropské unie, včetně ochrany menšin;
 
2. opatření nezbytných pro boj se všemi formami diskriminace jinými než diskriminace na základě pohlaví nebo s diskriminací, ke které dochází na pracovišti nebo na trhu práce;
 
3. právních předpisů v oblasti průhlednosti a ochrany fyzických osob při zpracování osobních údajů;
 
4. vytváření a rozvíjení prostoru svobody, bezpečnosti a práva, zejména:
a)    opatření týkajících se vstupu a pohybu osob, přistěhovalecké a azylové politiky,
b)    opatření týkajících se společné správy vnějších hranic,
c)    opatření týkajících se policejní a soudní spolupráce v trestních věcech,
 
5. Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Agentury Evropské unie pro základní práva, Evropského policejního úřadu (EUROPOL), Evropské jednotky pro soudní spolupráci (EUROJUST), Evropské policejní akademie (EPA) a jiných institucí a subjektů činných v těchto oblastech;
 
6. zjištění zjevného nebezpečí závažného porušení společných zásad členských států ze strany členského státu.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) odpovídá za většinu právních předpisů a demokratickou kontrolu politik zaměřených na přeměnu Evropské Unie v prostor svobody, bezpečnosti a práva (čl. 3 Smlouvy o EU).  Tyto politiky jsou úzce spjaty s plněním Listiny základních práv na území EU a posilováním evropského občanství.
 
Evropská unie odpovídá za činnosti v této oblasti společně s jednotlivými členskými státy, vnitrostátními parlamenty, soudními orgány a občanskou společností. Prostor svobody, bezpečnosti a práva by se proto mohl stát po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost základem nového právního řádu EU, přičemž by se nadále plně respektoval vnitrostátní právní řád (článek 67 SFEU).
 
S cílem realizovat tento plán byla přijata víceletá strategie (takzvaný Stockholmský program  na období 2010–2014), která stanovila několik strategických legislativních a operativních cílů zabývajících se zejména, nikoli však výhradně, záležitostmi jako jsou občanství, transparentnost, ochrana údajů, boj proti diskriminaci, zajišťování svobody pohybu, kontrola hranic, přistěhovalecká a azylová politika, soudní a policejní spolupráce.
 
Klíčem k úspěšnému dosažení cílů v těchto citlivých oblastech je vzájemná důvěra a aktivní zapojení institucí EU, členských států a evropských občanů.  Výbor LIBE vynaloží veškeré úsilí, aby mezi těmito klíčovými zúčastněnými stranami vytvořil podmínky pro plodný dialog a pomohl tak plně dosáhnout cílů stanovených ve Smlouvách a v Listině základních práv.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR