Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next LIBE committee meetings

- Thursday,8 January 2015, 9.00 – 12.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002
 
- Wednesday, 21 January 2015, 9.00 – 12.30 and 14.00 – 18.30 and
- Thursday, 22 January 2015, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Nenechte si ujít
Všechna sdělení  
Vote in LIBE on 8 January

On 8 January the LIBE Members will vote on a draft opinion on the 2013 Annual Report on the protection of the financial interests of the Union (2014/2155(INI)); Rapporteur Monica MACOVEI (EPP, RO). The vote will take place at 9.50 in room PHS 1A002.

   
Exchange of views on the Ombudsman's Inquiry on access to documents regarding TFTP

On 8 January at 10.00 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002, the LIBE Committee will hold an exchange of views regarding the letter of the European Ombudsman on access to the second inspection report of Europol Joint Supervisory Body (JSB) on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP). The European Ombudsman, Ms O´Reilly, as well as representatives from Europol, the JSB and the European Commission will take part in this discussion with the LIBE Members.

   
Conclusions of the Italian Presidency in the area of Justice and Home Affairs

On 11 December at 11.00 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002, the LIBE Committee held an exchange of views with Mr Angelino ALFANO, Minister for the Interior and Mr Andrea ORLANDO, Minister for Justice as Presidents-in-office of the JHA Council who presented the conclusions of the Italian Presidency in the area of Justice and Home Affairs.

   
Vote in LIBE on 11 December at 9.15

On 11 December at 9.15 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002 the LIBE Members voted on the motion for a resolution further to an oral answer on the Situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration 2014/2907(RSP).

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
LIBE ECON 17-12-2014 - 09:47  

The ultimate owners of companies would have to be listed in central registers in EU countries, accessible to people with a "legitimate interest", such as investigative journalists and other concerned citizens, under a deal struck by Parliament and Council negotiators on a draft EU anti-money laundering directive on Tuesday. The rules would also require banks, auditors, lawyers, real estate agents and casinos, among others, to be more vigilant about suspicious transactions made by their clients.

LIBE 27-11-2014 - 13:34  

The next European Data Protection Supervisor (EDPS) will be Giovanni Buttarelli, Parliament's President Martin Schulz announced in plenary on Thursday. His Assistant Supervisor will be Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1.    ochrany občanských práv, lidských práv a základních svobod na území Evropské unie, včetně ochrany menšin, ve smyslu Smluv a Listiny základních práv Evropské unie;
2.    opatření nezbytných pro boj se všemi formami diskriminace jinými než diskriminace na základě pohlaví nebo s diskriminací, ke které dochází na pracovišti nebo na trhu práce;
3.    právních předpisů v oblasti transparentnosti a ochrany fyzických osob při zpracování osobních údajů;
4.    vytváření a rozvíjení prostoru svobody, bezpečnosti a práva při dodržování zásad subsidiarity a proporcionality, zejména:
 
a)    opatření týkajících se vstupu a pohybu osob, přistěhovalecké a azylové politiky,
b)    opatření týkajících se společné správy vnějších hranic,
c)    opatření týkajících se policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, včetně terorismu, a věcných a procesních opatření v souvislosti s vytvořením soudržnějšího přístupu Unie k trestnímu právu;
 
5.    Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Agentury Evropské unie pro základní práva, Evropského policejního úřadu (Europol), Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust), Evropské policejní akademie (CEPOL), Úřadu evropského veřejného žalobce a jiných institucí a subjektů činných v těchto oblastech;
6.    zjištění zjevného nebezpečí závažného porušení společných zásad členských států ze strany členského státu.
 
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Jako předseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Vás srdečně vítám na těchto stránkách.
 
Do působnosti výboru LIBE patří naprostá většina právních předpisů a demokratický dohled v rámci politiky v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Přitom výbor LIBE dbá na důsledné dodržování Listiny základních práv v EU, Evropské úmluvy o lidských právech a posilování evropského občanství.
 
Náš výbor je při své činnosti neustále v kontaktu s Evropskou komisí (která zastupuje evropské zájmy) a Radou ministrů (která zastupuje vlády a národní zájmy 28 členských států) a úzce spolupracuje s vnitrostátními parlamenty. Mimoto probíhají pravidelné výměny se zástupci soudnictví, donucovacími orgány, akademickou obcí a občanskou společností.
 
Politika v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, která plně respektuje vnitrostátní právní pořádek, je zaměřena na řešení problémů společného zájmu na evropské úrovni, a zahrnuje například: boj proti mezinárodní trestné činnosti a terorismu, ochrana základních práv, zajištění ochrany údajů a soukromí v digitálním věku, boj proti diskriminaci založené na rasovém či etnickém původu, náboženském vyznání, víře, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.
 
Výbor LIBE bude i nadále usilovat o budování plodného dialogu se všemi zainteresovanými stranami, a zejména s občany.