Nejnovější události

Next LIBE Committee meetings

29-11-2018 - 15:39
European Parliament calendar 2015

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

10-12-2018 19:00 / 22:00 LIBE

Multimediální Kknihovna

03-12-2018 - 15:01
LIBE Schůze
27-11-2018 - 14:41
LIBE Schůze
27-11-2018 - 09:07
LIBE Schůze

Uvítání

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Jako předseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Vás srdečně vítám na těchto stránkách.

Do působnosti výboru LIBE patří naprostá většina právních předpisů a demokratický dohled v rámci politiky v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Přitom výbor LIBE dbá na důsledné dodržování Listiny základních práv v EU, Evropské úmluvy o lidských právech a posilování evropského občanství.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy