Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
The next SEDE meeting

will take place on Monday, 13 October 2014, 15:00-18:30 in Brussels.
 
 
 

 
Další informace
 
 
Nenechte si ujít
Všechna sdělení  
Iraq/Syria and beyond: International security threat by ISIS

On 24 September 2014 the Subcommittee jointly with the Committee on Foreign Affairs debated the security threat by ISIS in Iraq, Syria and beyond with Gilles de Kerchove, EU Counter-Terrorism Coordinator, John O'Rourke, Head of Division, "Arabian Peninsula, Iran and Iraq", EEAS and Florence Gaub, Senior Analyst, EU Institute for Security Studies.
 
 

 
Další informace
 
The future of territorial defence in Europe

On 24 September 2014 the Subcommittee debated the future of territorial defence in Europe in context of the current security situation with Timo S. Koster, Director Defence Policy and Capabilities Directorate, NATO, Petros Mavromichalis, Head of Division "EU Situation Room", EEAS and Jo Coelmont, Senior Associate Fellow, Egmont Institute.
 
 

 
Další informace
 
Exchange of views with the Chairman of the EU Military Committee

On 24 September 2014 the Subcommittee exchanged views with General Patrick de Rousiers, Chairman of the EU Military Committee, on the development of the CSDP and on EU military operations.
 
 

   
Ukraine - what challenges for CSDP and NATO?

On 11 September 2014 the Subcommittee debated the security situation in Ukraine and the challenges this new European security context poses for CSDP and NATO with Maciej Popowski, Deputy Secretary General, EEAS and James Appathurai, Deputy Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy, NATO.
 
 

 
Další informace
 
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
SEDE 24-09-2014 - 09:25  

The security threat posed by the so-called Islamic State in Iraq, Syria and elsewhere in the world will be debated with EU Counter-Terrorism Coordinator Gilles de Kerchove at a meeting of Security and Defence Subcommittee and Foreign Affairs Committee MEPs on Wednesday. The debate starts at 15:00.

Představení a pravomoce
 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu je podvýborem Výboru pro zahraniční věci. Jeho pravomoci jsou popsány v prvním odstavci mandátu výboru AFET:

„Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se: společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP). V této oblasti je výboru nápomocen podvýbor pro bezpečnost a obranu.“

 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Události, k nimž dochází před naším prahem i v jiných zemích, stále více ohrožují mír a bezpečnost občanů EU, což jsou práva, která nelze nikdy považovat za samozřejmost. Smlouva o Evropské unii poskytuje právní základ, který členským státům umožňuje přijímat účinná opatření při řešení těchto hrozeb v sousedství EU.
 
Počínaje vytvořením společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) v roce 1999 až po provádění 30 civilních a vojenských misí, které se od té doby uskutečnily, přispívá EU k zachování stability a míru na Balkáně, na jihu Kavkazu, v Africe a na Blízkém východě. V roce 2013 vytvořili vedoucí představitelé EU plán, jehož cílem je rozvoj účinnějších kapacit a poskytnutí nového impulzu SBOP, a zároveň poukázali na důležité vztahy s NATO.
 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu se stal jedním z hlavních fór na podporu diskuze a vyhodnocování vývoje SBOP, pokud jde o její instituce, kapacity a operace. Je základním nástrojem, který vyžaduje od osob rozhodujících o SBOP odpovědné jednání a umožňuje občanům EU chápat tuto politiku.
 
V průběhu 8. legislativního období bude podvýbor i nadále provádět kontrolu SBOP a zajistí její rychlou a účinnou reakci na stávající výzvy, pokud jde o bezpečnost Unie a jejích občanů.
 
Anna Fotygaová
předsedkyně podvýboru