Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
The next SEDE meeting

will take place on 7 July 2014 (constituent meeting).
  
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the start of the meeting to sede-secretariat@europarl.europa.eu
 
 

 
Další informace
 
 
Nenechte si ujít
 
Building maritime capacity in the Horn of Africa

On 1 April 2014 the Subcommittee exchanged views with Etienne de Poncins, Head of the EUCAP Nestor mission, and Gilles Janvier, acting EU Civilian Operations Commander, on regional maritime capacity building in the Horn of Africa.
 
 

 
Další informace
 
Next steps in strengthening the European defence industry

On 1 April 2014 the Subcommittee debated the next steps in strengthening the European defence industry with Slawomir Tokarski, Head of Unit, Defence, Aeronautic and Maritime industries, DG Enterprise and Industry.
 
 

 
Další informace
 
 
Představení a pravomoce
 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu je podvýborem Výboru pro zahraniční věci. Jeho pravomoci jsou popsány v prvním odstavci mandátu výboru AFET:
 
„Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se: společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP). V této oblasti je výboru nápomocen podvýbor pro bezpečnost a obranu.“
 
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

„Od svých počátků v roce 1999 umožnila společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) Evropské unii prokázat schopnost účinně a prospěšně zasahovat na celém světě. Unie vyslala více než dvacet civilních a vojenských misí, a podpořila tak stabilitu a zachování míru na Balkáně, na jižním Kavkaze, v Africe, na Blízkém východě a v Asii.
 
Aby však byla určitá evropská politika plně legitimní, tj. byla pochopena, akceptována, a případně dokonce vyžadována občany členských států, musí se na přijímání příslušných rozhodnutí podílet Evropský parlament.
 
Pro mě osobně je úlohou podvýboru pro bezpečnost a obranu zejména vyhodnocovat vývoj SBOP na institucionální a operační úrovni a na úrovni zdrojů a zajišťovat, aby otázky bezpečnosti a obrany nebyly pouze předmětem odborné diskuse, ale reagovaly též na obavy, které vyjadřují evropští občané.“
 
Arnaud Danjean