Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next TRAN meeting

  • The next TRAN Committee meeting will take place on Monday 7 July from 15.00 p.m. in Brussels.
    
  • Latest studies requested by the committee:  

   
 
Nenechte si ujít
 
Activity Report 2009-2014

TRAN Committee is pleased to present the Activity report of the 7th legislature.

 
Další informace
 
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
TRAN 10-04-2014 - 10:16  

Noise-related operating restrictions at EU airports would continue to be set by regional and national authorities, but people living nearby should be better informed and noise-related health problems should be given more consideration, thanks to a deal between Parliament and the Council of Ministers endorsed by the Transport and Tourism Committee on Thursday. Parliament as a whole will now vote on the deal at the April plenary session.

TRAN 20-03-2014 - 11:17  

To boost the take-up of alternative fuels in transport, EU countries will have to ensure that enough refuelling and recharging stations are available to enable cars, trucks and ships using alternative fuels, such as natural gas and electricity, to move freely on EU roads and waterways, under an informal agreement reached by Council and Parliament negotiators on Thursday.

TRAN 18-03-2014 - 10:18  

Draft truck design rule changes, to allow designers to make it easier for drivers to see pedestrians and cyclists and improve bodywork streamlining to cut pollutant emissions, were backed by Transport Committee MEPs on Tuesday. The rules would allow designs to exceed current maximum length and weight limits in order to improve performance in these areas.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1.    rozvoje společné politiky v oblasti železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, jakož i námořní a letecké dopravy, a zejména:
 
a)    společných pravidel v oblasti dopravy na území Evropské unie,
b)    vytváření a rozvoje transevropských sítí v oblasti dopravní infrastruktury,
c)    poskytování dopravních služeb a vztahů se třetími zeměmi v oblasti dopravy,
d)    bezpečnosti dopravy,
e)    vztahů s mezinárodními dopravními organizacemi;
 
2.    poštovních služeb;
 
3.    cestovního ruchu.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro dopravu a cestovní ruch, kde najdete informace týkající se našeho výboru, jeho členů a činnosti, kterou se zabýváme. Mám tu čest předsedat jednomu z nejdůležitějších a z nejvíce zaneprázdněných výborů Evropského parlamentu.
 
Náš výbor se podílí na tvorbě právních předpisů v rámci spolurozhodovacího postupu a již mnoho let spolupracuje s ostatními členskými státy jako rovnocenný partner při tvorbě právních předpisů v oblasti dopravy, politik cestovního ruchu a poštovních služeb.
 
Doprava je nedílnou součástí našeho každodenního života. Její klíčový úkol však nespočívá pouze v přepravě zboží a poskytování služeb v oblasti průmyslu a obchodu, ale také v přepravě lidí z domova do práce, do školy nebo na zaslouženou dovolenou. Bez dopravy by společnost stagnovala, zhroutil by se obchod a ztratili bychom důležité základní propojení. My všichni se potřebujeme denně přepravovat a náš výbor si je dobře vědom této skutečnosti. V rámci Evropské unie se tedy zasadil o využití plného dopravního potenciálu, a to nejen z hlediska hospodářské a sociální udržitelnosti, ale rovněž s ohledem na udržitelné životní prostředí.
 
Věříme, že všechny typy dopravy jsou pro společnost přínosem a každý by měl mít možnost je využívat.
 
Brian Simpson