Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next TRAN meeting

The next TRAN meeting will take place from Monday 3 November 15:00 p.m. to Tuesday 4 November 18:30 p.m. in Brussels in P1A002 (Paul-Henri Spaak building). The meeting will be webstreamed.
 
 

   
 
Nenechte si ujít
 
Presentation of the study on investments in large TEN-T projects

A provisional version of the update of the 2013 study on 'investments in large TEN-T projects' will be presented to the TRAN Committee on 04.11.14.
 
This update adds five new case studies to the analysis, three of which dealing with mega projects that are still in the planning or in early implementation phase: Lyon-Turin, Iron-Rhine and S21/Stuttgart-Ulm. The update also shows that not all lessons from the past have been learned, in particular as regards the need for early and transparent public participation. The study will be finalized following the presentation.

 
Další informace
 
Exchange of views with EMSA Executive Director

The TRAN Committee will hold an exchange of views with Marku Mylly, Executive Director of the European Maritime Safety Agency in the next meeting. The presentation will take place on 04.11.14 from 11:00-12:00 in P1A002 (Paul-Henri Spaak building).

 
Další informace
 
Cross-border exchange of information on road safety

The Commission proposal aims at improving road safety by providing the Member States with mutual access to each other's vehicle registration data. This would allow them to identify drivers when they commit traffic offences abroad.
 
The Rapporteur will present her draft report in the next TRAN Committee meeting on 03.11.14.

   
Hearing on European road toll systems for private vehicles

The TRAN Committee will hold a hearing on the European road toll systems for private vehicles on 04.11.14 from 15:30-19:00 in room P1A002 (Paul-Henri Spaak building).
 
The event will be organised in two parts:
- Road financing and legal aspects
- Toll systems in Europe - case studies
 
If you wish to attend, please send an email to tran-secretariat@europarl.europa.eu by 30.10.14.

   
 
Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. rozvoje společné politiky v oblasti železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, jakož i námořní a letecké dopravy, a zejména:
 
a) společných pravidel v oblasti dopravy na území Evropské unie,
b) vytváření a rozvoje transevropských sítí v oblasti dopravní infrastruktury,
c) poskytování dopravních služeb a vztahů se třetími zeměmi v oblasti dopravy,
d) bezpečnosti dopravy,
e) vztahů s mezinárodními dopravními organizacemi,
f) Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Evropské agentury pro železnice, Evropské agentury pro bezpečnost letectví a společného podniku SESAR;
 
2. poštovních služeb;
 
3. cestovního ruchu.
 
Příští vysílání
 
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro dopravu a cestovní ruch.
 
Zde můžete nalézt informace o členech a činnosti výboru, jehož předsedou jsem od 7. července 2014.
 
V rámci postupu spolurozhodování je výbor TRAN společně s Radou rovnoprávným partnerem při formulování právních předpisů v oblasti dopravy, cestovního ruchu a poštovních služeb.
 
Cílem naší práce je zajistit mobilitu a zároveň chránit klima. Doprava nejenže způsobuje 24 % celkových emisí CO2 v EU, ale rovněž její produkce škodlivin se od roku 1990 zvýšila o 28 %. Ve stejném časovém období dokázaly domácnosti snížit své emise o 24 % a průmysl dokonce o 32 %. Bez přeměny mobility proto nedokážeme zastavit změnu klimatu.
 
Potřebujeme výkonnou a spolehlivou infrastrukturu, spravedlivá pravidla pro celé odvětví dopravy, nejvyšší bezpečnostní normy a závazná práva pro cestující v Evropě.
 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch si to uvědomil už dávno a zasazuje se proto o zajištění čisté, bezpečné a cenově dostupné mobility v Evropě – a to i té přeshraniční.
 
Michael Cramer