Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next TRAN meeting

  • The next TRAN Committee meeting will take place on Monday 7 July from 15.00 p.m. in Brussels.
    
  • Latest studies requested by the committee:  

   
 
Nenechte si ujít
 
Activity Report 2009-2014

TRAN Committee is pleased to present the Activity report of the 7th legislature.

 
Další informace
 
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
TRAN 10-04-2014 - 10:16  

Noise-related operating restrictions at EU airports would continue to be set by regional and national authorities, but people living nearby should be better informed and noise-related health problems should be given more consideration, thanks to a deal between Parliament and the Council of Ministers endorsed by the Transport and Tourism Committee on Thursday. Parliament as a whole will now vote on the deal at the April plenary session.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1.    rozvoje společné politiky v oblasti železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, jakož i námořní a letecké dopravy, a zejména:
 
a)    společných pravidel v oblasti dopravy na území Evropské unie,
b)    vytváření a rozvoje transevropských sítí v oblasti dopravní infrastruktury,
c)    poskytování dopravních služeb a vztahů se třetími zeměmi v oblasti dopravy,
d)    bezpečnosti dopravy,
e)    vztahů s mezinárodními dopravními organizacemi;
 
2.    poštovních služeb;
 
3.    cestovního ruchu.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro dopravu a cestovní ruch, kde najdete informace týkající se našeho výboru, jeho členů a činnosti, kterou se zabýváme. Mám tu čest předsedat jednomu z nejdůležitějších a z nejvíce zaneprázdněných výborů Evropského parlamentu.
 
Náš výbor se podílí na tvorbě právních předpisů v rámci spolurozhodovacího postupu a již mnoho let spolupracuje s ostatními členskými státy jako rovnocenný partner při tvorbě právních předpisů v oblasti dopravy, politik cestovního ruchu a poštovních služeb.
 
Doprava je nedílnou součástí našeho každodenního života. Její klíčový úkol však nespočívá pouze v přepravě zboží a poskytování služeb v oblasti průmyslu a obchodu, ale také v přepravě lidí z domova do práce, do školy nebo na zaslouženou dovolenou. Bez dopravy by společnost stagnovala, zhroutil by se obchod a ztratili bychom důležité základní propojení. My všichni se potřebujeme denně přepravovat a náš výbor si je dobře vědom této skutečnosti. V rámci Evropské unie se tedy zasadil o využití plného dopravního potenciálu, a to nejen z hlediska hospodářské a sociální udržitelnosti, ale rovněž s ohledem na udržitelné životní prostředí.
 
Věříme, že všechny typy dopravy jsou pro společnost přínosem a každý by měl mít možnost je využívat.
 
Brian Simpson