Pozměňovací návrhy


Jakmile je návrh zprávy, stanoviska nebo návrh předložen výboru, mají jeho členové příležitost předkládat pozměňovací návrhy (včetně pozměňovacích návrhů k rozpočtu). Výbor stanoví lhůtu, do níž musí být všechny pozměňovací návrhy odevzdány. Předložené pozměňovací návrhy jsou poté projednávány a hlasuje se o nich na schůzi výboru. Všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou poté začleněny do navrhovaného znění, než se z něho stane konečné znění. Tato stránka uvádí všechny pozměňovací návrhy navržené členy výboru, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem pozměňovacím návrhům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section II – European Council and Council

20-11-2019 AFCO_AM(2019)643228 PE643.228v02-00
AFCO

Pascal DURAND

  AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018

19-11-2019 AFCO_AM(2019)643190 PE643.190v02-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

ROZPOČTOVÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY Rozpočet na rok 2020

30-08-2019 AFCO_AB(2019)640653 PE640.653v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

14-08-2019 AFCO_AM(2019)639934 PE639.934v01-00
AFCO

Antonio TAJANI