Nejnovější události

Economic governance: institutional aspects and the role of the Eurogroup

26-03-2015 - 10:22
ECON-AFCO hearing

On Tuesday 5 May 2015 (9.30-12.30), AFCO and ECON Committees organised a joint hearing on "the institutional aspects of the new rules on economic governance and the role of the Eurogroup". Academic experts presented their views with MEPs on the role of the Eurogroup in the economic governance framework and on the institutional aspects of governance of the Eurozone by the Eurogroup: a democratic challenge.

The AFCO then continued with its ordinary meeting from 15:00 until 18:30 (draft agenda below)

Nenechte si ujít

The institutional future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon

18-05-2015 - 15:51
AFCO poster

On 26.05.2015 the AFCO committee will be holding a hearing on "The institutional future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon" in Brussels, where the Union sectorial policies will be examined, as well as aspects of democracy, accountability and of the institutional set-up of the EU.

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

26-05-2015 - 09:14
AFCO Schůze
05-05-2015 - 15:07
AFCO Schůze

Uvítání

Ms Danuta Hübner

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro právní záležitosti

Volební období 2014–2019 se zaměří na institucionální aspekty určující budoucnost EU. Budeme i nadále vyhodnocovat provádění inovací Lisabonské smlouvy a používat toto hodnocení jako základ pro nový vývoj. Vyhodnocení opatření přijatých po krizi v roce 2008 nás také povede k tomu, abychom zvážili, zda je nutná nová reforma Smlouvy. Cíl této reformy by byl dvojí: začlenit ustanovení mezivládní Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii do právního rámce EU, což může vyžadovat změny Smlouvy, a poskytnout demokratickou legitimitu správě ekonomických záležitostí v eurozóně. Jedním z úkolů bude zajistit, aby silnější integrace eurozóny neohrozila integritu EU.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

Odkazy