Nejnovější události

Accession to the European Convention on Human Rights

27-06-2016 - 11:16
Poster of the hearing on the accession to the european convention on human rights (ECHR)

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

15-06-2016 - 15:07
AFCO Schůze
15-06-2016 - 10:51
AFCO Schůze
15-06-2016 - 09:16
AFCO AFET Schůze

Uvítání

Ms Danuta Hübner

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro právní záležitosti

Volební období 2014–2019 se zaměří na institucionální aspekty určující budoucnost EU. Budeme i nadále vyhodnocovat provádění inovací Lisabonské smlouvy a používat toto hodnocení jako základ pro nový vývoj. Vyhodnocení opatření přijatých po krizi v roce 2008 nás také povede k tomu, abychom zvážili, zda je nutná nová reforma Smlouvy. Cíl této reformy by byl dvojí: začlenit ustanovení mezivládní Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii do právního rámce EU, což může vyžadovat změny Smlouvy, a poskytnout demokratickou legitimitu správě ekonomických záležitostí v eurozóně. Jedním z úkolů bude zajistit, aby silnější integrace eurozóny neohrozila integritu EU.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

Odkazy