Nejnovější události

Next meeting

20-09-2017 - 16:58
A computer screen with a photo of a committee meeting in it

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

11-09-2017 - 19:35
AFCO Schůze
04-09-2017 - 16:15
AFCO Schůze
12-07-2017 - 15:09
AFCO Schůze

Uvítání

Ms Danuta Hübner

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro právní záležitosti

Volební období 2014–2019 se zaměří na institucionální aspekty určující budoucnost EU. Budeme i nadále vyhodnocovat provádění inovací Lisabonské smlouvy a používat toto hodnocení jako základ pro nový vývoj. Vyhodnocení opatření přijatých po krizi v roce 2008 nás také povede k tomu, abychom zvážili, zda je nutná nová reforma Smlouvy. Cíl této reformy by byl dvojí: začlenit ustanovení mezivládní Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii do právního rámce EU, což může vyžadovat změny Smlouvy, a poskytnout demokratickou legitimitu správě ekonomických záležitostí v eurozóně. Jedním z úkolů bude zajistit, aby silnější integrace eurozóny neohrozila integritu EU.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

Odkazy