Nejnovější události

AFCO hears from the incoming and outgoing presidences of the Council of the EU

19-01-2017 - 16:17
AFCO meeting© European Parliament

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

24-01-2017 12:30 / 13:45 AFCO
25-01-2017 15:00 / 16:00 SEDE AFCO

Multimediální Kknihovna

15-12-2016 - 10:33
AFCO SEDE AFET Schůze
08-12-2016 - 09:29
AFCO Schůze

Uvítání

Ms Danuta Hübner

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro právní záležitosti

Volební období 2014–2019 se zaměří na institucionální aspekty určující budoucnost EU. Budeme i nadále vyhodnocovat provádění inovací Lisabonské smlouvy a používat toto hodnocení jako základ pro nový vývoj. Vyhodnocení opatření přijatých po krizi v roce 2008 nás také povede k tomu, abychom zvážili, zda je nutná nová reforma Smlouvy. Cíl této reformy by byl dvojí: začlenit ustanovení mezivládní Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii do právního rámce EU, což může vyžadovat změny Smlouvy, a poskytnout demokratickou legitimitu správě ekonomických záležitostí v eurozóně. Jedním z úkolů bude zajistit, aby silnější integrace eurozóny neohrozila integritu EU.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

Odkazy