Nejnovější události

Next meeting

10-01-2018 - 09:02
A computer screen with a photo of a committee meeting in it

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

22-01-2018 15:00 / 18:30 AFCO
23-01-2018 09:00 / 12:30 AFCO
24-01-2018 11:00 / 11:45 JURI AFCO

Multimediální Kknihovna

14-12-2017 - 10:23
AFCO Schůze
28-11-2017 - 18:06
AFCO JURI Schůze
28-11-2017 - 14:46
AFCO Schůze

Uvítání

Interview with Danuta Maria Hübner- AFCO chair

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro právní záležitosti

Volební období 2014–2019 se zaměří na institucionální aspekty určující budoucnost EU. Budeme i nadále vyhodnocovat provádění inovací Lisabonské smlouvy a používat toto hodnocení jako základ pro nový vývoj. Vyhodnocení opatření přijatých po krizi v roce 2008 nás také povede k tomu, abychom zvážili, zda je nutná nová reforma Smlouvy. Cíl této reformy by byl dvojí: začlenit ustanovení mezivládní Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii do právního rámce EU, což může vyžadovat změny Smlouvy, a poskytnout demokratickou legitimitu správě ekonomických záležitostí v eurozóně. Jedním z úkolů bude zajistit, aby silnější integrace eurozóny neohrozila integritu EU.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

Odkazy