Nejnovější události

General Revision of Parliament's Rules of Procedure

15-09-2016 - 11:45
Opening plenary July 2016_

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

29-09-2016 09:00 / 12:30 AFCO
29-09-2016 15:00 / 18:30 AFCO

Multimediální Kknihovna

12-09-2016 - 20:11
AFCO Schůze
05-09-2016 - 15:10
AFCO Schůze

Uvítání

Ms Danuta Hübner

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro právní záležitosti

Volební období 2014–2019 se zaměří na institucionální aspekty určující budoucnost EU. Budeme i nadále vyhodnocovat provádění inovací Lisabonské smlouvy a používat toto hodnocení jako základ pro nový vývoj. Vyhodnocení opatření přijatých po krizi v roce 2008 nás také povede k tomu, abychom zvážili, zda je nutná nová reforma Smlouvy. Cíl této reformy by byl dvojí: začlenit ustanovení mezivládní Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii do právního rámce EU, což může vyžadovat změny Smlouvy, a poskytnout demokratickou legitimitu správě ekonomických záležitostí v eurozóně. Jedním z úkolů bude zajistit, aby silnější integrace eurozóny neohrozila integritu EU.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

Odkazy