Úvodní stránka

 
Nenechte si ujít
 
Institutional perspectives

On Monday 6 October, AFCO had an exchange of views with Janis Emmanouilidis (Director of studies at the "European Policy Center"), Prof.  Dr Jaap W. de Zwaan (Secretary General of the "Trans European Policy Studies Association") and Mr Philippe de Schoutheete (former Belgium Permanent Representative, member of "Egmont Institute") on the institutional perspectives for the European Union.

   
Friends of the Presidency Group on Improving the functioning of the EU

On 6 October, the Italian State Secretary for European affairs, Mr Sandro Gozi, came to AFCO for an exchange of views on the programme for the "Friends of the Presidency" Group on "Improving the functioning of the EU", created by the informal Council meeting in Milan on 28 and 29 August. The reflexions of this group aim to prepare institutional changes in the EU. Mr Gozi reported on the first meeting of the Group which dealt with "horizontal issues and the role of national parliaments".

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. institucionálních aspektů procesu evropské integrace, zejména přípravy, zahajování a průběhu řádných a zjednodušených postupů revize Smlouvy;
2. provádění Smluv a hodnocení jejich fungování;
3. institucionálních důsledků jednání o rozšíření Unie nebo vystoupení z ní;
4. interinstitucionálních vztahů, včetně posuzování interinstitucionálních dohod podle čl. 140 odst. 2 jednacího řádu s ohledem na jejich schválení Parlamentem;
5. jednotného postupu konání voleb;
6. politických stran a politických nadací na evropské úrovni, aniž jsou dotčeny pravomoci předsednictva;
7. zjištění závažného a trvajícího porušení společných zásad sdílených členskými státy ze strany členského státu;
8. výkladu a používání jednacího řádu Parlamentu a návrhů změn tohoto řádu.
 
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro právní záležitosti
 
Volební období 2014–2019 se zaměří na institucionální aspekty určující budoucnost EU. Budeme i nadále vyhodnocovat provádění inovací Lisabonské smlouvy a používat toto hodnocení jako základ pro nový vývoj. Vyhodnocení opatření přijatých po krizi v roce 2008 nás také povede k tomu, abychom zvážili, zda je nutná nová reforma Smlouvy. Cíl této reformy by byl dvojí: začlenit ustanovení mezivládní Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii do právního rámce EU, což může vyžadovat změny Smlouvy, a poskytnout demokratickou legitimitu správě ekonomických záležitostí v eurozóně. Jedním z úkolů bude zajistit, aby silnější integrace eurozóny neohrozila integritu EU.
 
Obnovení důvěry veřejnosti v evropský projekt vyžaduje, aby byla věnována větší pozornost obavám občanů. AFCO zajistí, aby evropská občanská iniciativa, která je příkladem zapojení občanů do rozhodovacího procesu zahájeného v průběhu předchozího volebního období, dobře fungovala. Na pořadu jednání bude také postup konání voleb, zavedení nového statutu evropských politických stran a spolupráce s vnitrostátními parlamenty. Naším cílem bude řídit diskusi o budoucnosti EU.
 
Danuta Hübner, předsedkyně