Nejnovější události

European Citizens' Initiative - committee debate

02-07-2015 - 10:34
Hands holding human silhouettes with the earth globe as background

Nenechte si ujít

Reform of the electoral law of the European Union

02-07-2015 - 11:52
Casting a vote for the European elections

Votes

02-07-2015 - 11:51
How should the EU spend its monies next year? Budget Committee voted on a mandate for Parliament's negotiators on the 2016 EU budget.

Improving the functioning of the European Union

02-07-2015 - 11:50
EU city lights

European Parliament's right of inquiry

02-07-2015 - 11:50
Voting at the REGI meeting

The role of the EU within the UN

02-07-2015 - 11:47
Flag of the United Nations

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

19:00 / 22:30 AFCO

Multimediální Kknihovna

17-06-2015 - 15:03
AFCO Schůze
17-06-2015 - 09:12
AFCO Schůze

Uvítání

Ms Danuta Hübner

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro právní záležitosti

Volební období 2014–2019 se zaměří na institucionální aspekty určující budoucnost EU. Budeme i nadále vyhodnocovat provádění inovací Lisabonské smlouvy a používat toto hodnocení jako základ pro nový vývoj. Vyhodnocení opatření přijatých po krizi v roce 2008 nás také povede k tomu, abychom zvážili, zda je nutná nová reforma Smlouvy. Cíl této reformy by byl dvojí: začlenit ustanovení mezivládní Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii do právního rámce EU, což může vyžadovat změny Smlouvy, a poskytnout demokratickou legitimitu správě ekonomických záležitostí v eurozóně. Jedním z úkolů bude zajistit, aby silnější integrace eurozóny neohrozila integritu EU.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

Odkazy