Nejnovější události

26-03-2015 - 10:22
Committee Meeting

The AFCO meeting took place on 16 April 2015 from 10:00 to 12:30 and from 15:00 to 18:30.

Nenechte si ujít

Fundamental rights in the European Union (2013-2014)

15-04-2015 - 16:51
Human rights in external policy

On 16.04.2015, the committee exchanged views on Mr Jáuregui Atondo opinion on "the situation of fundamental rights in the European Union (2013-2014)"

European Fund for Strategic Investments

15-04-2015 - 15:27

The opinion of Ms Hübner on the "European Fund for Strategic Investments" was discussed during the AFCO committee meeting on 17.03.2015 and was adopted during AFCO 16.04.2015 committee meeting.

Subsidiarity and proportionality

15-04-2015 - 15:23
All the thorny debates and celebratory moments of the year put in a 3-minute nutshell for you.

The amendments tabled on the draft opinion of Mr Ujazdowski on the "Annual reports 2012-2013 on subsidiarity and proportionality" was considered in AFCO on 16.04.2015

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

15-04-2015 - 15:22
Top story icon

On 16.04.2015, the draft opinion of Mr. Esteban González Pons on "Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)" was adopted in AFCO.

Monitoring the application of EU Law (2012-2013)

15-04-2015 - 12:14
Law

The draft opinion of Mr Castaldo on the"30th and 31st annual reports on monitoring the application of EU Law (2012-2013) was discussed in AFCO on 16.04.2015

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

16-04-2015 - 15:07
AFCO Schůze
16-04-2015 - 10:12
AFCO Schůze

Uvítání

Ms Danuta Hübner

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro právní záležitosti

Volební období 2014–2019 se zaměří na institucionální aspekty určující budoucnost EU. Budeme i nadále vyhodnocovat provádění inovací Lisabonské smlouvy a používat toto hodnocení jako základ pro nový vývoj. Vyhodnocení opatření přijatých po krizi v roce 2008 nás také povede k tomu, abychom zvážili, zda je nutná nová reforma Smlouvy. Cíl této reformy by byl dvojí: začlenit ustanovení mezivládní Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii do právního rámce EU, což může vyžadovat změny Smlouvy, a poskytnout demokratickou legitimitu správě ekonomických záležitostí v eurozóně. Jedním z úkolů bude zajistit, aby silnější integrace eurozóny neohrozila integritu EU.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

Odkazy