Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Latest news

 
The next AFCO committee meeting will take place on Monday 6 October 2014, from 3 pm to 6.30 pm, and on Tuesday 7 October 2014, from 9 am to 12.30 pm.
 

   
 
Nenechte si ujít
 
2015 budget of the European Union

AFCO adopted the draft opinion on the 2015 budget of the European Union on 2 September by 17 votes for, 3 against and 1 abstention. 

 
Další informace
 
AFCO Calendar

The calendar of AFCO meetings for the remainder of 2014 has been confirmed and a draft calendar for 2015 has been adopted.

 
Další informace
 
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 04-09-2014 - 15:03  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1. institucionálních aspektů procesu evropské integrace, zejména přípravy, zahajování a průběhu řádných a zjednodušených postupů revize Smlouvy;
2. provádění Smluv a hodnocení jejich fungování;
3. institucionálních důsledků jednání o rozšíření Unie nebo vystoupení z ní;
4. interinstitucionálních vztahů, včetně posuzování interinstitucionálních dohod podle čl. 140 odst. 2 jednacího řádu s ohledem na jejich schválení Parlamentem;
5. jednotného postupu konání voleb;
6. politických stran a politických nadací na evropské úrovni, aniž jsou dotčeny pravomoci předsednictva;
7. zjištění závažného a trvajícího porušení společných zásad sdílených členskými státy ze strany členského státu;
8. výkladu a používání jednacího řádu Parlamentu a návrhů změn tohoto řádu.
 
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro právní záležitosti
 
Volební období 2014–2019 se zaměří na institucionální aspekty určující budoucnost EU. Budeme i nadále vyhodnocovat provádění inovací Lisabonské smlouvy a používat toto hodnocení jako základ pro nový vývoj. Vyhodnocení opatření přijatých po krizi v roce 2008 nás také povede k tomu, abychom zvážili, zda je nutná nová reforma Smlouvy. Cíl této reformy by byl dvojí: začlenit ustanovení mezivládní Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii do právního rámce EU, což může vyžadovat změny Smlouvy, a poskytnout demokratickou legitimitu správě ekonomických záležitostí v eurozóně. Jedním z úkolů bude zajistit, aby silnější integrace eurozóny neohrozila integritu EU.
 
Obnovení důvěry veřejnosti v evropský projekt vyžaduje, aby byla věnována větší pozornost obavám občanů. AFCO zajistí, aby evropská občanská iniciativa, která je příkladem zapojení občanů do rozhodovacího procesu zahájeného v průběhu předchozího volebního období, dobře fungovala. Na pořadu jednání bude také postup konání voleb, zavedení nového statutu evropských politických stran a spolupráce s vnitrostátními parlamenty. Naším cílem bude řídit diskusi o budoucnosti EU.
 
Danuta Hübner, předsedkyně