Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Study of the policy department

The following study examines whether the EU is entitled to the powers to apply regulations that oblige interest representatives to register in the Transparency Register. The limitations that apply by virtue of fundamental rights to the application of such regulations will also be outlined. The study arrives at the conclusion that an obligation to register could only be established on the basis of Article 352 of the Treaty on the functioning of the European Union. Compliance with fundamental rights depends on the scope of application, the nature of the obligations and the sanctions.

 
Další informace
 
 
Nenechte si ujít
 
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register

The adoption of the Interinstitutional agreement on the transparency register will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

 
Další informace
 
Relations between the European Parliament and the national parliaments

The report by Carlo CASINI (PPE, IT) on the relations between the European Parliament and the national parliaments will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

 
Další informace
 
Statute and funding of European political parties and foundations

Following the last trilogue (25 February), AFCO adopted the consolidated text on the Statute and funding of European political parties and European political foundations, which will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
2014 European Elections: seminar for journalists - 08-09.04.14

 
The European Parliament’s Press Service is holding a seminar for journalists on 08-09.04.14 in Brussels on the upcoming European Elections of 22-25 May. Journalists will have the opportunity to meet Members from all political families of the European Parliament. Renowned speakers will share their opinions on the political context of the European Elections, the role of European political parties, trends, challenges and the future of the EU.

   
 
Působnost stálých výborů
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1.    institucionálních aspektů procesu evropské integrace, zejména v rámci přípravy a jednání konventů a mezivládních konferencí;
2.    provádění Smlouvy o EU a hodnocení jejího fungování;
3.    institucionálních důsledků jednání o rozšíření Evropské unie;
4.    interinstitucionálních vztahů, včetně posuzování interinstitucionálních dohod podle čl. 127 odst. 2 jednacího řádu s ohledem na jejich schválení Parlamentem;
5.    jednotného postupu konání voleb;
6.    politických stran na evropské úrovni, aniž jsou dotčeny pravomoci předsednictva;
7.    zjištění závažného a trvajícího porušení společných zásad sdílených členskými státy ze strany členského státu;
8.    výkladu a používání jednacího řádu Parlamentu a návrhů změn tohoto řádu.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Vítejte na internetových stránkách Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO)
 
 

Na těchto stránkách naleznete aktuální informace o činnostech našeho výboru, včetně dokumentů, které již byly projednány dříve.
 
Výbor pro ústavní záležitosti se zabývá evropskými smlouvami a jejich plněním, vztahy mezi jednotlivými evropskými orgány, Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty, vztahy s evropskými politickými stranami a jednacím řádem Parlamentu.
 
Během současného volebního období 2009−2014 má výbor mnoho důležitých úkolů týkajících se uplatňování Lisabonské smlouvy, zejména těch částí, jež usilují o přiblížení Unie jejím občanům.
 
Výbor mimo svoje řádné nebo příležitostné mimořádné schůze organizuje veřejná slyšení nebo semináře o konkrétních tématech. Pokud naši členové potřebují více podrobných informací, je možné nechat vypracovat k danému tématu studii. Veškeré další informace můžete získat na těchto stránkách.
 
Na této stránce rovněž najdete seznam našich členů spolu s kontaktní adresou sekretariátu. V případě jakýchkoli otázek o práci našeho výboru nás neváhejte kontaktovat. 
 
předseda Carlo Casini