Nejnovější události

Next AFET Meeting

17-01-2019 - 12:26
Committee meeting general photo of room

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

21-01-2019 15:00 / 18:30 AFET

Multimediální Kknihovna

10-12-2018 - 19:53
DROI AFET DEVE Schůze
06-12-2018 - 11:40
AFET Schůze
06-12-2018 - 10:39
AFET DEVE Schůze

Uvítání

Interview with David McAllister - AFET chair

Vážení návštěvníci,

vítejte na internetových stránkách Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu. Tváří v tvář rostoucímu počtu výzev i příležitostí, s nimiž jsme za hranicemi Evropské unie konfrontováni, se 73 členů tohoto výboru podílí na vymezování zahraniční a bezpečnostní politiky EU a dohlíží na její provádění. Zaměřujeme se na to, jakým způsobem jsou využívány evropské prostředky, a veškeré mezinárodní dohody, které EU uzavírá, musí mít naši podporu. Vždy nám jde o to, prosazovat v zahraničí zájmy a hodnoty našich občanů, přičemž úzce spolupracujeme s našimi dvěma podvýbory, tj. podvýborem pro lidská práva a podvýborem pro bezpečnost a obranu.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

Odkazy