Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Statement by Elmar Brok, Chair of the Foreign Affairs Committee

Statement by Elmar Brok, Chair of the Foreign Affairs Committee, on his meeting with Mr A. H. M. Ali, Foreign Affairs Minister of Bangladesh
 
Elmar Brok, Chair of the Committee on Foreign Affairs, met on 2 April 2014 with Mr Abul Hassan Mahmood Ali, Foreign Affairs Minister of Bangladesh, in the presence of Ms Jean Lambert, chair of the EP Delegation for relations with the countries of South Asia.
 
Mr Brok highlighted the firm commitment of the EP to the EU's relations with Bangladesh and its support for the country's democratic future. Following the opposition's boycott of the parliamentary elections in January this year, Mr Brok stressed upon the government's responsibility to engage in a dialogue and find a way forward which would give the Bangladeshi people a chance to express their democratic choice in a fully representative way. A continuing deadlock would run the risk of fuelling extremism and violence.
 
Talking about labour safety in the context of the Rana Plaza catastrophe a year ago, they agreed on the need to build on progress made on increased safety inspections by the government, especially in the ready-made garments sector, as well as on the commitments by Bangladeshi manufacturers and European buyers. It is crucial that the victims are fully compensated and that effective progress is made before 24 April 2014, which will mark the first anniversary of the catastrophe. The review of the EU-Bangladesh Global Sustainability Pact scheduled later this year will also be an important milestone.
 
Speaking on regional relations, Mr Brok and Minister Ali discussed the dire conditions of the Rohingya refugees from Myanmar in Bangladesh. Minister Ali underlined the responsibility of Myanmar and asked the EU for support in dealing with this humanitarian issue. Furthermore, Minister Ali stressed upon his country's good relations with India.
 
Lastly, Mr Brok expressed his concerns about the direct effects of climate change in Bangladesh, in particular the rising sea levels, and exchanged ideas with Minister Ali on innovative ways of dealing with the issue.
 
Minister Ali invited Mr Brok to visit Bangladesh in the future.
 

   
 
Nenechte si ujít
Všechna sdělení  
Maritime security in the Eastern Mediterranean: committee debate

The Committee on Foreign Affairs will discuss issues of maritime security in the Eastern Mediterranean with the Greek Foreign Minister Evangelos Venizelos. The meeting will take place on 14.04.14 in Strasbourg.

 
Další informace
 
The ides of March in the Eastern neighbourhood: an overview

Scheduled at the end of November 2013, the Vilnius Summit was supposed to bring a new impetus into the overall the Eastern Partnership (EaP) policy. Even though the Summit may have brought about mixed results, it has nevertheless provided an opportunity to review the relations that the EU has developed with the six countries participating into the EaP initiative. This document gives an overview of the Eastern Partnership’s origin and principal features, analyses the current state of affairs in the EaP countries and takes a look at future challenges.

   
Sergei Magnitsky case: visa restrictions for Russian officials

The Committee on Foreign Affairs discussed and voted on two draft recommendations to the Council during its meetings of 17-18.03.14. One recommendation is connected to the 69th Session of the United Nations General Assembly, whereas the other deals with the establishment of common visa restrictions for Russian officials involved in the Sergei Magnitsky case.

   
Meeting of the AFET Chair with the Foreign Minister of Egypt on 2 April

The Chair of the Committee on Foreign Affairs, Mr Elmar Brok, met on 2 April 2014 with the Minister of Foreign Affairs of Egypt, Ambassador Nabil Fahmy. Mr Brok expressed deep concerns at the mass trials of Muslim Brothers, stressing how the sentencing of several hundreds of people after an extremely short trial is incompatible with due process and fundamental rights. "This is a time for Egypt to promote national reconciliation and political pluralism and such trials hinder such path" said Mr Brok. Mr Fahmy appeared to share his concerns, but stressed the importance to respect the independence of the judiciary. Mr Fahmy said that Egypt requires more time to achieve its transition to democracy.

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
AFET 31-03-2014 - 16:31  

The recent mass sentencing of 529 Muslim Brothers to death, the run-up to the 26-27 May presidential elections and continuing concerns over the democratic transition and the human rights situation in Egypt will be raised by the foreign affairs committee with the Egyptian foreign minister, Nabil Fahmi, on Tuesday in a debate starting at 10.30.

AFET 18-03-2014 - 10:55  

The EU should ban visas and freeze the EU assets of 32 Russian officials involved in the case of Russian lawyer Sergei Magnitsky, said the Foreign Affairs Committee in a resolution voted on Tuesday. Mr Magnitsky died in pre-trial detention in 2009, after allegedly having been tortured and deprived of medical care. The resolution names the officials.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1.    společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP). V této oblasti je výboru nápomocen podvýbor pro bezpečnost a obranu;
 
2.    vztahů s ostatními orgány a institucemi Evropské unie, s Organizací spojených národů a s ostatními mezinárodními organizacemi a meziparlamentními shromážděními, pokud jde o otázky, které spadají do jeho působnosti;
 
3.    posílení politických vztahů se třetími zeměmi, zejména s těmi, které se nacházejí v bezprostřední zeměpisné blízkosti Unie, prostřednictvím četných programů zaměřených na spolupráci a pomoc nebo mezinárodních dohod, například smluv o přidružení a o partnerství;
 
4.    zahájení, sledování a uzavření jednání týkajících se přistoupení evropských států k Unii;
 
5.    otázek týkajících se lidských práv, ochrany menšin a podpory demokratických hodnot v třetích zemích. V této oblasti je výboru nápomocen podvýbor pro lidská práva. Členové ostatních výborů a orgánů příslušných pro tuto oblast jsou vyzýváni k účasti na schůzích podvýboru, aniž jsou dotčeny příslušné právní předpisy;
 
 
Výbor koordinuje práci smíšených parlamentních výborů, parlamentních výborů pro spolupráci, meziparlamentních delegací, delegací ad hoc a misí vysílaných ke sledování průběhu voleb v oblasti jeho působnosti.
 
 
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Vítáme Vás
 
 

Vítáme Vás na internetových stránkách Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu.
 
Evropská unie, která je největší celosvětovou hospodářskou mocností a nejvýznamnějším dárcem rozvojové pomoci, získala díky Lisabonské smlouvě zásadní pravomoci a prostředky pro provádění ambiciózní a soudržné zahraniční politiky.
 
Evropský parlament uděluje vnější činnosti Unie plnou demokratickou legitimitu, přičemž se opírá o základní hodnoty demokracie a právního státu, které jsou ústředním bodem utváření Evropy.
Avšak instituce samy o sobě nestačí. Je zapotřebí politické vůle, aby bylo možné překonat vnitřní rozpory a protekcionistické nebo dokonce ryze nacionalistické uvažování.
 
Výbor pro zahraniční věci přispívá k vypracování a ke kontrole zahraniční politiky, která odpovídá zájmům Unie a naplňuje očekávání občanů EU, pokud jde o bezpečnost, zajišťuje stabilitu sousedství EU a zaručuje soudržnost a účinnost. Jsme si zejména vědomi toho, že pouze Evropa hovořící jedním hlasem může v tomto světě Evropanům a jejich národům zajistit, že budou vyslyšeni.