Nejnovější události

Next AFET Meeting

21-04-2017 - 13:16
AFET meeting

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

24-04-2017 17:30 / 18:30 BUDG AFET DEVE

Multimediální Kknihovna

11-04-2017 - 11:40
BUDG DEVE AFET Schůze
11-04-2017 - 09:07
AFET Schůze
21-03-2017 - 17:52
DEVE AFET BUDG Schůze

Uvítání

David McALLISTER

Vážení návštěvníci,

vítejte na internetových stránkách Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu. Tváří v tvář rostoucímu počtu výzev i příležitostí, s nimiž jsme za hranicemi Evropské unie konfrontováni, se 73 členů tohoto výboru podílí na vymezování zahraniční a bezpečnostní politiky EU a dohlíží na její provádění. Zaměřujeme se na to, jakým způsobem jsou využívány evropské prostředky, a veškeré mezinárodní dohody, které EU uzavírá, musí mít naši podporu. Vždy nám jde o to, prosazovat v zahraničí zájmy a hodnoty našich občanů, přičemž úzce spolupracujeme s našimi dvěma podvýbory, tj. podvýborem pro lidská práva a podvýborem pro bezpečnost a obranu.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

Odkazy