Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské prozatímní dohodě o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a palestinskou samosprávou na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy o obecných zásadách účasti palestinské samosprávy na programech Unie jménem Evropské unie

2019/0164(NLE) Nelegislativní postupy
AFET

příslušný výbor

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

2018/0310(NLE) Nelegislativní postupy
AFET

příslušný výbor

Příloha návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Iráckou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

2017/0033(NLE) Nelegislativní postupy
AFET

příslušný výbor

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU

2016/0253(NLE) Nelegislativní postupy
AFET

příslušný výbor

Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a vládou Malajsie

2016/0243(NLE) Nelegislativní postupy
AFET

příslušný výbor

Dohoda o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU

2016/0055(NLE) Nelegislativní postupy
AFET

příslušný výbor

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, kterou se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, České republiky, Estonské republiky, Chorvatské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarska, Republiky Malta, Polské republiky, Rumunska, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k EU

2016/0041(NLE) Nelegislativní postupy
AFET

příslušný výbor

Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Andským společenstvím a jeho členskými státy (Bolívií, Kolumbií, Ekvádorem, Peru a Venezuelou) na straně druhé

2016/0025(NLE) Nelegislativní postupy
AFET

příslušný výbor

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

2014/0270(NLE) Nelegislativní postupy
AFET

příslušný výbor

Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Indonéskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

2014/0220(NLE) Nelegislativní postupy
AFET

příslušný výbor