Contact

Contact

 
 
You can contact the Committee on Agriculture and Rural Development by email at the following address:
agri-secretariat@europarl.europa.eu
 
or by fax:
+32 2 284 90 68 (Brussels)
+33 3 881 76951 (Strasbourg)
   
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Vítejte ve výboru COMAGRI!
 
 

Úkolem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (COMAGRI) je především provádět přezkum a v případě potřeby změny legislativních návrhů Evropské komise a připravovat zprávy týkající se zemědělství, které poté přijímá Evropský parlament na plenárním zasedání. Výbor má 45 členů a stejný počet ochotných náhradníků. Mnozí z nich mají totiž k zemědělství velmi specifický vztah související s jejich původem nebo s jejich dřívějšími funkcemi.
 
Úkoly našeho výboru jsou významnější než kdykoli předtím, neboť Evropský parlament od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost vykonává pravomoc spolurozhodování v oblasti společné zemědělské politiky (SZP) spolu s Radou ministrů zemědělství.
 
V případě potřeby navštivte naši internetovou stránku, najdete tam – ve všech jazycích Evropské unie – potřebné informace o naší práci (odkaz na naše schůze „on line“, návrhy zpráv a další dokumenty ze schůzí, které si můžete stáhnout, pořady jednání schůzí a pracovní program, soubory našich členů a kontakty na ně atd.).
 
Paolo De Castro,
předseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova